Thursday, May 15, 2014

စာေပေပ်ာက္လၽွင္ လူမ်ိဳးပါေပ်ာက္သြားနိုင္သည့္အတြက္ လူမ်ိဳးမေပ်ာက္ေအာင္ စာေပ တတ္ေျမာက္ေရးသည္ အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္ျဖစ္၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အေျခခံစာတတ္ေျမာက္ေရး လွုပ္ရွားမွု ဂုဏ္ျပဳပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔ ညေန (၅) နာရီတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပရာ နိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ တက္ေရာက္၍ အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

ဂုဏ္ျပဳပြဲအခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ၾကည္း) မွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စိုး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ အေျခခံစာတတ္ေျမာက္ေရး လွုပ္ရွားမွုမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမ်ား၊ လုပ္အားေပးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ားႏွင့္ ႀကီးၾကပ္သူမ်ား၊ စာသင္သားမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
ေရွးဦးစြာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အေျခခံစာတတ္ေျမာက္ေရး လွုပ္ရွားမွု မွတ္တမ္းဗီဒီယိုကို ျပသသည္။

ထို႔ေနာက္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဂုဏ္ျပဳ အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ မိမိတို႔နိုင္ငံ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမွုေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑မ်ားကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ နိုင္ငံသားအားလုံး စာတတ္ေျမာက္ေရးသည္ အေရးႀကီးေသာ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အလိမၼာစာမွာရွိ ဆိုသကဲ့သို႔ စာတတ္မွသာ အမွားအမွန္ကို ခြဲျခားသိနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အေကာင္းအဆိုးကိုလည္း ဆုံးျဖတ္နိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ စာတတ္ေျမာက္ေရး ကို ေရွးဘုရင္မ်ား လက္ထက္မွစၿပီး အစိုးရအဆက္ဆက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

စာေပေပ်ာက္လၽွင္ လူမ်ိဳးပါ ေပ်ာက္သြားနိုင္သည့္အတြက္ လူမ်ိဳး မေပ်ာက္ေအာင္ စာေပတတ္ေျမာက္ေရးသည္ အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္မ်ိဳးသားလုံး စာတတ္ေျမာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ေက်ာင္းအားရက္ကို အနားမယူဘဲ ပညာဒါန ေပးေဝလွူဒါန္းၾကသည့္ တကၠသိုလ္ အသီးသီးမွ လုပ္အားေပး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို မိမိအေနျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳပါေၾကာင္း။

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ မရခဲ့ၾကသည့္ စာသင္သား ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း လုပ္ငန္းခြင္မပ်က္ ရရွိသည့္အခ်ိန္အတြင္းတြင္ အေရး၊ အဖတ္၊ အတြက္ ဟူသည့္ အေျခခံပညာကို မညည္းမညဴ သင္ယူၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ၾကားသိရသည့္အတြက္ အတိုင္းမသိ ဝမ္းသာမိပါေၾကာင္း၊ အေျခခံပညာကို သင္ယူ တတ္ေျမာက္႐ုံျဖင့္ အားရေက်နပ္မေနဘဲ ရရွိသည့္ အားလပ္ခ်ိန္တိုင္းတြင္ အျမဲေလ့က်င္ေနရန္ လိုအပ္ ပါေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ သင္ယူထားသည္မ်ားကို မေမ့မေလ်ာ့ဘဲ ေရွ႕ဆက္ၿပီး တိုးတက္ေနမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

မိမိတို႔အစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္တာဝန္ကို ရယူခဲ့သည့္ သုံးႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္းတြင္ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမွုေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုမ်ားကို စိတ္အားထက္သန္စြာ ျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ နိုင္ငံေရးတည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ရွိရန္၊ မိမိတို႔၏ နိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ နိုင္ငံသားအမ်ားအျပား ပါဝင္လာေစရန္၊ ကာလ ရွည္ၾကာခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစရန္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ရင္း တိုင္းျပည္၏ လူဦးေရအမ်ားစုေနထိုင္သည့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမွု ေလၽွာ့ခ်နိုင္ရန္၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာေစရန္ႏွင့္ ျပည္သူကို အေျချပဳသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ထြန္းကားေစရန္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ျပနိုင္သည့္ ေအာင္ျမင္မွုမ်ား ရရွိခဲ့သကဲ့သို႔ မေမၽွာ္လင့္ေသာ အခက္အခဲမ်ား၊ စိန္ေခၚမွုမ်ားကိုလည္း မ်ားစြာ ၾကဳံေတြ႕ရပါေၾကာင္း။

