Tuesday, February 18, 2014

ပါးရဲထိုး ခ်င္းမ်က္ႏွာမ်ား


 ခ်င္းျပည္နယ္သို႔သြားသည့္ က်ေနာ့္ ရည္ရြယ္ခ်က္က မ်က္ႏွာမွာ ပါးရဲထိုးထားသည့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ဓာတ္ပံု႐ိုက္ မွတ္တမ္းတင္ဖို႔ ျဖစ္သည္။ က်ေနာ္တို႔ ေတြ႕ခဲ့ ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း မင္းတပ္ႏွင့္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား တဝိုက္တြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ၾကသည့္ ခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စု ၆ ခုမွ အမ်ိဳး သမီးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။


ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း အတြင္းတြင္ ျဖန္႔ၾကက္ေနထိုင္သည့္ ခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စု ၁၂ ခုခန္႔မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္တခ်ိန္က မ်က္ႏွာတြင္ပါးရဲ (ေဆးမင္ေၾကာင္) ထိုးသည့္ အေလ့အထ ရွိသည္ဟု သိရပါသည္။ ပါးရဲထိုးေသာအေလ့အထသည္ အစိုးရက တရားဝင္တားျမစ္ခဲ့သည့္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းအထိ ဆက္လက္ရွင္သန္ေနခဲ့သည္။ ႐ိုးရာပါးရဲထိုးေပးသူမ်ားလည္း ၁၉၉၀ အလယ္ပိုင္း ႏွစ္မ်ားခန္႔အထိ အလုပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။


လြန္ခဲ့ေသာ ၁၅ ႏွစ္ခန္႔က မ်က္ႏွာကို ပါးရဲထိုးခဲ့ေသာ အသက္ ၃၀ အရြယ္ ကေလးမိခင္ အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ကို က်ေနာ္ ေတြ႕ခဲ့ရာ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္ေလာက္ကသူ ထိုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ဖြယ္ရာရွိပါသည္။

လူသားဘဝ၏ ကြဲျပားျခားမႈကို ေျပာျပေနသည့္ ယဥ္ေက်းမႈက က်ေနာ့္ကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယဥ္ေက်းမႈေရးရာ ရွာေဖြေလ့လာ လိုသူတို႔အတြက္ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းသည့္ နယ္ေျမျဖစ္ပါ သည္။


မ်ိဳးဆက္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ႐ိုးရာ ဓေလ့မ်ားသည္ တံခါးပိတ္ကာ ထီးထီးတည္ေနခဲ့သျဖင့္ ထိခိုက္ ပ်က္သုဥ္းျခင္းမရွိေသးဘဲ နဂိုအတိုင္းအမ်ား အျပား က်န္ရစ္ေနေသးသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ ယာန္၊ အစၥလမ္ႏွင့္ ဟိႏၵဴ ဘာသာဝင္မ်ား၊ နတ္ကိုး ကြယ္သူမ်ား အတူတကြ ေနထိုင္ၾကသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကြဲျပားျခားနားမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလက္ ေတြ႕ေလ့လာႏိုင္သည့္ ေနရာလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ဗဟိုအစိုးရ၏အေမ့ ေလ်ာ့ ခံ ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း စတင္ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ဝိတို ရိယေတာင္ႏွင့္ အနီးရွိ ကန္ပက္လက္မွ ဧရာဝတီျမစ္ ကမ္းရွိ ဆိပ္ျဖဴသို႔ လမ္းတလမ္း ေဖာက္လုပ္ဆဲျဖစ္ ပါသည္။ ေနာက္ ၃ ႏွစ္ေလာက္ၾကာလွ်င္ေတာ့ ခ်င္း ျပည္နယ္၏ အျမင့္ဆံုးေတာင္လည္း ျဖစ္သည့္ ဝိတိုရိယေတာင္ (နတ္မေတာင္) အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္ သို႔ သက္သက္သာသာ သြားေရာက္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္ လင့္မိပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ လမ္းဟူ၍ပင္ သတ္မွတ္ရန္ ခက္ခဲသည့္ ဖုန္ထူထူေက်ာက္ခင္းလမ္းေၾကာင္း ေပၚတြင္ ၄ နာရီၾကာေအာင္ မခ်ိမဆန္႔သြားရသည့္ ခရီးသာျဖစ္သည္။ အေျခအေနေတြက အေကာင္း ဘက္သို႔ လမ္းေၾကာင္းမွန္ ေရႊ႕လ်ားေနပံု ရပါသည္ဟု ေဒသခံမ်ားကေတာ့ ေျပာၾကပါသည္။ လမ္းမ်ား လိုအပ္ေနျခင္းက က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အား နည္းျခင္းႏွင့္အတူ ေဒသခံမ်ား အေရးတႀကီး ေျပာ တတ္ၾကသည့္ အခက္အခဲျဖစ္ပါသည္။


