Tuesday, June 17, 2014

‘‘ပီအာရ္ကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက က်င့္သံုးခ်င္ေနတဲ့အခါက်ေတာ့ သူတို႔က အမ်ားစုျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ႏုိင္သြားမွာပဲ’’ (ဦးရဲထြန္းႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း)ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳမဲေပးစနစ္ PR ကို က်င့္သံုးရန္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ (NDF) ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္၀ိုင္းၾကည္က အဆိုတင္သြင္းခဲ့သည္။ ယင္းအဆိုကို တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးႏွင့္ NLD လႊတ္ေတာ္အမတ္အားလံုးက ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကိုယ္စားလွယ္အမတ္အားလံုးက ေထာက္ခံသျဖင့္ PR စနစ္က်င့္သံုးရန္ အဆိုမွာ ေအာင္ျမင္သြားခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ အဆိုေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ PR စနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ေရးဆဲြမည့္ PR ေကာ္မရွင္တြင္ ပါ၀င္သည့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအမတ္အားလံုး ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားကလည္း PR စနစ္ကို လက္မခံေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္လာၾကသည္။ မၾကာခင္ အဆိုပါ PR စနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ PR စနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီပါတီ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြန္းအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္မ်ားထဲမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။ေမး- အရင္ဆံုးကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳလိုက္တဲ့ PR စနစ္ကို သာမန္ျပည္သူေတြ နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပေပးပါလား။

ေျဖ- PR စနစ္ဆိုတာက အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳမႈေပါ့။ အဓိက နားလည္လြယ္ေအာင္ ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တစ္ျပည္လံုးကို မူတည္ၿပီး ေျပာမယ္ဆိုရင္ တစ္ျပည္လံုးမွာ မဲေပးတဲ့ မဲဆႏၵရွင္ေတြက တစ္ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္ခ်င္းအလိုက္ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ တစ္ျပည္လံုးကို ၿခံဳငံုၿပီးေတာ့ သူတို႔ အားေပးေထာက္ခံတဲ့ ပါတီက ပုဂၢဳိလ္ေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အခ်ိဳးက် ေရာက္သြားေစခ်င္တဲ့ စနစ္ပဲ။ ဥပမာ တစ္ျပည္လံုး မဲေပးလိုက္တာ ၉၀ ခုႏွစ္က NLD က ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရတယ္။ တစညက ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရတယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာဆိုရင္လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း တစညက ရသင့္တယ္။ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက NLD က ရသင့္တယ္လို႔ ယူဆတာေပါ့။ တကယ့္လက္ေတြ႕မွာေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ႏိုင္သူအကုန္ယူစနစ္နဲ႔ NLD က ၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရၿပီးေတာ့ တစညက ၁၀ ေယာက္ေလာက္ပဲ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္သြားတယ္။ အဲဒီမွာ တစ္ျပည္လံုး အေရးႀကီးတဲ့ ဥပေဒျပဳေရးကိစၥေတြမွာ တစညက တစ္ျပည္လံုး ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမဲ ရရွိထားပါလ်က္ ဥပေဒျပဳတဲ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အဲဒီေလာက္ တစညက ေနရာမရတဲ့အတြက္ ဒီကိစၥမွာ အမ်ားႀကီး ခြၽတ္ယြင္းခ်က္ရွိတယ္လို႔ သံုးသပ္ၾကတာေပါ့ေနာ္။ တျခားႏိုင္ငံေတြမွာလည္း အဲဒီလိုပဲ သံုးသပ္လာၾကၿပီးေတာ့ ဒီစနစ္ကို က်င့္သံုးလာၾကတာ။ တခ်ိဳ႕ဆိုရင္လည္း ႏိုင္သူအကုန္ယူစနစ္နဲ႔ ေပါင္းစပ္ၿပီး က်င့္သံုးတဲ့ႏိုင္ငံေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။

ေမး- သံုးေယာက္ရွိရင္ေတာင္ ႏွစ္ဖဲြ႕ကဲြတဲ့အက်င့္ရွိတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီ PR စနစ္ကို က်င့္သံုးလို႔ျဖစ္ပါ့မလား။

