Wednesday, February 26, 2014

ေသာမတ္အုိေဟးကင္တားနားႏွင့္ မဇၩိမ အေသးစိတ္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္


အတိတ္ကာလကုိ ဘယ္တုန္းကမွ ေမ့မထားၾကပါဘူး”ဟု ကုလသမဂၢ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အ ေရး အထူးကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးအျဖစ္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ တာ၀န္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည့္ မစၥတာအိုေဟးကင္တားနားက ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွ ျပန္လည္ ထြက္ခြာလာခဲ့ အၿပီး ေနာက္တစ္ရက္ျဖစ္သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ ထိုကဲ့သုိ႔ ေျပာ ဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ေနာက္ဆံုးတြင္ အမွန္တရားကုိ ေဖာ္ထုတ္မည့္ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အာဏာရွင္ လက္ထက္ကက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးမည့္ အလားအလာမ်ဳိး ရွိႏုိင္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလွယ္ ေသာမတ္အုိေဟး ကင္တားနားက ေျပာခဲ့သည္။ 


မစၥတာအိုေဟးကင္တားနား၏ ရာထူးသက္တမ္းမွာ ေမလတြင္ ကုန္ဆံုးေတာ့မည္ျဖစ္ရာ၊ သူသည္ သူ၏ ျမန္မာခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကုိ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီထံသုိ႔ မတ္ လ ၁၇ ရက္တြင္ တင္သြင္းမည္ျဖစ္သည္။ မဇၩိမစီးပြားေရး အပတ္စဥ္မဂၢဇင္း၏ Hans Hulst က ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘန္ေကာက္တြင္ မစၥတာအို ေဟးကင္တားနားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈျပဳလုပ္ခဲ့ရာ မစၥတာအုိေဟးကင္တားနားက အထူးကုိယ္စား လွယ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည့္ သူ၏ ေျခာက္ႏွစ္ၾကာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ ေျပာျပခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စိန္ ေခၚမႈမ်ားအေၾကာင္းကုိ ေျပာျပခဲ့သည္။ ကင္တားနားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ေျခာက္ႏွစ္ၾကာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့စဥ္ သူ၏အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္အခ်က္မ်ား၊ ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သူ၏အျမင္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။


ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ ဒီတာ၀န္ကုိ စတင္ယူခဲ့တဲ့အခ်ိန္တုန္းက အဓိက လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥရပ္ေတြက ဘာေတြမ်ားပါလဲ။


ကၽြန္ေတာ္ ပထမဆံုး အာ႐ံုစုိက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာက ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကိစၥပါ။ သူတုိ႔ကုိ စကားေျပာဖို႔အတြက္ အက်ဥ္းေထာင္ေတြဆီကုိ ကၽြန္ေတာ္ စၿပီး သြားခဲ့ပါတယ္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ဒီလူေတြ ပါ၀င္ခြင့္ရဖို႔ ထုိက္တန္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ယူဆခဲ့ပါတယ္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္ဟာ အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက အလားအလာရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူနည္းစု ေတြရဲ႕ေဒသေတြမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ တိုက္ပြဲေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း တကယ္ကုိ စိုးရိမ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက တိုက္ပြဲေတြဟာ ေဒသအနည္းငယ္မွာ ျဖစ္ပြားေနတုန္းပါ။ ရလဒ္ေတြက ေတာ့ ရြာသူရြာသားေတြအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး အႀကီးအက်ယ္ ခ်ဳိးေဖာက္တာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွိပ္ စက္ညႇဥ္းပန္းတာေတြ၊ သတ္ျဖတ္တာေတြ၊ ေနရပ္ေတြကေန ေမာင္းထုတ္တာေတြ စတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေမလမွာ ကၽြန္ေတာ္ လုပ္ငန္းစတင္ခဲ့ပါတယ္။ ၾသဂုတ္လထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲ မွာရွိေနခဲ့ၿပီးေတာ့ ပထမဆံုးတာ၀န္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီကာလတုန္း က တစ္ဖက္မွာ ေလးနက္ျပင္းထန္တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အထူးကုိယ္စားလွယ္တစ္ ဦးအျဖစ္ ေျပာဆုိေထာက္ျပရမယ့္ ၀တၱရားေတြကုိ မထိခုိက္ေစဘဲ၊ တစ္ဖက္မွာ ခ်ိတ္ဆက္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ ရြက္လို႔ရႏုိင္မယ့္ အေနအထား နည္းနည္းေလးကို ထိန္းသိမ္းခ်င္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဟန္ခ်က္ ညီဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ရပါတယ္။ တခ်ဳိ႕အတြက္ ကၽြန္ေတာ္က ေပ်ာ့ေျပာင္းလြန္းခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ပထမ ဆံုးခရီးစဥ္အၿပီးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ကၽြန္ေတာ္ ကုိးႀကိမ္ သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။