Muun(မြင္း)၊ Daai(ဒိုင္)ႏွင့္ Makaan (မကန္း) မ်ိဳးႏြယ္ဝင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုမင္းတပ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၄င္းပတ္ဝန္းက်င္မွ ေက်းရြာမ်ားတြင္လြယ္ကူစြာေတြ႕ ရွိႏိုင္ပါသည္။ Muun (မြင္း) အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါးျပင္တြင္ အဂၤလိပ္စာလံုး P ပံုမ်ားပါဝင္သည့္ ပါး ရဲ ထိုးထားၿပီး နဖူးတြင္ ၄င္းတို႔၏ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ထြင္းထုကိုးကြယ္ထားၾကသည့္ နတ္႐ုပ္ကို ကိုယ္စား ျပဳေသာ Y ပံုစံ သေကၤတထိုးထားၾကသည္။ နတ္ကိုး ကြယ္မႈ ထံုးစံအေပၚ ယံုၾကည္သက္ဝင္ၾကေသာ Muun (မြင္း)မ်ိဳးႏြယ္စုဝင္မ်ားသည္ သူတို႔၏ ဘဝ သက္တမ္းတေလွ်ာက္တြင္ တပတ္ၾကာ နတ္ပူေဇာ္မႈ အခမ္းအနား တႀကိမ္ျပဳလုပ္ရသည္။ နတ္ဝိညာဥ္မ်ား ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ေစရန္ႏွင့္ ၄င္းတို႔ ေသလြန္သြားၿပီး သည့္ အခ်ိန္တြင္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာ ေနရာရရွိ ႏိုင္ေစရန္ ျပဳလုပ္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထို တပတ္အတြင္းတြင္ ၾကက္တေကာင္၊ ဆိတ္ တေကာင္၊ ကြ်ဲတေကာင္ႏွင့္ ေတာတြင္းမွ ဖမ္းယူလာ ေသာကြ်ဲ႐ိုင္း တေကာင္ကို ဆက္တိုက္ ယဇ္ပူေဇာ္ရ သည္။ နတ္ဆရာႏွင့္ ရြာသူရြာသား မ်ားကိုလည္း ဖိတ္ေခၚၿပီး အသားမ်ားႏွင့္ ေကြ်းေမြးဧည့္ခံသည္။ ျမစ္ၾကမ္းျပင္မွ ေက်ာက္ျပားမ်ား ဆယ္ယူၿပီး ရြာစြန္ တြင္ သူတို႔၏ကိုယ္ပိုင္ နတ္ကြန္းကို တည္ေဆာက္ၾက သည္။ အကယ္၍ တစံုတေယာက္က အဆိုပါ ႐ိုးရာ ပူေဇာ္မႈကို သူ႕သက္တမ္းတေလွ်ာက္ ထပ္ခါတလဲလဲ ျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္ သူ၏နတ္ကြန္းကို သူ႕ေနအိမ္ေဘးတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ အထူးအခြင့္အေရး ရရွိမည္ျဖစ္ သည္။

နတ္ကိုးကြယ္မႈ အားေကာင္းဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း Muun (မြင္း)မ်ိဳးႏြယ္အမ်ားစုမွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ဝင္မ်ားလည္း ျဖစ္ေနျပန္သည္။ ဘာသာ ၂ ခု ေရာ ေထြးေနသည့္ ဝိေရာဓိ ဥပမာတခုကို မြင္းတို႔၏လူေသ ျမႇဳပ္ႏွံသည့္ အေလ့အထတြင္ ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ ျမင္ႏိုင္သည္။ လူတေယာက္ ေသဆံုးသြားလွ်င္ ခရစ္ယာန္ထံုးတမ္းႏွင့္အညီ ေျမျမႇဳပ္ သၿဂႌဳဟ္လိုက္ ၿပီး ေနာက္တေန႔တြင္ ၄င္း၏မိတ္ေဆြမ်ားက ႐ုပ္ အေလာင္းကို ျပန္လည္တူးေဖာ္ကာ မီးသၿဂႌဳဟ္သည္။ ထို႔ေနာက္ အ႐ိုးႏွင့္ ျပာမ်ားကို သူ၏ နတ္ကြန္းထဲရွိ ေက်ာက္ခံုေအာက္တြင္ ထားလိုက္ၾကသည္။ လူေသ အေလာင္းမရွိသည့္ သုသာန္မ်ားကို ကမၻာေပၚတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၌သာ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္လိမ့္မည္ ဟုယူဆ ရပါသည္။