ေျဖ- ကြၽန္ေတာ္တို႔စနစ္က လက္ေတြ႕ပိုင္းအရ ေျပာမယ္ဆိုရင္ တပ္မေတာ္က ဒီစနစ္ကို က်င့္သံုးဖို႔ အခ်ိန္မတန္ေသးဘူး။ အခုခ်ိန္မွာ ဒါကို က်င့္သံုးဖို႔လုပ္မယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးအရ မေက်နပ္မႈေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ NLD က ၂၀၁၅ မွာ တစ္ျပည္လံုးႏိုင္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ရွိတယ္ေပါ့ေနာ္။ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြ ပါးပါးနဲ႔ ႏုိင္တာေတြ ရွိမယ္။ တခ်ိဳ႕ေနရာ အျပတ္အသတ္ႏိုင္တာေတြ ရွိမယ္။ ေနာက္ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြက သူ႔ျပည္နယ္အလိုက္မွာ ေနရာအႏွံ႔အျပား အႏိုင္ရႏိုင္တဲ့ အေနအထားရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕ေနရာမွာ ပါးပါးႏိုင္မယ္။ တခ်ိဳ႕ေနရာမွာ အျပတ္အသတ္ႏိုင္မယ္။ အဲဒီလိုအေနအထားမ်ိဳးမွာ ဒီ NLD နဲ႔ NLD ေထာက္ခံသူမ်ားနဲ႔ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားက မေက်မနပ္ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့အတြက္ တပ္မေတာ္က ဒါကို မက်င့္သံုးသင့္ဘူးလို႔ သူတို႔က မွတ္ခ်က္ေပးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီလို တပ္မေတာ္က အဲဒီလိုရပ္တည္ရင္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ၿပီးေတာ့မွ လုပ္ရမယ့္ PR စနစ္ဆိုရင္ေတာ့ မလုပ္ႏိုင္ဘူးေပါ့။ သို႔ေသာ္ တျခားနည္းေတြ စဥ္းစားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ လုပ္လို႔ရႏိုင္မယ့္ အေနအထားရွိတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ဆိုရင္ ေရြးေကာက္ပဲြ မဲထည့္တဲ့စနစ္နဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ကိုလည္း အခု သတ္မွတ္ထားတဲ့အတုိင္း ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့အတိုင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ မဲေပးပဲြကို လုပ္မယ္။ လုပ္ၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒမွာ ဘာကို ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ရမလဲဆိုေတာ့ မဲေပးသူအားလံုးရဲ႕ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရတဲ့ေနရာေတြကို ေရြးေကာက္ပဲြ ေအာင္ျမင္တယ္၊ အဲဒီကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္တယ္လို႔ ေၾကညာလိုက္ၿပီးေတာ့ ဘယ္သူမွ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း မရတဲ့ေနရာေတြကိုေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြမေအာင္ျမင္ဘူးလို႔ ေၾကညာၿပီးေတာ့ ပါတီလိုက္စနစ္နဲ႔ တစ္ဦးခ်င္း ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္နဲ႔ မေအာင္ျမင္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ရတဲ့မဲေတြကို သူတို႔ေနာက္ခံ Background မွာရွိတဲ့ ပါတီလိုက္ရွိတဲ့ မဲေတြထဲထည့္လိုက္မယ္။ ထည့္လုိက္ၿပီးခါမွ က်န္တဲ့မဲဆႏၵနယ္အတြက္ကို အခ်ိဳးက်ခဲြၿပီးေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ မွ်ေ၀ယူမယ္။ အဲဒီက်ရင္ေတာ့ ပါတီအလိုက္က စာရင္းေပးထားတဲ့ ဦးစားေပးလူစာရင္းအတိုင္းရတဲ့ လူထဲက ခဲြယူၾကတာေပါ့။ ဒါဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ တစ္ဦးခ်င္း ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္နဲ႔ ႏိုင္တဲ့ဘက္က တက္လာတဲ့လူနဲ႔ ပါတီကေပးတဲ့လူ အတူတူ လႊတ္ေတာ္တက္တာ ျဖစ္မယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္လာတဲ့ အေရအတြက္ကေတာ့ ပါတီခဲြတမ္းအရ ဘယ္ႏွေယာက္ တစ္ဦးခ်င္း ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္နဲ႔က ဘယ္ႏွေယာက္ဆိုတာကေတာ့ ႀကိဳတင္ၿပီး သတ္မွတ္လို႔မရတဲ့ စနစ္ေတာ့ ျဖစ္လာမွာေပါ့။

