Friday, November 29, 2013

'မေကာင္းမႈက ေကာင္းက်ဳိးေပးသည္ဆုိျခင္းမွာ'ဘုရားရွင္က 'မေကာင္းမႈက ေကာင္းက်ဳိးေပးသည္ဆုိျခင္းမွာ' မျဖစ္ ႏုိင္။ မေကာင္းမႈက မေကာင္းက်ဳိးကိုသာ ေပးသည္။ ေကာင္းေသာအမႈက မေကာင္းက်ဳိးေပးသည္ ဆုိျခင္း မွာ မျဖစ္ႏုိင္။ ေကာင္းမႈက ေကာင္းက်ဳိးကိုသာ ေပး သည္ဟူ၍ မိန္႔ေတာ္မူခ်က္မွာ ကံကံ၏အက်ဳိးကို ရွင္း ရွင္းလင္းလင္း ေဟာေဖာ္ၫႊန္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါ၏။ ဘုရားရွင္၏ ဤအဆံုးအမေတာ္ကို စဥ္းငယ္မွ်ပင္ သံသယမ၀င္ဘဲ ရာႏႈန္းျပည့္ ယံုၾကည္မွသာ ကံကံ၏ အက်ဳိးကို ယံုၾကည္သူဗုဒၶဘာသာ၀င္ေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
ဤေလာကတြင္ မေကာင္းမႈေတြႏွင့္ အသက္ ေမြးေနေသာ္လည္း ေငြေၾကးဥစၥာခ်မ္းသာေနသူေတြ ရွိပါ၏။ ထုိသူတုိ႔ကို အေပၚယံရွပ္ၾကည့္ၿပီး မေကာင္း မႈက မေကာင္းက်ဳိးေပးသည္ဟူေသာ အခ်က္ကို သံသယရွိသူေတြလည္း ရွိပါ၏။ မယံုၾကည္သူေတြလည္း ရွိပါ၏။ စင္စစ္ထုိသို႔ သံသယရွိသူ မယံုၾကည္သူတုိ႔ သည္ 'ေကာင္းက်ဳိးေပးသည္'ဟူေသာ အခ်က္ကုိ ေငြ ေၾကးဥစၥာခ်မ္းသာျခင္းတစ္ခုတည္းျဖင့္သာ တုိင္းတာ ယူဆထားသူေတြျဖစ္ပါ၏။
မသမာေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ၀ိသမေလာဘ ႀကီးမားစြာ ရွာေဖြေသာေၾကာင့္ ဓနဥစၥာခ်မ္းသာေသာ မိသားစုတခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ဖူးပါ၏။ ထုိသူတုိ႔သည္ ေငြေၾကး ခ်မ္းသာေသာ္လည္း စိတ္မခ်မ္းေျမ့ၾက။ မိသားစု၏ လူမႈေရးက်န္းမာေရးဘက္တြင္ ကံမေကာင္းမႈေတြ မ်ား လွ၏။ သားျဖစ္သူက ေဆးသမား အေလာင္းအစား သမားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပႆနာေပါင္းစံုကို ေငြထုပ္ ပိုက္၍လုိက္ရွင္းေနရ၏။ သမီးျဖစ္သူကလည္း အေန အထုိင္ မဆင္ျခင္၊ ရည္းစားမ်ားသည္။ ေငြအသံုးအျဖဳန္း ႀကီးမားသည္။ ဒီအထဲမွာ အိမ္ေထာင္စု၏ ဦးစီးေခါင္း ေဆာင္ကိုယ္တုိင္ကလည္း ေျခ႐ႈပ္သည္။ ဇနီးျဖစ္သူ ကလည္း သားေရးသမီးေရး လင္ေယာက်္ားအေရး တို႔ေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးတင္းက်ပ္မႈမ်ားကာ မက်န္းမာ။ မိစၦာအာဇီ၀မႈျဖင့္ရေသာ ေငြေၾကးဥစၥာမ်ားသည္ အိမ္ ေထာင္ဦးစီးႏွင့္ သားသမီးတို႔၏ အက်င့္စာရိတၱကို