ခင္ဗ်ားရဲ႕ ပထမဆံုး အားထုတ္မွႈေတြေၾကာင့္ ရလဒ္တစ္စံုတစ္ရာ ထြက္ခဲ့ပါသလား။ 


အဲဒီတုန္းက၊ အင္းစိန္ေထာင္ထဲက ဦး၀င္းတင္ဆီကုိ ကၽြန္ေတာ္ သြားလည္ခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ျမန္မာႏုိင္ ငံမွာ ဒုတိယအေရးအႀကီးဆံုး ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားပါ။ သူဟာ ၁၉ ႏွစ္ေလာက္ အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာေန ခဲ့ရတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ထြက္ခြာသြားၿပီး သံုးေလးရက္ေလာက္မွာ သူ႔ကုိ ေထာင္ကေန လႊတ္ေပးလိုက္ၾကပါတယ္။


အဲဒီတုန္းက ျမန္မာအစုိးရဟာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးကစားေနတာ ပါ။ သူတုိ႔ဟာ အက်ဥ္းသားေတြကို မဟာဗ်ဴဟာက်က် လႊတ္ေပးခဲ့တာပါ။ ဥပမာျပရရင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေရးႀကီးလွတဲ့ ဥေရာပသမဂၢအစည္းအေ၀းတစ္ခု မတိုင္မီေလးမွာ အက်ဥ္း သားတစ္သုတ္ကုိ လႊတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔ေတြဟာ ခင္ဗ်ားကုိလႊမ္းမိုးဖုိ႔ေရာ ႀကိဳးစားခဲ့ပါသလား။


ခင္ဗ်ားဆိုလုိတာကုိ ကၽြန္ေတာ္ နားလည္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အက်ဥ္းသားေတြ လႊတ္ေပးေနသေရြ႕ ကၽြန္ ေတာ္၀မ္းသာပါတယ္။ ခင္ဗ်ားရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာကုိ သူတို႔ရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာက က်ဴးေက်ာ္ထိပါးလာမွာကုိ လည္း ခြင့္မျပဳသင့္ပါဘူး။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလမတိုင္မီ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီစစ္အစိုးရဟာ သူတို႔အုပ္စုိးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ကာလအတြင္းမွာ ရာဇ၀တ္မွႈ အမ်ားအျပားကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။ ကုလသမဂၢအေနနဲ႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႕ဖို႔ လိုအပ္ခဲ့ပါတယ္။ အစီရင္ခံစာထဲမွာ ျပင္းထန္တဲ့ စကားလံုးေတြကုိ သံုးခဲ့ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီမွာ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အျပင္းအထန္ တြန္းအား ေပးခ်င္ခဲ့တာပါ။ (စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး) သန္းေရႊအပါအ၀င္ ရာထူးကေန ထြက္သြားခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ ခက္ခဲတဲ့အေျခအေနေတြကေန လြတ္ေျမာက္သြားမွာမဟုတ္ ဘူးလုိ႔လည္း ကၽြန္ေတာ္အခ်က္ျပခ်င္ခဲ့တာပါ။ အေျခခံဥပေဒဟာ အဲဒီရာဇ၀တ္မႈေတြအတြက္ တာ၀န္ရွိတဲ့သူေတြကုိ အကာအကြယ္ေပးေနပါတယ္။ အဲဒါဟာ ဥပေဒေရးရာေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမွႈမဟုတ္ပါဘူး။ အခ်က္အလက္ေတြအရ ခင္ဗ်ားေျပာတာမွန္ပါတယ္။ အဲဒီလို လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈဆုိင္ရာ ရာဇ ၀တ္မႈေတြကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးႏုိင္မယ့္ အေနအထားမ်ိဳး လက္ရွိကာလမွာ လံုး၀ မရွိ ေသးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အမွန္တရားအတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမယ့္ ေကာ္မရွင္ေတြက အတိတ္ကာလနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မယ့္ အခ်ိန္အခါတစ္ရပ္ ေရာက္ရွိေကာင္း ေရာက္ရွိလာနုိင္ပါတယ္။ အတိတ္ကာလကုိ ဘယ္တုန္းကမွ ေမ့မထားၾကပါဘူး။ ၈၈ လွႈပ္ရွားမႈအတြက္ ႀကီးက်ယ္တဲ့ သတိရ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အခမ္းအနားတစ္ခုကုိ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ တစ္ေန႔မွာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ထားတဲ့ စာတမ္းအျဖစ္ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာကုိ အသံုးျပဳၾကလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ 