ေမး- PR စနစ္ က်င့္သံုးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ဖို႔ လိုအပ္လား။

ေျဖ- ဒီလိုဗ်ာ။ ဥပမာ ထိုင္းမွာဆိုရင္ ဒီႏိုင္သူအကုန္ယူစနစ္နဲ႔ PR စနစ္ကို ေပါင္းစပ္က်င့္သံုးတယ္။ ႏိုင္သူအကုန္ယူစနစ္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ၃၇၅ ေနရာမွ သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ PR စနစ္ နဲ႔ ၁၂၅ ေနရာ သတ္မွတ္ထားတယ္။ အဲဒီေတာ့ မဲဆႏၵရွင္ေတြက မဲေပးေတာ့မယ္ဆိုရင္ ႏွစ္ခါေပးရတယ္။ ဥပမာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အတြက္ကို အႀကိဳက္ဆံုး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကို ေပးရတယ္။ မည္သည့္ပါတီကျဖစ္ေစ ေပးလို႔ ရတယ္။ ေနာက္တစ္မဲက်ေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအေနနဲ႔ ႀကိဳက္တဲ့ပါတီကို ေပးရတယ္။ ပုဂၢဳိလ္အရေပးတဲ့မဲက အဲဒီပုဂၢဳိလ္ရသြားၿပီးေတာ့ အမ်ားဆံုးရတဲ့လူက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္မယ္။ ပါတီအလိုက္ကို ျခစ္ေပးလိုက္တဲ့ မဲကေတာ့ တစ္ျပည္လံုးမွာ ဘယ္ပါတီကို ေပးတယ္ဆုိတာ ရသြားမယ္။ အဲဒါက ပါတီလိုက္ခဲြၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္သြားတာေပါ့။ ဒီမွာ သူတုိ႔က ဘာသတ္မွတ္ထားလဲဆိုရင္ ေနရာ ၁၂၅ ေနရာမွာ ပါတီလိုက္ေပးထားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ ေဒသလႊတ္ေတာ္ ၿမိဳ႕နယ္ေတြကိုေတာ့ ကိုယ္စားျပဳခြင့္မရွိဘူး။ သူတို႔က အစိုးရအဖဲြ႕ ဖဲြ႕ဖို႔အတြက္ ပါတီက ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့လူေတြ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီမွာ ကြာသြားတာေပါ့။ အစိုးရဖဲြ႕မယ္၊ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရဖဲြ႕မယ္ဆိုရင္ အဲဒီ ၁၂၅ ေယာက္ထဲက ခန္႔ၾကမယ္။ တကယ္လို႔မ်ား ႐ိုး႐ိုးမဲဆႏၵနယ္ကို ေရြးလိုက္မယ္ဆိုရင္ အဲဒီေနရာအတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြျပန္လုပ္ရမယ့္ ကုန္က်စရိတ္ကို အစိုးရက က်ခံမယ္။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အေရအတြက္ကို ျပ႒ာန္းထားတဲ့အတြက္ အဲဒီလိုလုပ္ခ်င္ရင္ေတာ့ ဖဲြ႕စည္းပံုကို ျပင္ရမယ္။

ေမး- ဒါဆိုရင္ PR စနစ္ကို က်င့္သံုးမယ္ဆိုရင္ လံုး၀မျဖစ္မေန ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ရမယ္လို႔ ေျပာလို႔ရလား။

ေျဖ- ကြၽန္ေတာ္က ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဖတ္ၿပီး PR စနစ္ကို ခ်ဥ္းကပ္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ရမွာေတာ့မွန္တယ္။