ဖ်က္ဆီးလ်က္ ျပန္ထြက္သြားသည္။ မတရားမႈျဖင့္ ရွာ ထားေသာ ဓနဥစၥာမ်ားသည္ ၀ိသမေလာဘသမား၏ လက္ထဲတြင္ ၾကာၾကာၿမဲမေန။ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ျပန္ ထြက္တတ္ရာ ထြက္ေသာအခါ ေကာင္းေကာင္းမ ထြက္။ ေသာက၊ ေဒါသ၊ ေဒါမနႆ၊ ဗ်ာပါဒတရား ဆုိးတုိ႔ကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးစြမ္းၿပီးမွ ျပန္ထြက္ တတ္ပါ၏။
ကံေကာင္းျခင္း၊ ကံမေကာင္းျခင္းကို ေငြ ေၾကးဥစၥာခ်မ္းသာ<ကယ္၀ျခင္းတစ္ခုတည္းအေပၚမွာ သာတည္မွီလ်က္ တုိင္းတာဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္ ေဘာင္ က်ဥ္းလြန္းလွပါသည္။ ေငြေၾကးခ်မ္းသာေသာ္လည္း ျပႆနာအဖံုဖံု၊ စိတ္ဆင္းရဲစရာမ်ဳိးစံုႏွင့္ ဖိစီးမြန္းက်ပ္ မႈမ်ားေနလွ်င္ ကံေကာင္းသည္ဟု မဆုိႏိုင္ေပ။ မိစၦာ အာဇီ၀မူျဖင့္ ႀကီးပြားသူတုိ႔၏ လတ္တေလာခ်မ္းသာ မႈကိုၾကည့္ၿပီး 'မေကာင္းတာလုပ္လဲ ေကာင္းက်ဳိးေပး တာပါပဲ'ဟုဆုိတတ္ၾကသူမ်ားသည္ ထိုမိစၦာအာဇီ၀ သမားမ်ား၏ အနာဂတ္ကာလကို လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ရန္ မူ သတိေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္ၾကေပသည္။
သမၼာအာဇီ၀မႈျဖင့္ အသက္ေမြးၿပီး ေငြ ေၾကးဥစၥာခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈမရွိေစကာမူ အစ၀ယ္ ျပႆနာရွင္းရွင္း စိတ္ဖိစီး မြန္းက်ပ္မႈကင္းကင္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲေအးခ်မ္းစြာ ေနသူမ်ားကို ေငြေၾကး႐ႈေထာင့္ တစ္ခုတည္းမွၾကည့္ကာ ကံမေကာင္းသူမ်ားဟု အကဲ ျဖတ္ေသာ္ ထုိသူသည္ 'ဘ၀၏တန္ဖိုး'ကို နားမလည္ သူ၊ ႐ုပ္၀ါဒီသမားသာျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ၿငိမ္းေအးခ်မ္း ေျမ့ျခင္း၏ ရသကို မခံစားတတ္သူသာျဖစ္ေပမည္။
အထက္ပါဘုရားရွင္ ေဟာေတာ္မူသည့္ ေကာင္းမႈက ေကာင္းက်ဳိးေပး၍ မေကာင္းမႈက မေကာင္းက်ဳိးေပးသည္ဟူေသာ အခ်က္အေပၚ စဥ္း ငယ္မွ်ပင္ သံသယမ၀င္မူလ်က္ ရာႏႈန္းျပည့္ယံုၾကည္ အပ္ပါ၏။ ထုိယံုၾကည္ခ်က္ကို ႏွလံုး၀ယ္ပိုက္စြဲလ်က္ ရခဲလွစြာေသာ လူ႔ဘ၀ကိုရစဥ္အခုိက္ ေကာင္းေသာ ကိုယ္မႈ၊ ႏႈတ္မႈ၊ စိတ္မႈတုိ႔ျဖင့္ ဘ၀ေကာင္းဘ၀မြန္ တစ္ခုကို ျမတ္ျမတ္ႏုိးႏိုး ထုဆစ္ပုံေဖာ္သြားအပ္ပါ သည္။ ။