ခင္ဗ်ား အထူးတာ၀န္ေတြ ထမ္းေဆာင္ေနတုန္းမွာ ခင္ဗ်ားသြားခ်င္တဲ့ ေနရာေတြကို သြားႏုိင္ခဲ့တယ္လို႔ ခံစားရပါသလား။


အစပုိင္းမွာေတာ့ မလြယ္ကူခဲ့ပါဘူး။ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးအၿပီးမွာ ကၽြန္ေတာ့္လုပ္ငန္းေတြ စခဲ့တာ မို႔၊ အကန္႔အသတ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္မသြားႏုိင္ခဲ့တဲ့ ေနရာေဒသေတြ ရွိပါတယ္။ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကုိ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ရတာကလည္း ခက္ခဲခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အစီအစဥ္ကုိ သူတုိ႔ရဲ႕အစည္းအေ၀းေတြနဲ႔ လႊမ္းမုိးပစ္ဖုိ႔လည္း သူတုိ႔အၿမဲတမ္း ႀကိဳးစားခဲ့ၾကပါတယ္။ ဥပမာေပးရမယ္ဆိုရင္ တစ္ရက္တည္းမွာ အစည္းအေ၀း ၁၀ ခုေလာက္ ကၽြန္ေတာ္တက္ေရးကုိ သူတို႔ အလိုရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲ ဒါဟာ သူတုိ႔ရဲ႕မဟာဗ်ဴဟာပါ။ အဲဒါကုိ ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္ဆိုတာ သူတို႔ ေကာင္းေကာင္း သိၾကပါတယ္။ ပထမအေခါက္တုန္းက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ လူႏွစ္ေယာက္ေလာက္က ေစာင့္ၾကပ္ေနၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ လည္း ငါးရက္ထက္ပုိၿပီး အခ်ိန္မေပးခဲ့ပါဘူး။ ဒီေလာက္ႀကီးမားတဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ခုမွာ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခ အေနတစ္ခုလံုးကုိ ငါးရက္အတြင္း ၿခံဳငံုမိဖုိ႔ဆိုတာ အရမ္းကို ခက္ခဲပါတယ္။


ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕အစိုးရနဲ႔ ဆက္ဆံေရးကေရာ ျခားနားမွႈေတြ ရွိပါသလား။