ေမး- တခ်ိဳ႕ေထာက္ျပတာေတြရွိတယ္။ PR စနစ္ကို တပ္မေတာ္သားေတြ ကန္႔ကြက္ရတာက PR စနစ္က်င့္သံုးရင္ ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ရမယ္၊ ၄၃၆ နဲ႔သြားမယ္လို႔ ေျပာတာေတြရွိတယ္။ ဆရာ့အေနနဲ႔ ဘယ္လိုထင္ျမင္ယူဆလဲ။

ေျဖ- အေၾကာင္းရင္းေတာ့ ဘယ္လိုရွိတာလဲဆိုတာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ ေသေသခ်ာခ်ာမသိဘူး။ ဒါေပမဲ့လို႔ အခု PR စနစ္လို႔ ေျပာလိုက္ရင္ ႐ႈပ္႐ႈပ္ေထြးေထြးလုပ္ထားတဲ့ PR စနစ္ကိုပဲ ၾကည့္ၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့ ဒါကို က်င့္သံုးမယ္ဆိုရင္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ရမယ္။ မဲေပးတဲ့စနစ္ေတြ ျပင္ရမယ္။ မဲစာရြက္ေတြ ျပင္ရမယ္။ မဲေပးပံုေတြ ျပင္ရမယ္၊ အဲဒီလိုေတြးလိုက္တဲ့အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာက ဒီမုိကေရစီနည္းက် မဲေပးတဲ့ပံုစံက တစ္ခါပဲရွိေသးတဲ့ တိုင္းျပည္ဆိုေတာ့ မသင့္ေလ်ာ္ဘူး။ အေျပာင္းအလဲေတြ သိပ္မ်ားတယ္၊ ႐ႈပ္ေထြးမႈေတြ ရွိေနတယ္ဆိုၿပီး စဥ္းစားၾကတာမ်ားတယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳးစဥ္းစားရင္ မွန္တယ္။ ေနာက္တစ္ခု ႏိုင္ငံေရးစနစ္၊ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအရလည္း ၂၀၁၀ တုန္းက ခင္ဗ်ားတို႔ ႏိုင္တယ္။ သူမ်ားအလွည့္ေရာက္ေတာ့ ကစားပဲြရဲ႕ အခင္းအက်င္းကို ျပင္တယ္လို႔ အျမင္မ်ိဳး အမ်ားျပည္သူအမ်ားစုက ျမင္သြားလို႔ရွိရင္ မလိုလားအပ္တဲ့ ဆူပူမႈေတြ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္လို႔ တပ္မေတာ္က စိုးရိမ္ပံုရတယ္။ ဒါ့အျပင္ တပ္မေတာ္ကေတာ့ အခုကိစၥမွာ ဘယ္ပါတီရဲ႕ေနာက္ကိုမွ မလုိက္ဘူး။ တုိင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္၊ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ လြတ္လြတ္ကင္းကင္း ရပ္တည္မယ္ဆိုတာကို ေၾကညာခ်င္တဲ့ အေနအထားလို႔ ထင္ပါတယ္။

ေမး- အခု PR စနစ္ကို တပ္မေတာ္၊ NLD နဲ႔ တုိင္းရင္းသားပါတီေတြက ကန္႔ကြက္ထားတယ္။ အဲဒီလို ကန္႔ကြက္တဲ့ၾကားက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက ဇြတ္အတင္းလုပ္မယ္ဆိုရင္ ဘာေတြဆက္ျဖစ္လာႏိုင္မလဲ။

ေျဖ- ေျပာရတာေတာ့ ခက္တာေပါ့။ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ကေတာ့ တတ္ႏိုင္သမွ် ဒီမိုကေရစီေဘာင္အတြင္းက လုပ္ေနတယ္။ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေဘာင္အတြင္းက လုပ္ေနသေရြ႕ေတာ့ သူကေတာ့ သတိေပးတာေလာက္ပဲ လုပ္တယ္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးတာကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးမတည္မၿငိမ္မႈေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔ သတိေပးတာေပါ့။ ဆိုေတာ့ တကယ္တမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အခါမွာ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြ ၿငိစြန္းၿပီးေတာ့ ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီးေတာ့ လုပ္တဲ့ဟာမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ တပ္မေတာ္ဘက္က လက္ခံမွာမဟုတ္ဘူး။ သမၼတရဲ႕မိန္႔ခြန္း ဖတ္လိုက္ရတာ သမၼတကလည္း စနစ္တခုဟာ အေျခမခိုင္ခင္ ေနာက္စနစ္တစ္ခုကို ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးတာ မလုပ္သင့္ဘူးဆိုတဲ့ အေနအထား ေျပာလိုက္တယ္။