မင္းနန္(ေမာ္ကြၽန္း)
ေရးသားသည္။

အႏွိူင္းမဲ႔ စာတိုေပစမ်ား

ေမတၱာျဖင့္ ေ၀မွ်သူ
အႏိႈင္းမဲ့စာတိုေပစမ်ား

ဂ်ပန္ေရာက္ စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ ဘာေျပာထားလဲ


ASEAN-Japan Music festival
 ပြဲကို တက္ေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖေပးခ့ဲတ့ဲ အဆိုေတာ္ စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္က သူ႔ကိုအားေပးခ့ဲၾကတ့ဲ ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာ ပရိတ္သတ္ေတြကို သူရ့ဲကို္ယ္ပိုင္ စာမ်က္နွာမွာ ေတာင္းပန္ထားတာကို ကူယူေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ 

၂၉.၁၁.၂၀၁၃ ရက္ေန႕ 7Day Daily သတင္းစုစည္းမႈ

လဲေနသူ ထူ၊ အားနည္းသူ ကယ္၊ မယ္ေတာ္ရဲ႕မယ္မယ္

ေနထြက္သည္ႏွင့္ သူတို႔ ေရာက္လာတတ္သည္။ ငယ္ရြယ္သည့္ မိခင္မ်ား၊ ဖခင္မ်ားက စိုးရိမ္ ေသာကအျပည့္ မ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ သားသမီးမ်ားကို ေပြ႕ပိုက္ၿပီး အရိပ္ထဲတြင္ ထိုင္ကာ ေဆးခန္း ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေစာင့္ေနတတ္သည္။