အကန္႔အသတ္ေတြ နည္းသြားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္သြားခ်င္တဲ့ေနရာေတြကိုလည္း သြားႏုိင္ပါတယ္။ ဥပ မာအားျဖင့္ ဒီတာ၀န္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္က လိုင္ဇာကုိ သြားႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ လိုင္ဇာဟာ ႏုိင္ငံေတာ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ ေဒသမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ ေကအုိင္အိုကလည္း ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ေတြ႕ရလို႔ ၀မ္းသာခဲ့ၾကပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မွႈေတြ အမ်ားအျပားျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ အဲဒီေဒသကုိ လူ႔အခြင့္အ ေရး အထူးကုိယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေကအိုင္အိုဥကၠ႒နဲ႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္နဲ႔လည္း အလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈတစ္ခု လုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာအားလံုးကုိ သူတို႔ရဲ႕႐ႈေထာင့္ကေန ကၽြန္ေတာ့္ကို ေျပာျပခဲ့ၾကပါတယ္။ အစုိးရကို သူတို႔ ဘာေၾကာင့္ မယံုၾကည္ၾကသလဲဆိုတာရယ္၊ သူတုိ႔ ေတာင္းဆိုေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးဒိုင္ယာေလာ့ဂ္ (ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးျခင္း) ဘာေၾကာင့္ အဓိက အေရးပါသလဲဆိုတာရယ္ကုိ ကၽြန္ေတာ့္ကို ရွင္းျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ထဲမွာ အစုိးရဘက္က အဓိကညႇိႏႈိင္းေရးကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးေအာင္မင္းနဲ႔လည္း ကၽြန္ေတာ္ စကားေျပာခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ ေတာ့္ကို ေကအိုင္အိုနဲ႔ စကားေျပာခြင့္ျပဳေရးဟာလည္း အစိုးရရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးဒိုင္ယာေလာ့ဂ္ လုပ္မယ့္အေၾကာင္း အစိုးရကလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုၿပီးသားလို႔ သူက ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဘက္အားလံုးနဲ႔ စကားေျပာခြင့္ရလို႔ ကၽြန္ေတာ္ ၀မ္းသာခဲ့ပါတယ္။


ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းက ပဋိပကၡေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနက ဘယ္လိုရွိ ပါသလဲ။


ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာေတြကုိ အဓိက ကုိင္တြယ္ေနပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ ႏုိင္ငံေရး အေျဖတစ္ရပ္ ထြက္လာတဲ့အခါ၊ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနေတြ တိုးတက္လာလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ယူဆလို႔ပါ။ စစ္ခ်ီလာတဲ့ အစုိးရတပ္ဖြဲ႕ေတြေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာခဲ့ရတဲ့ ရြာသားေတြနဲ႔ လိုင္ဇာမွာ ကၽြန္ ေတာ္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္စခန္း (IDP camps) ေတြကုိလည္း ကၽြန္ေတာ္ သြားခဲ့ ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕လိုလားခ်က္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္ၾကားခဲ့ရၿပီး မၾကာေသးခင္က လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ ဇာတ္လမ္းေတြကုိလည္း ကၽြန္ေတာ္ နားေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေျပာ ရမယ္ဆိုရင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ကအေျခအေနဟာ ျပင္းထန္ဆုိးရြားေနတုန္းပါပဲ။


အစိုးရအေနနဲ႔ တပ္မေတာ္ကုိ ကြပ္ကဲထိန္းခ်ဳပ္ (control လုပ္) ႏုိင္တယ္လို႔ ခင္ဗ်ား ခံစားရပါသလား။


ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ “control” ဆိုတဲ့ စကားလံုးကုိ မသံုးခ်င္ပါဘူး။ ျပႆနာကေတာ့ အစိုးရထဲမွာ စစ္ ဘက္ရဲ႕ အာဏာအဆင့္အတန္းနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ျပႆနာကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လို ရင္ဆိုင္ကုိင္တြယ္ မလဲဆိုတဲ့အရာပါ။ ဦးေအာင္မင္းနဲ႔ကၽြန္ေတာ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္း အတာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ကိစၥကို ေျပာေနခ်ိန္မွာ၊ စစ္ဘက္ကေတာ့ ေဒသတြင္း မွာ တပ္ေတြတုိးၿပီးခ်ထားေနတုန္းပဲလို႔ ေကအိုင္အိုကေျပာေနတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ဦးေအာင္မင္းကုိ ေျပာ ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီျပႆနာကုိ ခင္ဗ်ား ဘယ္လိုျမင္သလဲလို႔ ဦးေအာင္မင္းကုိ ေမးခဲ့ပါတယ္။ ဦးေအာင္မင္း ျပန္တံု႔ျပန္တာက အစိုးရအဆင့္မွာ ပုိၿပီး ခ်ိတ္ဆက္ညႇိႏွိႈင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုေနတဲ့အေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ျပႆနာတစ္ခုရွိေနေၾကာင္းလည္း သူက အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံခဲ့ပါတယ္။