Makaan (မကန္း) မ်ိဳးႏြယ္ဝင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သည္ နဖူးႏွင့္ ေမးေစ့တြင္ အစက္အေျပာက္မ်ားပါ သည့္ ပါးရဲအဆင္မ်ိဳး ထိုးၾကၿပီး  Daai (ဒိုင္) အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ပါးျပင္ႏွင့္ နဖူးတြင္ အစက္ အေျပာက္မ်ားႏွင့္အလ်ားလိုက္မ်ဥ္းမ်ား ေဒါင္လိုက္မ်ဥ္းမ်ား ေရာေႏွာ ေနသည့္ အဆင္မ်ားထိုးၾကသည္။
ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕တဝိုက္မွ ေက်းရြာမ်ားတြင္ Ngagah(နာဂ)၊ Daai (ဒိုင္) ၊Muun(မြင္း)၊ Yin Duu Daai (ရင္းဒူးဒိုင္) ႏွင့္ Uppriu စသည့္ မ်ိဳး ႏြယ္စုမ်ားေနထိုင္ၾကသည္။ Yin Duu Daai (ရင္းဒူးဒိုင္) အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါးရဲတြင္ ေဒါင္လိုက္မ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး မ်က္ခြံမ်ားေပၚတြင္မွာပင္ ထိုးထားသည္။ Uppriu အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ မ်က္ႏွာကို အနက္ေရာင္ေဆးမင္ေၾကာင္မ်ားကလံုးဝ ဖံုးလႊမ္းထားသည္။ Ngagah (နာဂ) အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါးရဲတြင္ ေဒါင္လိုက္မ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အစက္ အေျပာက္မ်ား ေပါင္းစပ္ထားသည္။

ေဒသတြင္းမွ အစဥ္အလာေျပာၾကသည့္စကားမ်ားအရ ၄င္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား မ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေဆးမင္ (ပါးရဲ) ထိုးသည့္အေလ့အထ စတင္ေပၚေပါက္လာရ ျခင္းမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအလွပ်က္ၿပီး ႐ုပ္ဆိုးသြားေစရန္ ျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။ ဤသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ဗမာဘုရင္မ်ား၏ သိမ္းပိုက္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေစရန္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

ဒုတိယ ဒ႑ာရီတခုတြင္မူ ပါးရဲထိုးျခင္းသည္ အျခားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ ဖမ္းဆီးျခင္းခံ ရသည့္အခ်ိန္မူလ မ်ိဳးႏြယ္စုခ်င္းကြဲျပားမႈကို ခြဲျခားသိႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ဗမာဘုရင္ တႀကိမ္လာေရာက္ခဲ့ဖူးသည့္အတြက္ ဤစကားမ်ားက အေတာ္ေလးေတာ့ ယုတၲိရွိပါသည္၊ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ သူတို႔သည္ အသားေပၚတြင္ ဆူးခြ်န္ျဖင့္ ေဆးမင္ထိုးသည့္ အခ်ိန္တြင္နာက်င္မႈကို နာရီေပါင္း မ်ားစြာ ရဲရဲရင့္ရင့္ရင္ဆိုင္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

မင္းတပ္ၿမိဳ႕မွ ၃ နာရီခန္႔ ေအးေအးလူလူ လမ္းေလွ်ာက္သြားလွ်င္ ေရာက္သည့္ က်ားဒိုရြာသို႔ သြားခဲ့သည္။  က်ားဒိုရြာသို႔ က်ေနာ္တို႔ ေရာက္သြားသည့္အခ်ိန္တြင္ ေတာင္ ေစာင္းေပၚရွိ သစ္သားဘုရား ရွိခိုးေက်ာင္းေလးဆီမွ ဓမၼသီခ်င္းသံမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္ကို ၾကားလိုက္ရသည္။ ထိုေန႔ကတနဂၤေႏြ ေန႔ျဖစ္ပါ သည္။  က်ေနာ့္အတြက္လည္း ပါးရဲထိုးထားသည့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေတြ႕ႏိုင္ဖို႔ အေကာင္းဆံုးအခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ ရြာမွာ ရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလံုး ဝတ္ျပဳဖို႔အတြက္ ဒီကိုေရာက္ ရွိေနႏိုင္သည္။