ေမး- ဒီ PR စနစ္ကိုသာ က်င့္သံုးဖို႔ အတည္ျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ အခုအခ်ိန္မွာ ဆက္ဆံေရးေကာင္းေနတဲ့ NLD ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းတို႔ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးက ဘယ္လိုမ်ားျဖစ္သြားမလဲ။

ေျဖ- သေဘာထားႀကီးႀကီးထားႏိုင္ရင္ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့ဗ်ာ။ သေဘာထားမတူဘူး၊ မတိုက္ဆိုင္ဘူးဆိုတာက ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ကိစၥပဲေလ။ မၾကာခဏ အခါအခြင့္ရတိုင္း သူတို႔လည္း ေဆြးေႏြးၾကတာရွိတယ္။ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ နားလည္မႈရွိၿပီး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕သြားတာရွိတယ္။ ဒီကိစၥလည္း နားလည္ရမွာကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ဒီလိုပါပဲ။

ေမး- လက္ရွိဖဲြ႕စည္းပံုအရ သမၼတကို ျပည္သူက တိုက္႐ိုက္ေရြးခ်ယ္တဲ့ စနစ္မဟုတ္ဘဲ လႊတ္ေတာ္က ေရြးခ်ယ္တဲ့စနစ္ဆိုေတာ့ PR စနစ္က်င့္သံုးမယ္ဆိုရင္ သမၼတကို ေရြးခ်ယ္တဲ့ေနရာမွာ အခက္အခဲေတြ ရွိမလာႏိုင္ဘူးလား။

ေျဖ- မ႐ႈပ္ေထြးႏိုင္ပါဘူး။ ပိုၿပီးစိတ္၀င္စားဖို႔ ေကာင္းလာမွာေပါ့ေလ။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကလည္း အသင့္အတင့္၊ NLD က အမ်ားအျပားႏိုင္မယ္။ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြက မွ်တတဲ့အခ်ိဳးဆိုေတာ့ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြရဲ႕ မဲေပးမႈ၊ မဲရဲ႕ပါ၀ါနဲ႔ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း မဲေတြက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ပိုအားေကာင္းလာမယ့္ သေဘာရွိတာေပါ့။ သမၼတေရြးဖို႔ဆိုရင္ အဲဒီေထာက္ခံမႈရမွ NLD က ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ သမၼတတစ္ေယာက္တင္မယ္ဆိုရင္ သူတို႔ကို တပ္မေတာ္သားေတြက ေထာက္ခံမလား၊ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုေတြက ေထာက္ခံမလား ပိုၿပီးအခ်က္အခ်ာက်လာတယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အဆုိေတြ ဘာေတြတင္မယ္၊ ေဆြးေႏြးၾကမယ္ဆိုရင္ အဆိုေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေျပာႏိုင္ဆိုႏိုင္၊ ေျပာတာဆိုတာေတြက အက်ိဳးအေၾကာင္းရွိရွိ ေျပာႏိုင္ဆိုႏိုင္တဲ့ဟာေတြက ပိုၿပီးေတာ့ စိတ္၀င္စားဖို႔ ေကာင္းလာလိမ့္မယ္။ အခုကေတာ့ ပါတီႀကီးတစ္ခုကပဲ လႊမ္းမိုးထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ အခုျမင္ေနရတာက ပါတီဥကၠ႒ တာ၀န္ယူထားတဲ့ပုဂၢဳိလ္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ တာ၀န္ယူထားတဲ့ပုဂၢဳိလ္က နည္းနည္းေလး ယိမ္းျပလိုက္တာနဲ႔ အဲဒီအခ်ိဳးရဲ႕ရလဒ္က ဘာျဖစ္မလဲဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔က သိတယ္။ မဲေပးတာကိုေတာင္ စိတ္မ၀င္စားၾကဘူး။ တခ်ိဳ႕အဆိုေတြကို သိပ္နားမေထာင္ၾကေတာ့ဘူး။ ေရွ႕က ေခါင္းေဆာင္မတ္တတ္လား၊ ထိုင္လားၾကည့္တဲ့ သေဘာျဖစ္တယ္။ အဆိုေတြ မဲခဲြတဲ့ေနရာမွာလည္း လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္နဲ႔ မဲခဲြလည္း ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက တင္တဲ့အေပၚ မ်က္စိမွိတ္ၿပီး ေထာက္ခံလိုက္တာပဲ ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကလည္း ထိုင္းထိုင္းမိႈင္းမိႈင္း ျဖစ္ေနတာေပါ့။ ကိုယ့္ဦးေႏွာက္ကိုသံုးၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ဆံုးျဖတ္တာမ်ိဳး အခုလိုစနစ္မ်ိဳးမွာ သိပ္မေတြ႕ရဘူး။

