Wednesday, May 7, 2014

မ်ဴိးေစာင့္ဥပေဒ မူၾကမ္း အဖြဲ႕အစည္း ၉၀ ေက်ာ္ ကန္႔ကြက္

Photo: မ်ဴိးေစာင့္ဥပေဒ မူၾကမ္း အဖြဲ႕အစည္း ၉၀ ေက်ာ္ ကန္႔ကြက္
Wednesday, May 7, 2014

မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ မူၾကမ္းေရးဆြဲရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူ႔မႈအဖြဲ႔အစည္း ၉၇ အဖြဲ႕ က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ၿပီး ကန္႔ကြက္ ၾကသည္။

ႏုိင္ငံအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒေရးဆြဲေရး အပါအဝင္ ဘာသာေရးကုိ အေျခခံေသာ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ ျပည္သူလူထုကုိ အာ႐ုံလႊဲေသာ ကိစၥရပ္မ်ားထဲမွတခု ျဖစ္ေၾကာင္း ေမလ ၅ ရက္က ထုတ္ သည့္ ေၾကညာခ်က္၌ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ျပည္သူအမ်ားစု လိုလားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ႏွင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအား အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစၿပီး ဒီမိုကေရစီ စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းမႈ အရွိန္ကို ေႏွာင့္ေႏွးေစသည္ဟု အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မ်ဴိးေစာင့္ဥပေဒ ထြက္ေပၚလာေရးသည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ ျပည္သူလူထုကုိ အာ႐ုံလႊဲေသာ ကိစၥရပ္မ်ားထဲမွ တခုျဖစ္ သည္ဟု ေျပာဆိုခ်က္ အေပၚ မႏၲေလးၿမိဳ႕ မစုိးရိမ္ေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ဦးဝီရသူက“အစိုးရ အေနနဲ႔ အာရံုလြႊဲတာေတာ့ မျမင္ဘူး၊ အစုိးရဆုိတာ က႑အသီးသီး လုပ္ရမွာပဲ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ဖို႔လည္း လုိအပ္ပါတယ္။ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒက ျပည္သူ လုိအပ္ခ်က္ အရ လုပ္တာပါ”ဟု ဧရာဝတီကို မိန္႔သည္။

အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ တန္းတူေရးႏွင့္ လြတ္လပ္မႈကို ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ လုံးဝ ကိုက္ညီမႈ မရွိဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရမွ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထိုး ထားေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (စီေဒါ) ကို အတိအလင္း ခ်ဳိးေဖာက္ ရာ ေရာက္သည္ဟုလည္း ပါ၀င္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လံုၿခံဳမႈႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံတဝန္း တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈရွိေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈသည္ အဓိကအက်ဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳး က်ဴးလြန္ေနမႈမ်ား အတြက္ ထိေရာက္စြာ အျပစ္ေပး အေရးယူရန္ႏွင့္ ကာကြယ္မႈ ေပးႏုိင္ရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္သည္ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

“မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒက လူတေယာက္ရဲ့ အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္တယ္လို႔ ခံစားရတယ္။ ၿပီးေတာ့ စီေဒါကိုလည္း ခ်ိဳးေဖာက္တယ္လို႔ ခံစားရတယ္။ ဘာသာတရား ဆုိတာ ဥပေဒ ျပဌာန္းလုိ႔ မရပါဘူး။ အဓိကက ယံုၾကည္ သက္ဝင္မႈနဲ႔ ဆုိင္ပါတယ္။ မ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒ က အမ်ိဳးသမီးေတြကိုပဲ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ေစာင့္ၾကဖို႔ အတြက္ က်ေနာ္ သေဘာ မက်ပါဘူး”ဟု Student Christian Movement (SCM) မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသမီးတိုင္းတြင္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ရွိရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံသည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒသည္ လူတေယာက္၏ အိမ္ေထာင္ေရးကိုုကန္႔ သတ္ထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ လူတေယာက္၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္သည့္ အတြက္ မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္းလည္း ဦးထြန္းထြန္းဦး က  ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ (Women’s League of Burma) မွ အႀကံေပးအဖြဲ႕ဝင္ ေဒၚသင္းသင္းေအာင္ က“ဒီဥပေဒက အမ်ိဳးသမီးေတြကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့ အေနအထားမရွိတဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အားလံုးက ကန္႔ကြက္ လိုက္တာပါ။ လူမ်ိဳး ဘာသာမေရြး အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္တဲ့ ဥပေဒ ျပဌာန္းမွသာ အက်ိဳးရွိမွာပါ”ဟု ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သာသာေရးကို အေျခခံၿပီး ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရန္ လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ဘာသာေရးကို အေျခခံၿပီး လက္ထပ္ျခင္းသည္ ဘာသာတခုႏွင့္တခု ပိုမို အျမင္မွားေစေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလည္း ပိုမို ထိခိုက္ေစသည့္ အတြက္ မ်ဴိးေစာင့္ ဥပေဒကို ကန္႔ကြတ္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း Equality Myanmar မွ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက ဆိုသည္။

အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူမ်ိဳးစု တိုင္းရင္းသားမ်ား အၾကားတြင္ ဘာသာေရး မတူညီမႈမ်ား ရွိသည္ျဖစ္ရာ ဘာသာေရး အေပၚ အေျခခံ၍ ဦးတည္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီညြတ္ေရးႏွင့္ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ ျဖစ္စဥ္အား အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း မွီတင္း ေနထုိင္ေသာ အျခားဘာသာဝင္ႏွင့္ တုိင္း ရင္းသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အၾကား တုိက္႐ိုက္ ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ သေဘာကုိ ေဆာင္သည့္အျပင္ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာႏွင့္ ယဥ္ ေက်းမႈကုိ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာဝန္ကုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚ လံုးဝ ပံုခ်လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေရးသား ေဖာ္ျပထား သည္။

သမၼတ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ေရးဆြဲေနသည့္ ကိုးကြယ္ရာ ကူးေျပာင္းျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ လူဦးေရ တုိးပြားႏႈန္း ထိန္းညႇိျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲ ၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး မၾကာမီ ျပည္သူကို ခ်ျပ အသိေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ဧရာ၀တီ
မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ မူၾကမ္းေရးဆြဲရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူ႔မႈအဖြဲ႔အစည္း ၉၇ အဖြဲ႕ က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ၿပီး ကန္႔ကြက္ ၾကသည္။

ႏုိင္ငံအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒေရးဆြဲေရး အပါအဝင္ ဘာသာေရးကုိ အေျခခံေသာ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ ျပည္သူလူထုကုိ အာ႐ုံလႊဲေသာ ကိစၥရပ္မ်ားထဲမွတခု ျဖစ္ေၾကာင္း ေမလ ၅ ရက္က ထုတ္ သည့္ ေၾကညာခ်က္၌ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ျပည္သူအမ်ားစု လိုလားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ႏွင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအား အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစၿပီး ဒီမိုကေရစီ စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းမႈ အရွိန္ကို ေႏွာင့္ေႏွးေစသည္ဟု အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မ်ဴိးေစာင့္ဥပေဒ ထြက္ေပၚလာေရးသည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ ျပည္သူလူထုကုိ အာ႐ုံလႊဲေသာ ကိစၥရပ္မ်ားထဲမွ တခုျဖစ္ သည္ဟု ေျပာဆိုခ်က္ အေပၚ မႏၲေလးၿမိဳ႕ မစုိးရိမ္ေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ဦးဝီရသူက“အစိုးရ အေနနဲ႔ အာရံုလြႊဲတာေတာ့ မျမင္ဘူး၊ အစုိးရဆုိတာ က႑အသီးသီး လုပ္ရမွာပဲ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ဖို႔လည္း လုိအပ္ပါတယ္။ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒက ျပည္သူ လုိအပ္ခ်က္ အရ လုပ္တာပါ”ဟု ဧရာဝတီကို မိန္႔သည္။

အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ တန္းတူေရးႏွင့္ လြတ္လပ္မႈကို ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ လုံးဝ ကိုက္ညီမႈ မရွိဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရမွ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထိုး ထားေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (စီေဒါ) ကို အတိအလင္း ခ်ဳိးေဖာက္ ရာ ေရာက္သည္ဟုလည္း ပါ၀င္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လံုၿခံဳမႈႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံတဝန္း တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈရွိေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈသည္ အဓိကအက်ဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳး က်ဴးလြန္ေနမႈမ်ား အတြက္ ထိေရာက္စြာ အျပစ္ေပး အေရးယူရန္ႏွင့္ ကာကြယ္မႈ ေပးႏုိင္ရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္သည္ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

“မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒက လူတေယာက္ရဲ့ အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္တယ္လို႔ ခံစားရတယ္။ ၿပီးေတာ့ စီေဒါကိုလည္း ခ်ိဳးေဖာက္တယ္လို႔ ခံစားရတယ္။ ဘာသာတရား ဆုိတာ ဥပေဒ ျပဌာန္းလုိ႔ မရပါဘူး။ အဓိကက ယံုၾကည္ သက္ဝင္မႈနဲ႔ ဆုိင္ပါတယ္။ မ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒ က အမ်ိဳးသမီးေတြကိုပဲ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ေစာင့္ၾကဖို႔ အတြက္ က်ေနာ္ သေဘာ မက်ပါဘူး”ဟု Student Christian Movement (SCM) မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသမီးတိုင္းတြင္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ရွိရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံသည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒသည္ လူတေယာက္၏ အိမ္ေထာင္ေရးကိုုကန္႔ သတ္ထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ လူတေယာက္၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္သည့္ အတြက္ မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္းလည္း ဦးထြန္းထြန္းဦး က ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ (Women’s League of Burma) မွ အႀကံေပးအဖြဲ႕ဝင္ ေဒၚသင္းသင္းေအာင္ က“ဒီဥပေဒက အမ်ိဳးသမီးေတြကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့ အေနအထားမရွိတဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အားလံုးက ကန္႔ကြက္ လိုက္တာပါ။ လူမ်ိဳး ဘာသာမေရြး အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္တဲ့ ဥပေဒ ျပဌာန္းမွသာ အက်ိဳးရွိမွာပါ”ဟု ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သာသာေရးကို အေျခခံၿပီး ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရန္ လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ဘာသာေရးကို အေျခခံၿပီး လက္ထပ္ျခင္းသည္ ဘာသာတခုႏွင့္တခု ပိုမို အျမင္မွားေစေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလည္း ပိုမို ထိခိုက္ေစသည့္ အတြက္ မ်ဴိးေစာင့္ ဥပေဒကို ကန္႔ကြတ္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း Equality Myanmar မွ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက ဆိုသည္။

အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူမ်ိဳးစု တိုင္းရင္းသားမ်ား အၾကားတြင္ ဘာသာေရး မတူညီမႈမ်ား ရွိသည္ျဖစ္ရာ ဘာသာေရး အေပၚ အေျခခံ၍ ဦးတည္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီညြတ္ေရးႏွင့္ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ ျဖစ္စဥ္အား အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း မွီတင္း ေနထုိင္ေသာ အျခားဘာသာဝင္ႏွင့္ တုိင္း ရင္းသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အၾကား တုိက္႐ိုက္ ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ သေဘာကုိ ေဆာင္သည့္အျပင္ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာႏွင့္ ယဥ္ ေက်းမႈကုိ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာဝန္ကုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚ လံုးဝ ပံုခ်လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေရးသား ေဖာ္ျပထား သည္။

သမၼတ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ေရးဆြဲေနသည့္ ကိုးကြယ္ရာ ကူးေျပာင္းျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ လူဦးေရ တုိးပြားႏႈန္း ထိန္းညႇိျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲ ၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး မၾကာမီ ျပည္သူကို ခ်ျပ အသိေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ဧရာ၀တီ

0 comments:

Post a Comment