ဝတ္ျပဳျခင္းအစီအစဥ္ ၿပီးဆံုးသည့္ အခါလြန္ခဲ့ေသာ မိနစ္အနည္းငယ္ခန္႔က စိတ္အားထက္သန္စြာ တရားေဟာေန ခဲ့သည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးေလာေအာင္ ႏွင့္ က်ေနာ္ စကားထိုင္ေျပာျဖစ္ပါ သည္။ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားက ေနခ်င္စရာ မေကာင္းသည့္ ေတာင္ေစာင္းမ်ား တြင္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္တြယ္ ကပ္ေနထိုင္ၾကသနည္းဟု က်ေနာ္က ေမးသည့္အခါ သူတို႔၏ ရန္သူမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္ဟု  ဦးေလာ ေအာင္ကေျပာပါသည္။ သူတို႔ဘဝ ေတြ တိုးတက္လာဖို႔ အတြက္ ဘာလုပ္သင့္သနည္းဟု က်ေနာ္ေမးၾကည့္သည့္ အခါတြင္မူ သူၿငိမ္သြားပါသည္။ အခ်ိန္အတန္ၾကာေစာင့္ဆိုင္းေနၿပီး မွက်ေနာ့္ေမးခြန္းကို သူနားမလည္ဟု ထင္လိုက္၍ ထပ္ေမးမိပါသည္။

“တကယ္လို႔ရြာသူရြာသားေတြရဲ႕ ဘဝတိုးတက္လာဖို႔အတြက္ တစံုတခုေတာင္းဆိုခြင့္ရမယ္ဆိုရင္ အဲဒါ ဘာျဖစ္မလဲ”

“ေတာင္းဆိုစရာေတြအမ်ားႀကီး ပဲ။ လမ္းတလမ္းနဲ႔ ပိုျပန္႔ျပဴးတဲ့ေျမ” ဟု ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ သူျပန္ေျဖပါသည္။

က်ားဒိုရြာ၏ အနာဂတ္ႏွင့္ပတ္ သက္၍ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ ႀကီး၏ အျမင္ကိုလည္းက်ေနာ္ေမးၾကည့္သည့္ အခါ “အနာဂတ္မရွိဘူး၊ ဒီေျမကတေန႔ က်ရင္ ျမစ္ထဲကို ေရာက္သြားမွာပဲ။ က်ေနာ္တို႔လည္း  တေနရာရာကို ေျပာင္းေရႊ႕ရမွာပဲ” ဟု ဦးေလာေအာင္ ၏ အဆိုးျမင္ခန္႔မွန္းမႈက  ေစာေစာက က်ေနာ္ေတြးမိခဲ့သည္ကို ပိုၿပီးခိုင္မာ ေစ၏။

ကန္ပက္လက္တြင္ ေရာက္ရွိေန ေသာ ေနျပည္ေတာ္မွ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႕တခုႏွင့္ဆံုေတြ႕စဥ္ က်ေနာ္႐ိုက္ ယူလာခဲ့ေသာ ပါးရဲထိုးထားသည့္ခ်င္း အမ်ိဳးသမီးတေယာက္၏  ဓာတ္ပံုကို  ျပလိုက္သည့္အခါ သူတို႔ ထိတ္လန္႔ သြားပံုရသည္။ ဒီလိုအမ်ိဳးသမီး ေတြရွိေနဆဲျဖစ္သည္ကို သူတို႔သိၾကပံုမရပါ။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အထိ ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသား မ်ားသည္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာ မ်ားကို ဆက္သြယ္ သြားလာရန္အတြက္ က်ပ္ေငြ ၃ သိန္းခန္႔တန္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလုပ္ဆိုင္ကယ္မ်ား ကို အသံုးျပဳေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကြန္ရက္ႏွင့္ အလွမ္းေဝးေနသည့္ ခ်င္းျပည္သူမ်ား အတြက္ ေနစြမ္းအင္မွ ဓာတ္အားေပးသည့္ ဆိုလာ ျပားငယ္ အနည္းငယ္ရွိသည္။

ေက်းရြာမ်ားတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းအနည္းငယ္လည္း ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ ေသာ္လည္း အဆိုပါ အေျပာင္းအလဲမႈမ်ားႏွင့္ နာရီ အနည္းငယ္ ခရီးအကြာတြင္ အစိုးရက ေဖာက္လုပ္ ေနေသာ လမ္းတို႔သည္ ေျပာပေလာက္စရာမ်ား မဟုတ္ၾကသလို ခ်င္းျပည္နယ္၏ ေဝးလံေသာေထာင့္ စြန္းေနရာမွ ပါးရဲထိုး မ်က္ႏွာပိုင္ရွင္မ်ား အတြက္ လည္း ေနာက္က်လြန္းေနပါသည္။


(Jacques Maudy ႏွင့္  Julie Andre တို႔၏  Face to Face With the Tattoed Woman of Chin  ကို ႏိုင္မင္းသြင္ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ဧရာ၀တီ

0 comments:

Post a Comment