Monday, June 23, 2014

ဇင္ဘာေဘြႏုိင္ငံမွ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ကၽြဲတစ္ေကာင္အျဖစ္ အထင္မွားေနသည့္ ဆင္မေလးဆင္မ်ားသည္ အမွတ္သညာႀကီးသည့္ တိရစာၦန္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေလ့ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဆင္မေလး နာဇူးမွာမူ ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ ဘဝအေတြ႕အႀကံဳမ်ားေၾကာင့္ သူမ၏ မူလမ်ိဳးႏြယ္ကိုပင္ ေမ့ေလ်ာ့ေနရွာသူ ျဖစ္သည္။

နာဇူးသည္ ဇင္ဘာေဘြႏုိင္ငံရွိ အင္မိုင္ရာ ႀကံ႕နက္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေဘးမဲ့စခန္းတြင္ ကၽြဲတစ္အုပ္ႏွင့္အတူ မွီတင္းေနထုိင္ၿပီး ၎ကိုယ္ကိုယ္ ကၽြဲတစ္ေကာင္အျဖစ္ အထင္ေရာက္ေနရွာသည့္ ဆင္ကေလး ျဖစ္သည္။၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက နာဇူး၏ မိဘမ်ားကို ဆင္စြယ္ေမွာင္ခုိ မုဆုိးမ်ားက သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ေနာက္ မိဘမဲ့ဆင္မေလးကို အင္မုိင္ရာစခန္း၏ ပိုင္ရွင္ျဖစ္သူ ေနာ္မန္ထေရဗာစ္က ေခၚယူေစာင့္ေရွာက္ထားခဲ့သည္။

စခန္းသို႔ နာဇူးေရာက္လာစဥ္က ဆင္ထီးႀကီးတစ္ေကာင္ႏွင့္ ကၽြဲအုပ္ႀကီးမ်ားသာ အရြယ္အစား အႀကီးမားဆံုး တိရစာၦန္မ်ားအျဖစ္ ရွိေနခဲ့ရာ ဆင္မေလးသည္ ၎တို႔ႏွင့္ပင္ အေဖာ္ျပဳခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္ ဆင္ထီးႀကီးပါ ေသဆံုးသြားျပန္ရာ နာဇူးသည္ ကၽြဲမ်ားႏွင့္ပင္ အတူတကြ ရွင္သန္ေနထုိင္ရင္း ၎ကိုယ္တိုင္ ကၽြဲတစ္ေကာင္အျဖစ္ အထင္မွားေနရွာျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ နာဇူးတြင္ ဆင္တို႔၏ ပင္ကိုအရည္အေသြးအခ်ိဳ႕ ေပ်ာက္ဆံုးေနၿပီး ကၽြဲတစ္ေကာင္၏ စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ေနရေၾကာင္း ထေရဗာစ္က ဆိုသည္။

“ေဘးမဲ့စခန္းကို ဆင္အုပ္ေတြ ေရာက္လာတဲ့ေနာက္ နာဇူးက မ်ိဳးႏြယ္စုရဲ႕ ဦးစီးဦးရြက္ ဆင္မတစ္ေကာင္ ျဖစ္လာသင့္တာပါ။ ဒါေပမဲ့ သူက ကၽြဲေတြနဲ႔အတူ ဘဝကို ျဖတ္သန္းေနထိုင္ဖုိ႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တယ္။ သူ႔ကို ဆင္တစ္ေကာင္အျဖစ္ ျပန္ၿပီးအမွတ္ရလာေစဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာ္ေတာ္ေလး ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ ခက္တာက နာဇူးကိုယ္တိုင္က လက္ရွိဘဝမွာ ေပ်ာ္ေမြ႕ေနတယ္ေလ”ဟု ထေရဗာစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

နာဇူးကို ဆင္အုပ္အတြင္း ေရာေႏွာေနထုိင္ေစရန္ အႀကိမ္အေတာ္မ်ားမ်ား အားထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္မူ ကၽြဲအုပ္ထဲသို႔သာ ျပန္ေရာက္သြားေလ့ ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ နာဇူးသည္ ဆင္တို႔၏ သစၥာေစာင့္သိမႈ ပင္ကိုဗီဇကိုမူ အေပ်ာက္ဆံုး မခံခဲ့ေခ်။ ယင္းကို အုပ္ထိန္းခဲ့သည့္ ကၽြဲထီးႀကီး မက္သ႐ူးကို တစ္ေန႔တြင္ သန္မာပ်ိဳရြယ္သည့္ ကၽြဲတစ္ေကာင္က ထုိးေဝွ႔ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က မက္သ႐ူးသည္ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရၿပီး ေသြးအလူးလူးျဖင့္ လဲေလ်ာင္းေနခဲ့ၿပီး ကၽြဲပ်ိဳက ထပ္မံရန္ျပဳရန္ အားထုတ္ေနခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း စခန္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား မေရာက္လာမီ တစ္ခ်ိန္လံုး နာဇူးက မက္သ႐ူးေရွ႕မွ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ကာ အကာအကြယ္ ေပးထားခဲ့သည္။ ယင္း၏ ႀကီးမားတုတ္ခုိင္ေသာ ခႏၶာကိုယ္ျဖင့္ တားဆီးထားျခင္းေၾကာင့္ ရန္လိုေနေသာ ကၽြဲပ်ိဳမွာ ေရွ႕မတိုးႏုိင္ေတာ့ေခ်။

နာဇူးသည္ ကၽြဲအုပ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းသစ္မ်ားကို အလိုလို သင္ယူတတ္ေျမာက္ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယင္း၏ ေအာ္ျမည္သံကို ကၽြဲမ်ားက နားလည္ သိမွတ္ထားၿပီး ယင္းကလည္း ကၽြဲမ်ား၏ အသံကို နားလည္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အင္မိုင္ရာတြင္ လက္ရွိမွီတင္း ေနထိုင္ေသာ ဆင္အုပ္ႀကီး၏ အသံမ်ားကို ၾကားလွ်င္လည္း နာဇူးသည္ တစ္စံုတစ္ရာ တံု႔ျပန္ အခ်က္ျပေလ့မရွိေခ်။ ထေရဗာစ္က “ဒါဟာ ဆင္ေတြရဲ႕ ဘာသာစကားကို နာဇူးကိုယ္တုိင္ နားမလည္ေတာ့တာ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္”ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ နာဇူးသည္ ၎ကိုယ္တုိင္ ေက်ေက်နပ္နပ္ လက္ခံထားသည့္ ဘဝတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ေနၿပီး ကၽြဲမ်ားႏွင့္သာ အတူတကြ ရွင္သန္ေနထုိင္လ်က္ရွိသည္။

_Ref:Dailymail

7Day Daily

0 comments:

Post a Comment