ေအာင္ျမင္မွုမ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ ေရတိုေရရွည္ အက်ိဳးစီးပြား အတြက္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲစ နိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အခက္အခဲမ်ား၊ စိန္ေခၚမွုမ်ားကို ရင္ဆိုင္ၾကရစျမဲ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းအခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားနိုင္ရန္ အတြက္ ျပည္သူမ်ား၏ အားေပးေထာက္ခံမွု၊ ျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မွုမ်ား လိုအပ္ပါေၾကာင္း။

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ တရားမၽွတၿပီး လြတ္လပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပနိုင္ေရး ကိစၥမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ျပည္တြင္းေရးကိစၥမ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ မိမိတို႔ လုပ္နိုင္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို အထိအပါးမခံဘဲ ဥပေဒေဘာင္ အတြင္းက ေဆာင္ရြက္ သြားၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းကိစၥမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ ဆူဆူပူပူ ျဖစ္မည္ကို မည္သူမၽွ မလိုလားၾကပါေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္ဆူဆူပူပူ ျဖစ္လၽွင္ ကိုယ့္တိုင္းျပည္သာ နစ္နာမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကိုယ့္ျပည္သူမ်ားသာ ထိခိုက္နစ္နာၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အမွားအမွန္ အဆိုးအေကာင္းကို ယေန႔ ဆူဆူပူပူ ျဖစ္ေနသည့္ နိုင္ငံမ်ား၏ သင္ခန္းစာကို ရယူၿပီး မိမိတို႔နိုင္ငံတြင္ အလားတူ နစ္နာဆုံးရွုံးမွုမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရေအာင္ နိုင္ငံကို ခ်စ္သည့္ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူမ်ားအားလုံး ဝိုင္းဝန္း ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္သည္ ယေန႔လူငယ္မ်ား၏ လက္ထဲတြင္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ေကာင္းမြန္သည့္ အနာဂတ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ အနာဂတ္ကို လူငယ္မ်ားထံ လႊဲေျပာင္းေပး နိုင္ရန္ မိမိတို႔ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမွု အေပၚ တာဝန္သိသည့္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ က်ရာအခန္းက႑မွ နိုင္ငံအတြက္ တစ္တပ္ တစ္အား ယခုကဲ့သို႔ ပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးၾကသည့္အတြက္ ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးတင္နိုင္သိန္းႏွင့္ ေဒါက္တာေဒၚခင္စန္းရီတို႔က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အေျခခံစာတတ္ေျမာက္ေရး လွုပ္ရွားမွုမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၏ ကိုယ္စား မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွ လူမွုေရး ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းလွိုင္၊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ တကၠသိုလ္မ်ား၊ လုပ္အားေပး တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားကိုယ္စား၊ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေမာင္သင္းႏွင့္ ေက်ာက္ဆည္တကၠသိုလ္မွ တတိယႏွစ္ ေက်ာင္းသား ေမာင္ေနမ်ိဳးေအးတို႔အား မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ား ေပးအပ္ၿပီး ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဇာ္မင္းေအာင္က စာသင္သားမ်ားကိုယ္စား ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးအား သင္တန္းဆင္း လက္မွတ္မ်ားေပးအပ္သည္။

ထို႔ေနာက္ လုပ္အားေပး တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ကိုယ္စား ေက်ာက္ဆည္ တကၠသိုလ္ အဂၤလိပ္စာအထူးျပဳ မဟာပထမႏွစ္ေက်ာင္းသူ မသဲႏုခင္က အေျခခံ စာတတ္ေျမာက္ေရးလွုပ္ရွားမွုတြင္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားရာတြင္ မိမိတို႔တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ စာတတ္ေျမာက္ေရးလွုပ္ရွားမွုကို အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ခံယူၿပီး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ခြင့္ရသည့္အတြက္ မ်ားစြာဝမ္းေျမာက္ ဂုဏ္ယူမိပါေၾကာင္း။