ခင္ဗ်ားရဲ႕ ရာထူးသက္တမ္းအတြင္းမွာ သတင္းေကာင္းကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားကိစၥအေျခ အေန သိသိသာသာ တုိးတက္လာတာပါပဲ။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအမ်ားစုကုိ လႊတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။


ဒါေပမဲ့ လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ဆက္စပ္ေနတဲ့ ဖမ္းဆီးမႈအသစ္ေတြ ရွိေနပါတယ္။ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ တဲ့အတြက္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ဳိးေပါ့။ ၿပီးေတာ့ အခုတေလာ စာနယ္ဇင္းသမားအခ်ိဳ႕လည္း အဖမ္းခံခဲ့ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အဲဒါကုိ စုိးရိမ္မိပါတယ္။ (ဓာတုေဗဒလက္နက္စက္႐ံု ေဆာင္းပါးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ အက္ဥပေဒအရ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရတဲ့) ယူနတီဂ်ာနယ္က သတင္းေထာက္ေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ စကားေျပာခ်င္ခဲ့ေပမယ့္၊ ကၽြန္ေတာ္မသြားခင္ ႏွစ္ရက္အလိုမွာ သူတို႔ ကုိ တျခားအက်ဥ္းေထာင္တစ္ခုကုိ ပုိ႔လိုက္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္၊ ကၽြန္ေတာ္ သူတို႔နဲ႔စကားမေျပာလိုက္ ရတာဟာ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းလွပါတယ္။ အဲဒီလုိမ်ဳိးကိစၥေတြမွာ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ဒု၀န္ႀကီး တို႔ဟာ အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑ကေန ပါ၀င္ေနတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ၾကားခဲ့ရေတာ့၊ အဲဒီကိစၥကို သူတို႔ နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ေမးျမန္းေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ စာနယ္ ဇင္းသမားေတြဟာ က်င့္၀တ္နဲ႔ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြကုိ မေလးစားၾကဘူးဆုိတဲ့ စုိးရိမ္မႈ ကုိ သူတို႔က ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ စာနယ္ဇင္းသမားေတြ စြမ္းရည္မဲ့ေနတာကုိလည္း သူတုိ႔က ေျပာခဲ့ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္ၿပီး တံု႔ျပန္ေျပာဆိုလိုက္တာကေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ တခ်ဳိ႕အ စိတ္အပုိင္းေတြမွာလည္း စြမ္းရည္မဲ့ေနၾကတယ္လို႔ ျပန္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔အေနနဲ႔ မီဒီယာလြတ္လပ္ ခြင့္နဲ႔ သူတုိ႔ သေဘာမတူႏုိင္တဲ့ ေဆာင္းပါးေတြကုိ ရင္ဆိုင္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔အတြက္ အခက္အခဲ ရွိေနပါ တယ္။


စာနယ္ဇင္းသမားေတြကုိ ဖမ္းဆီးတာဟာ ျပင္းထန္တဲ့ ခံစားတံု႔ျပန္မွႈရဲ႕ အရိပ္လကၡဏာ ျဖစ္ႏုိင္ပါ တယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြဟာ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚမွာ ရွိေနတုန္းပဲလို႔ ခင္ဗ်ား ခံစားရပါသ လား။