ေမး- ဒီတစ္ပတ္ထဲမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ PR စနစ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမယ္လို႔ ၾကားတယ္။ ဒီလို ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ အန္ကယ္အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားပါတီက လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္ၾကမွာလဲ။

ေျဖ- တိုင္းရင္းသားပါတီေတြကေတာ့ ေျပာထားၿပီးၿပီ။ လက္မခံဘူး NLD ကလည္း လက္မခံဘူး ေျပာထားၿပီးၿပီ။

ေမး- ၿပီးခဲ့တဲ့အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ PR စနစ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက ကန္႔ကြက္ခ်င္ေပမယ့္ မဲေပးတဲ့စနစ္က လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးတဲ့စနစ္ကို မက်င့္သံုးဘဲ မတ္တတ္ရပ္တဲ့ စနစ္ကို က်င့္သံုးတဲ့အတြက္ ေထာက္ခံလိုက္ရတယ္လို႔ ေျပာၾကတာေတြရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ မဲခြဲတဲ့အခါမွာေကာ ဘယ္္လိုစနစ္နဲ႔ မဲခဲြေစခ်င္ပါလဲ။

ေျဖ- ဒီကိစၥမဲခဲြတဲ့ ေနရာမွာေတာ့ သိပ္မထူးဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ဒီစနစ္ကို က်င့္သံုးခ်င္ေနတာကိုး။ က်င့္သံုးခ်င္ေနတဲ့အခါက်ေတာ့ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအမတ္အမ်ားစုက ေထာက္ခံမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ထိုင္ခိုင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ထခိုင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲျဖစ္ေစ၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက အမ်ားစုျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ႏိုင္သြားမွာပါပဲ။ လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္မွာ ႏွစ္မ်ိဳးရွိတယ္။ တစ္မ်ိဳးက မဲေပးတဲ့လူက ဘာကိုမဲေပးလိုက္တယ္ဆိုတာ မသိေအာင္ ေမာ္နီတာမွာမေပၚတဲ့စနစ္၊ ေနာက္တစ္နည္းက ေမာ္နီတာကေန ဘယ္သူဘာကို ေပးလိုက္တယ္ဆိုတာ ၾကည့္လို႔ရတဲ့စနစ္။ အဓိကကေတာ့ ဒီကိစၥမဲခဲြတဲ့ေနရာမွာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အေနနဲ႔ ဘယ္စနစ္ကို က်င့္သံုးမလဲဆိုတာ ေၾကညာသင့္တယ္။

ေမး- တိုင္းရင္းသားပါတီက လႊတ္ေတာ္အမတ္လည္းျဖစ္ေတာ့ အန္ကယ္တစ္ဦးတည္း သေဘာအရဆိုရင္ ဒီ PR စနစ္ကို လက္ခံႏိုင္လား။