မိမိတို႔ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွုေလ်ာ့ခ်ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ျပည္သူဗဟိုျပဳ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွု ေလ်ာ့ခ်နိုင္သည့္ အဓိက ေသာ့ခ်က္မွာ ျပည္သူမ်ား စာတတ္ေျမာက္ေရး၊ အသိဉာဏ္ပညာ ႂကြယ္ဝေရးႏွင့္ ပညာဗဟုသုတ ရွာေဖြနိုင္ေရးတို႔ပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား ပညာ ဗဟုသုတ ရွာေဖြနိုင္ၿပီး အသုံးခ်နိုင္မွသာလၽွင္ နိုင္ငံေတာ္၏ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား အရည္အေသြး ျမင့္မားလာၿပီး နိုင္ငံလည္း ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

မိမိတို႔ သင္ၾကားေပးလိုက္သည့္ အေျခခံပညာသည္ စာသင္သားမ်ားအတြက္ ဘ၀ တစ္ေလၽွာက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာ သင္ယူနိုင္မွု အတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား စာေရးစာဖတ္ တတ္လာမည္ဆိုလၽွင္ လူမွုစီးပြားဘ၀ ဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္လာၿပီး အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ က်န္းမာေရး၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အျခားေသာ အသက္ေမြးမွုဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ား တိုးပြားလာမည္ဟု ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း၊ စာသင္သားမ်ား စာဖတ္ရွိန္ မျပတ္ဘဲ ပညာဗဟုသုတ စဥ္ဆက္မျပတ္ ရွာမွီးနိုင္ရန္ စာဖတ္ရွိန္ျမႇင့္တင္မွု လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္သည့္ အတြက္ လိုအပ္သည့္ စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ ဂ်ာနယ္၊ သတင္းစာမ်ား၊ စာအုပ္စာတမ္း စာေစာင္မ်ားကိုလည္း ျဖည့္ဆည္း ေပးရဦးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

မိမိတို႔အေနျဖင့္ ၄၅ ရက္တာကာလတြင္ စာသင္သားမိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ တစ္သားတည္း ေနၿပီး စာတတ္ေျမာက္ေရး လွုပ္ရွားမွုမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရခဲ့သည့္အတြက္ ေဒသႏၲရဗဟုသုတႏွင့္ ဘ၀အေတြ႕ အၾကဳံ မ်ားစြာရရွိၿပီး ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ ပကတိဘ၀အေျခအေန ကိုလည္း ေလ့လာခြင့္ ရရွိခဲ့ပါေၾကာင္း။

နိုင္ငံဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အလြန္အေရးပါသည့္ စာတတ္ေျမာက္ေရး လွုပ္ရွားမွုမ်ားကို လာမည့္ ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း အမ်ိဳးသားေရးအသြင္ျဖင့္ တစ္နိုင္ငံလုံးတြင္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ နိုင္ငံေတာ္ ဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘဝ ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မိမိတို႔ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ အင္တိုက္အားတိုက္ က်ရာ အခန္းက႑မွ အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္ အျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား နိုင္ငံေတာ္သမၼတက ဂုဏ္ျပဳ ညစာျဖင့္ တည္ခင္း ဧည့္ခံခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အေျခခံစာတတ္ေျမာက္ေရး လွုပ္ရွားမွုကို ဧၿပီ (၁) ရက္မွ ယေန႔အထိ နိုင္ငံ တစ္ဝန္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၉ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ယင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ား၌ စာသင္သူ ၁၀ ဦးလၽွင္ စာသင္ဝိုင္းတစ္ဝိုင္းႏွုန္းျဖင့္ တကၠသိုလ္ေပါင္း ၃၀ မွ အေျခခံ စာတတ္ေျမာက္ေရး နည္းျပသင္တန္း တက္ေရာက္ၿပီးသည့္ လုပ္အားေပး တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၄၂၆၁ ဦးတို႔က ႀကီးၾကပ္သူဆရာ ဆရာမ ၄၀၃ ဦး ႏွင့္အတူ အေျခခံ စာတတ္ေျမာက္ေရး စာစဥ္မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားျပသ ေပးခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔သင္ၾကားေပးရာတြင္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ ၁၁၆၃ ခု၌ စာသင္ဝိုင္းေပါင္း (၄၄၄၇) ဝိုင္းျဖင့္ စာသင္သား စုစုေပါင္း ၄၆၄၇၉ ဦးတို႔အား အေျခခံစာမ်ား တတ္ေျမာက္ေအာင္ သင္ၾကားေပးနိုင္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

president-office

0 comments:

Post a Comment