ေယဘုယ် အကဲျဖတ္မႈတစ္ခုအရဆိုရင္၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဟာ အထိအခုိက္မခံတဲ့ ႏုနယ္တဲ့ အေျခ အေနမွာပဲ ရွိေနေသးေပမဲ့၊ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ဖို႔ အေျခအေနနည္းပါတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခ်င္ ပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း မတည္မၿငိမ္ျဖစ္မွႈေတြဟာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ထိခုိက္ ႏိုင္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ထင္ပါတယ္။ ျပႆနာက ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္မႈေတြ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားတာပါ။ အဲဒါ မ်ဳိး ထပ္ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အစတုန္းကေတာ့၊ အဲဒါဟာ ႐ုိဟင္ဂ်ာေတြ လူနည္းစုလူမ်ဳိးစုနဲ႔ပဲ ပတ္သက္ခဲ့ တာပါ။ ဒါေပမဲ့မၾကာေသးခင္ကေတာ့ ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္မႈပံုစံ ေျပာင္းသြားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အျခား ေနရာေတြကုိပါ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ မိတ္ၳီလာနဲ႔ လား႐ႈိးပါ။ အဲဒီအေျခ အေနႏွစ္ခုဟာ ဆက္စပ္ေနတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ထင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွာ ေသြးထုိး လႈံ႕ေဆာ္ မႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဘယ္ေနရာကလဲဆိုတာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ မေျပာႏုိင္ပါဘူး။ လား႐ႈိးမွာ အာဏာပုိင္ ေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ စကားေျပာခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္အျပင္ဘက္ကေန လာခဲ့ၾကတဲ့ စနစ္တက် စု စည္းထားတဲ့ လူအုပ္ႀကီးျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း သူတုိ႔ကကၽြန္ေတာ့္ကို ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္အရ ေတာ့၊ ႏုိင္ငံအတြင္းက အုပ္စုအားလံုးကုိ ကာကြယ္ေပးရမယ့္ ၀တၱရား အစုိးရမွာ ရွိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲ ဒီလို လူအုပ္ႀကီးကုိ ဘယ္သူက စုစည္းထားတာလဲဆိုတာကုိ ရွာေဖြစံုစမ္းရမယ့္ ၀တၱရားလည္း သူတို႔မွာ ရွိပါတယ္။


မၾကာေသးခင္က သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ဆုိင္းငံ့ထားဖို႔ တိုက္တြန္းခ်က္တစ္ခု ထြက္ေပၚ လာခဲ့ပါတယ္။ အဓိကအေၾကာင္းရင္းကေတာ့ လက္ရွိ သန္းေခါင္စာရင္း ေမးခြန္းပံုစံဟာ ႏုိင္ငံေရး အရ၊ လူမ်ဳိးေရးအရ၊ ဘာသာေရးအရ ေပါက္ကြဲႏုိင္တဲ့ အေျခအေန ရွိေကာင္းရွိႏုိင္လို႔ ဆိုပါတယ္။


သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကိစၥကုိ ကၽြန္ေတာ္ မေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ (လူ၀င္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန) ၀န္ႀကီးဦးခင္ရီက အဲဒီၿမိဳ႕မွာ မရွိခဲ့လို႔ပါ။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ UNFPA (ကုလသမဂၢ လူဦးေရရန္ပံုေငြအဖြဲ႕) နဲ႔လည္း အဆက္အသြယ္မရခဲ့ပါဘူး။ မူအားျဖင့္ ေတာ့ အႏၱရာယ္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္ နားလည္ပါတယ္။ လူနည္းစုလူမ်ဳိးစုေတြဟာ သန္းေခါင္စာရင္းကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သူတို႔ရဲ႕စုိးရိမ္မႈေတြကို ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေျပာျပခဲ့ၾကပါတယ္။


မီဒီယာေတြမွာ အမုန္းစကား/အမုန္းတရား (hate speech) ေတြ အမ်ားအျပား ရွိေနပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ၊ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြကုိ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမွႈေတြ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ခင္ဗ်ား ကုိ ဖိအားတစ္စံုတစ္ရာေပးတာမ်ဳိး ရွိပါသလား။


ကၽြန္ေတာ့္အေပၚ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္ ထပ္ခါထပ္ခါ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီတာ၀န္ကုိ ေနာက္ဆံုးထမ္းေဆာင္မႈမွာ ကၽြန္ေတာ္ ရခုိင္ျပည္နယ္ကုိ သြားခ်င္ခဲ့ၿပီးေတာ့၊ အဲဒီမွာလုပ္ ေနတဲ့ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီေတြနဲ႔ အဲဒီကိစၥကို ကၽြန္ေတာ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ဆန္႔က်င္ဘက္ ရလဒ္ ေတြမ်ား ထြက္လာမလားလို႔ ကၽြန္ေတာ္ေမးခဲ့ပါတယ္။ မလိုမုန္းထားမႈေတြ အမ်ားအျပား ရွိေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးေကာက္ခ်က္အရ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အဲဒီကုိသြားရမယ္လို႔ အေျဖထြက္ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဆႏၵျပမႈေတြကုိ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ျပည္ နယ္အာဏာပုိင္ေတြရယ္၊ ရခုိင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ (RNDP) ရယ္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ေတြရဲ႕အဆုိအရ၊ အၾကမ္းဖက္မႈလႈံ႕ေဆာ္ေရးမွာ RNDP ဟာ အခန္းက႑တစ္ခုကေန ပါ၀င္ခဲ့ တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါဟာ ခဏေလာက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္စရာေကာင္းေပမယ့္ အျပင္းအထန္ ရန္လိုဆန္႔က်င္တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။