ေျဖ- PR စနစ္က အခုအေနအထားအရ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ မျဖစ္မေန က်င့္သံုးမယ္ဆိုရင္ မွ်တဆံုးနဲ႔ ႐ႈပ္ေထြးမႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ၿပီးေတာ့ လြယ္လင့္တကူ ျဖစ္မယ့္နည္းကို စဥ္းစားေနတာေပါ့ေနာ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔သိပ္လုပ္ခ်င္ေနၿပီဆိုတဲ့ အခါက်ေတာ့ ဒါက ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း ဆုိးဆိုးရြားရြား ျဖစ္မသြားေအာင္ ဥပမာဆိုၾကပါစို႔။ မဲေတြကို ပါတီအလိုက္ ခဲြတဲ့အခါမွာ တစ္ျပည္လံုးၿခံဳၿပီး ခဲြလိုက္ရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားေတြက နစ္နာတယ္။ ျပည္နယ္လိုက္ၿခံဳၿပီး တြက္ရင္ေတာ့ နည္းနည္းသက္သာတယ္။ အဲဒီလို ကြၽန္ေတာ္တို႔နစ္နာတာ နည္းတဲ့စနစ္ ျဖစ္လာဖို႔ စဥ္းစားေနရတာေပါ့။ စဥ္းစားၿပီးေတာ့ တတ္ႏိုင္သေလာက္ အႀကံျပဳရတာေပါ့။

ေမး- PR စနစ္ကို ့ဘယ္လိုႏိုင္ငံမ်ိဳးေတြမွာ က်င့္သံုးတာေတြ႕ရလဲ။

ေျဖ- PR စနစ္ကေတာ့ နာမည္ႀကီးတာေတာ့ ဂ်ာမနီမွာလည္း က်င့္သံုးတယ္။ အိႏိၵယမွာလည္း အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ က်င့္သံုးတယ္။ ထိုင္းမွာလည္း က်င့္သံုးတယ္။ သူကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးေပၚလစီ တည္ၿငိမ္ေအာင္ တတ္ႏိုင္သမွ် တည္ၿငိမ္ေစခ်င္တဲ့သေဘာနဲ႔ က်င့္သံုးတာေပါ့။ ဥပမာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဥပေဒျပဳတဲ့အခါမွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက လုပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ တျခားပါတီက ဘယ္လိုပဲလုပ္လုပ္၊ ကန္႔ကြက္ပဲကန္႔ကြက္၊ အက်ိဳးယုတ္ႏိုင္တယ္ပဲေျပာေျပာ သူတို႔အတြက္ အက်ိဳးရွိမယ္ဆိုရင္ အမ်ားစုမဲဆႏၵနဲ႔ ျပဳလုိက္မွာပဲ။ အဲဒီေတာ့ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ တျခားပါတီက ႏိုင္သြားရင္ အဲဒီပါတီႀကီးက အေျပာင္းအလဲလုပ္ၿပီး အဲဒီဥပေဒကို ဖ်က္လိုက္ဖို႔က မခဲယဥ္းဘူး။ အဲဒီေတာ့ အခုစနစ္နဲ႔သြားရင္ တိုင္းျပည္က မၾကာခဏ ေပၚလစီေျပာင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ ဥပေဒေတြ ေျပာင္းၿပီးေတာ့ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ဖို႔ ပိုမ်ားတာေပါ့။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈနဲ႔ဆုိရင္လည္း မၾကာခဏ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ႏိုင္တာေပါ့။

ေမး- အခု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက အတည္ျဖစ္ဖို႔ လုပ္ေနတဲ့ PR စနစ္ကေကာ ဘယ္လိုစနစ္မ်ိဳးလဲ။

ေျဖ- အေသးစိတ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္လည္း မသိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ေမးျမန္းၾကည့္သေလာက္ေတာ့ အေသးစိတ္ႀကီး ဘယ္လိုလုပ္မယ္ဆိုတာကို မေျပာေသးဘူး။ ဒီ PR စနစ္နဲ႔ က်င့္သံုးတဲ့ တိုင္းျပည္ေတြမွာ ႏုိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈရွိတယ္။ ကိုယ္စားျပဳမႈ ပိုၿပီးတရားမွ်တတယ္။ အဲဒါကို ေထာက္ျပၿပီး ဒါလုပ္သင့္တယ္လို႔ ေျပာတာပဲ ရွိေသးတယ္။ အေသးစိတ္ ဘယ္လိုပံုစံက်င့္သံုးမယ္ဆိုတာေတာ့ လက္ရွိ တိုင္းျပည္ရဲ႕ပံုစံနဲ႔ သြားရမွာဆိုေတာ့ စနစ္ေတြကလည္း အမ်ားႀကီးရွိတယ္။

ေမး- ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မကုန္ခင္တုန္းက ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က ေျပာထားတာရွိပါတယ္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မကုန္ခင္ PR စနစ္ကို က်င့္သံုးမယ္၊ မက်င့္သံုးဘူးဆိုတဲ့အေျဖ သူ႔ကိုေပးမွ ၂၀၁၅ မွာ လုပ္လို႔ရမယ္လို႔ ေျပာထားတာ ရွိပါတယ္။ ဒါကို လႊတ္ေတာ္က အခုမွေဆြးေႏြးတယ္ဆိုေတာ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ PR စနစ္ က်င့္သံုးဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလား။

ေျဖ- ခုနက ကြၽန္ေတာ္ေျပာတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးသံုးရင္ေတာ့ ဘာမွ ထူးထူးျခားျခား အလုပ္႐ႈပ္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး။ နဂို ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြပံုစံလုိပဲ ေရြးေကာက္ပဲြကိုလုပ္မယ္။ စာရြက္စာတမ္းေတြ မဲေပးရမယ့္၊ ျခစ္ရမယ့္ ကတ္ျပားေတြ အရင္အတိုင္းပဲ လုပ္ရမယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ မဲေရတြက္တဲ့စနစ္၊ ဘယ္ဆႏၵနယ္မွာ ေအာင္သလဲဆိုတဲ့ မဲေရတြက္တဲ့ စနစ္ကို ျပင္လိုက္တာနဲ႔ မဲေရတြက္တဲ့စနစ္မွာပဲ ျပ႒ာန္းလိုက္ရင္ရတယ္။ အဲဒါက အလြယ္ဆံုးျဖစ္တဲ့အျပင္ နည္းနည္းပိုၿပီး ဒီမိုကေရစီက်တယ္ ထင္တယ္။ ျပည္သူလူထုက မဲလာေပးတဲ့လူရဲ႕ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ေထာက္ခံတယ္ဆိုရင္၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ဒါက ပိုၿပီးမွ်တတာေပါ့။ ဒါကေတာ့ အၾကမ္းဖ်င္း စဥ္းစားခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး- အန္ကယ့္အေနနဲ႔ ဘာမ်ားျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားခ်င္ပါေသးလဲ။

ေျဖ- ကြၽန္ေတာ့္ဘက္ကေတာ့ သိပ္ေထြေထြထူးထူး ေျပာစရာမရွိပါဘူး။ PR စနစ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေပါင္းစပ္ PR စနစ္ကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပည္နယ္ေတြမွာ မက်င့္သံုးသင့္ဘူး။ အခုစနစ္က လူနည္းစုေတြကို ပိုပါ၀င္ခြင့္ရတယ္။ အခုစနစ္အတိုင္းဆို ပအို၀္းကိုယ္စားလွယ္ေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္လာတာ PR စနစ္ကို ျပည္နယ္ေတြမွာ သြားသံုးရင္ လူနည္းစုကိုယ္စားလွယ္ေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲကို ေရာက္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။ လူမ်ိဳးစံုကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္ရွိေရးဆိုတဲ့ PR စနစ္ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။ အဲဒီေတာ့ လက္ရွိက်င့္သံုးေနတဲ့ စနစ္မွာေရာ PR စနစ္မွာေရာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ေတြနဲ႔ အားေကာင္းခ်က္ေတြ ရွိၾကေတာ့ ဘယ္ဟာလုပ္သင့္တယ္ဆုိတာေတာ့ လႊတ္ေတာ္က ဒီမိုကေရစီနည္းက် ဆုံးျဖတ္တာကို နာခံၿပီးေတာ့ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားဖို႔ပဲ ရွိပါတယ္။


7Day Daily

0 comments:

Post a Comment