အာဏာပုိင္ေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရးပ်ဳိးေထာင္ရတာကုိ ခင္ဗ်ားက တန္ဖိုးထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒုခ်ရာ တန္းမွာ မြတ္ဆလင္ ၄၈ ဦး အသတ္ခံခဲ့ရတယ္ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေလာက္တဲ့ အေထာက္အ ထားေတြ ရွိေနတယ္လို႔ ဇန္န၀ါရီလ ၂၄ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ကုလသမဂၢရဲ႕ ေၾကညာခ်က္ထြက္ ေပၚလာအၿပီးမွာ ကုလသမဂၢနဲ႔ အစိုးရရဲ႕ဆက္ဆံေရးဟာ ဆိုးရြားသြားခဲ့ပံုရျပီးေတာ့ လူသားခ်င္း စာနာညႇာတာမွႈအတြက္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္လို႔ရမယ့္ အေနအထားကလည္း သိသိသာသာ က် ဆင္းသြားခဲ့ပါတယ္။


ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ရပ္ဆိုးမွာ ကေလးငယ္ေတြ၊ အမ်ဳိးသားေတြနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးေတြ အသတ္ခံခဲ့ရတယ္ ဆုိတဲ့ ျပင္းထန္တဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြ ကၽြန္ေတာ္ လက္ခံရရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါေတြကို ထုတ္ေျပာျခင္းအားျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္လို႔ရမယ့္ အေနအထား ဆံုး႐ႈံးသြားႏုိင္တယ္လို႔ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ ေစာဒကတက္ႏုိင္ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ့္လက္ေတြ႕မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကေန ျပန္လာခဲ့ပါၿပီ။ ရခုိင္ကုိ လည္း သြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီကိစၥေတြကိုလည္း တိုက္တြန္းေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းက ရဲ တပ္ဖြဲ႕အႀကီးအကဲနဲ႔လည္း တစ္နာရီၾကာ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ သူကေတာ့ အရာရာကုိ ျငင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ အစုိးရအေနနဲ႔ ေၾကညာခ်က္ေတြကိုမႏွစ္ ၿမိဳ႕ေပမယ့္ အဲဒီမွာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္လို႔ရမယ့္ အေနအထား ရွိပါေသးတယ္။ အခု လိုအပ္ေနတာက ေတာ့ လြတ္လပ္စြာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါကုိ ျမန္မာအစုိးရနဲ႔ တြဲၿပီးေတာ့ လုပ္ဖို႔ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီကုိ ကၽြန္ေတာ္ေျပာထားပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့၊ ျဖစ္ရပ္မွာ အသက္ဆံုး႐ႈံးမႈမရွိဘူးလို႔ဆိုတဲ့ ျမန္မာအစုိးရရဲ႕ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြဟာ၊ လြတ္လပ္မႈကင္းမဲ့ၿပီးေတာ့ ယံု ၾကည္စိတ္ခ်ရမွႈ မရွိလို႔ပါပဲ။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျပစ္ဒဏ္ခံရမႈမရွိျခင္းဆိုတဲ့ ျပႆနာရွိေနတာကုိ ဒီလိုအေျခ အေနေတြက ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနပါတယ္။


ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အေကာင္းဆံုးလူေတြကုိ ေမာင္ေတာကုိလႊတ္ျပီး အေကာင္း ဆံုး စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕လူေတြဟာ လံုေလာက္ေအာင္ ေကာင္းမြန္ျခင္းမရွိ ဘူးလားလို႔ ျမန္မာအစုိးရက ေျပာေကာင္းေျပာပါလိမ့္မယ္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးမွႈ အသစ္တစ္ရပ္ျပဳလုပ္ ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိတာဟာ ေထာက္ခံမွႈေတာ့ ရမွာမဟုတ္ဘူး ထင္တယ္။


ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးက ဘာေျပာသြားခဲ့လဲ ဆိုတာကို ခင္ဗ်ားသိခ်င္လား။ သူေျပာသြားတာက “ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ဒုခ်ရာတန္းကုိ သြားခဲ့ပါတယ္။ ဘာမွမျဖစ္ခဲ့တာကုိ ေတြ႕ခဲ့ရပါ တယ္”ဆိုၿပီး ေျပာသြားပါတယ္။ အဲဒီေကာ္မရွင္ကုိ သမၼတအမိန္႔နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာျဖစ္လို႔ လြတ္လပ္မႈမရွိပါ ဘူးလုိ႔ သူ႔ကို ကၽြန္ေတာ္ ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါကုိ သူလက္ခံခဲ့ပါတယ္။ ဥေရာပသမဂၢ (EU) က ေလ့လာ သူေတြကုိ သူက ေထာက္ျပျပန္ပါတယ္။ သူတို႔ေတြေရာ ဘက္လိုက္ခဲ့သလား။ ဘက္မလိုက္ပါဘူး။ ဒါေပ မဲ့ သူတုိ႔ဟာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမွႈ ျပဳလုပ္ေနခဲ့ၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒါကုိလည္း သူေကာင္းေကာင္း လက္ ခံခဲ့ပါတယ္။ သူက “ေကာင္းပါၿပီ၊ အဲဒီလို လြတ္လပ္တဲ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးမွႈတစ္ရပ္ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ခင္ဗ်ား ဘယ္လိုကူညီမွာလဲ”လို႔ ျပန္ေျပာခဲ့ပါတယ္။


သူ႔အေနနဲ႔ မူလပံုစံကေန လြတ္ကင္းသြားတာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အဲဒါမ်ဳိးက အစိုးရရဲ႕ တရား၀င္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး။

အဲဒါလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ ျပည္ ထဲေရး၀န္ႀကီးရဲ႕ မွတ္ခ်က္ေတြ ပါမွာပါ။ လြတ္လပ္စြာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအတြက္ စဥ္းစားဖုိ႔ ဆႏၵရွိတာ ဟာ သက္ဆုိင္တဲ့အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ပါတယ္။


ခင္ဗ်ားဟာ အထူးကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေျခာက္ႏွစ္ေလာက္ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရ တာမ်ဳိး တစ္စံုတစ္ရာ ရွိခဲ့ပါသလား။


ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလံုးဟာ လူသားေတြပါ။ ဒါေပမဲ့ ၿခံဳငံုၿပီးေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္ ၀မ္းသာပါတယ္။ ျမန္မာ အစုိးရရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ထဲမွာ လူ႔အခြင့္အေရးလုပ္ငန္းဟာ ထိပ္ဆံုးနားကေန ရွိေနတဲ့ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ အလြန္၀မ္းသာမိပါတယ္။ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြေၾကာင့္ ျမင္သာမႈေတြ အမ်ားႀကီး ရွိလာခဲ့ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀န္းကုိ သြားခဲ့ႏုိင္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ လူအမ်ား အျပားကုိ ကယ္ဆယ္ခဲ့တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ထင္ပါတယ္။ လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ ျပႏုိင္တဲ့ ရလဒ္ေတြခ်ည္း ေတာ့လည္း အၿမဲတမ္း မထြက္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါဟာ ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚက လူေတြကုိ အားေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္လာမယ့္ အထူးကုိယ္စားလွယ္အတြက္ ဘာေတြ ခ်န္ထားႏုိင္ခဲ့မလဲဆုိတာ ကုိေျပာရရင္ေတာ့၊ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥႀကီးႀကီးမားမားတခ်ဳိ႕ က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီးေတာ့ အသြင္ကူးေျပာင္း ေရးဟာလည္း အထိခုိက္မခံတဲ့အေျခအေနမွာရွိေနဆဲပါပဲ။ အထူးကုိယ္စားလွယ္အသစ္အတြက္ အဓိက စိန္ေခၚမႈေတြထဲက တစ္ခုကေတာ့ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕အရွိန္အဟုန္ကုိ ဆက္လက္ထိန္း သိမ္းႏုိင္ေအာင္ ကူညီႏုိင္ဖုိ႔ကိစၥ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ 

Mizzima 

0 comments:

Post a Comment