Thursday, November 28, 2013

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခ်ဥ္းကပ္ရာ၀ယ္ သတိထားသင့္တဲ့ အမွား(၆)ခု
          တခ်ိန္တုန္းက မင္းမွာ ေရြးခ်ယ္သင့္တဲ့အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ရွိခဲ့ဖူးမယ္။ သူမမင္းကို လွမ္းၾကည့္ၿပီး ၿပံဳးျပတဲ့အခ်ိန္မွာလည္း ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ေလာက္ မင္းအတြက္ အေျခအေန ေကာင္းတယ္ဆုိတာ သိခဲ့လိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ က်န္တဲ့ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ မင္းထင္သေလာက္ေတာ့ မလြယ္ကူျပန္ဘူး။
          အရက္ဟာ တစ္ခါတစ္ရံမွာ စိတ္လြတ္သြားတတ္ၿပီး ပိုေကာင္းသြားတတ္သလို ပိုလည္း ဆုိးသြားတတ္တယ္။ အဆံုးသတ္ရလဒ္ဟာ ေၾကာက္စရာေကာင္းသြားတတ္တယ္။ သူမအေနနဲ႕ မ်က္လံုးခ်င္းဆံုရမွာ ေရွာင္ရွားလာမယ္။ မင္းကို မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္မယ္။ ဒါေတာင္မွ မင္းက ေနာက္မဆုတ္ေသးဘူးဆုိရင္ သူမရဲ႕ သူငယ္ခ်င္း၊ ေယာက္်ားေလးသူငယ္ခ်င္းေတြကို ေခၚၿပီး မင္းကို ရိုက္ခိုင္းတဲ့ အေျခအေနေတြအထိ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ ဒီလုိမ်ိဳးနဲ႕ မင္းေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ကို ဆံုးရံႈးခဲ့ဖူးၿပီးၿပီ ဆုိရင္ေတာ့ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ဒါမ်ိဳးမျဖစ္ရေလေအာင္ အခုေျပာျပေပးမယ့္ အမွားေလး ေတြကိုေရွာင္ရွားၾကည့္ပါ။ မင္းကံေကာင္းပါလိမ့္မယ္။
(၁)     ေနရာမွားယြင္းစြာ ခ်ဥ္းကပ္မိျခင္း
          တကမၻာလံုးက မင္းရဲ႕ကစားကြင္းမဟုတ္ဘူးဆိုတာ သတိျပဳပါ။ ေၾကာ္ျငာစာမကပ္ထားေပမယ့္ ေရြးခ်ယ္သင့္တဲ့ ေနရာအခ်ိဳ႕ရွိပါတယ္။ အားကစားရံုတစ္ခုမွာ မင္းက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကစားေနတဲ့အခ်ိန္ ေခၽြးသံတရႊဲရႊဲနဲ႕ မင္းရဲ႕ လက္ေမာင္းၾကြက္သားေတြကို ၾကည့္ၿပီး သူမမူးမိုက္ လဲသြား ႏုိင္ေလာက္တယ္။ ဒီေတာ့ မင္းအတြက္ အႏၱရာယ္ကင္းတဲ့ ေနရာေတြကေတာ့ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ေယာက္ရဲ႕ ပါတီ ၊ ဒါမွမဟုတ္ ဘားတစ္ခုလုိမ်ိဳး စကားစျမည္ ေျပာလုိ႕ေကာင္းတဲ့ ေနရာ ေတြကိုေရြးခ်ယ္ပါ။ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ရယ္ရယ္ေမာေမာ ေျပာဆုိႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး မွ်တတဲ့ေနရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခ်စ္အေၾကာင္းေတာ့ အေသအခ်ာ မေျပာပါနဲ႕ဦး။
(၂)     ခံစစ္ေပၚအေျခခံၿပီး မစတင္ပါနဲ႕
          တခ်ိဳ႕ေသာ ဗ်ဴဟာေတြအတြက္ ဒါက အေရးႀကီးေပမယ့္ ဒီတစ္ခါေတာ့ အသံုးမ၀င္ပါဘူး။ ပြဲအၿပီးရလဒ္ကို အရမ္းစိုးရိမ္ေနၿပီး သူ႕ကိုခံျငင္းဖို႕ခ်ည္း စိတ္ကူးထားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ မင္းက ခင္မင္ ႏွစ္လုိဖြယ္ေကာင္းတဲ့ အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ အမ်ိဳးသမီးေတြက အေၾကာင္းအရာစံုကို သူတုိ႕နဲ႕ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေအာင္ လုိက္ေျပာတတ္သူမ်ိဳး၊ အျပင္ထြက္လည္ရ အဆင္ေျပသူမ်ိဳးကို ႏွစ္သက္တတ္ၾကတယ္ဆုိတာ ယံုၾကည္လုိက္ပါ။ သူတုိ႕နဲ႕ ဆန္႕က်င္ဖို႕ထက္ ေပ်ာ္စရာေလးေတြျဖစ္ေအာင္ပဲ ဖန္တီးပါ။
(၃)     မင္းအရမ္း မူးေနတဲ့အခါ
          ၀ီစကီေလး ႏွစ္ပတ္ေလာက္ေသာက္ၿပီးတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ မင္းဟာ ဂ်ိမ္းဘြန္းေလာက္နီးနီး ခ်စ္ခင္စရာႀကီး ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္မိန္းမကမွ ေရအိမ္သြားဖုိ႕ (၁၀)ေခါက္ေလာက္ လိုက္ပိုု႕ေနရတာမ်ိဳး၊ သူမ်ားေတြနဲ႕ ရန္မျဖစ္ေအာင္ လုိက္ထိန္းေနရတာမ်ိဳးကို သေဘာမက်တတ္ၾက ပါဘူး။ အရာရာကို ထိန္းခ်ဳပ္စီစဥ္ႏုိင္ၿပီး သူမကိုပါ ဂရုစိုက္ႏုိင္သူမ်ိဳးကိုသာ ႏွစ္သက္တတ္ၾကတာပါ။ မ်က္ေထာင့္ႀကီးနီရဲၿပီး အာေလးလွ်ာေလးနဲ႕ လာခ်ဥ္းကပ္တာမ်ိဳးေတာ့ လံုး၀(လံုး၀)ပဲေနာ္ ကိုလူပ်ိဳတုိ႕။
(၄)     စေတြ႕ခ်ိန္မွာ
          စေတြ႕လုိ႕ႏႈတ္ဆက္ခ်ိန္မွာ သာမန္အတုိင္းပဲ ႏႈတ္ဆက္ပါ။ ကဗ်ာဆန္ဆန္ ၊ စာဆန္ဆန္ ကြန္႕ညြန္႕လုိ႕ ႏႈတ္ဆက္ျခင္းက မင္းကို ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈမရွိသူ တစ္ေယာက္နဲ႕ တူေစပါတယ္။ အေကာင္းဆံုး အဆင္ေျပေစႏုိင္မယ့္ စကားလံုးအသစ္အဆန္း မေတြ႕မခ်င္း “Hello” ဟာ အရိုးရွင္းဆံုးနဲ႕ ဘယ္ေတာ့မွ မရိုးတဲ့ ဖက္ရွင္ပါပဲ။
(၅)     သူမ သူငယ္ခ်င္းမွတဆင့္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း
          ဒါေတြက ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေလာက္တုန္းကလူေတြ သံုးတဲ့နည္းလမ္းပါ။ ဒီရာစုႏွစ္မွာေတာ့ ဒါေတြအသံုးမ၀င္ေတာ့ပါဘူး။ တကယ္လုိ႕မင္းက သူမအတြက္နဲ႕ သူမသူငယ္ခ်င္းကို အာရံုစိုက္ ခ်ဥ္းကပ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြက ဒီရႈပ္ေထြးတဲ့ သေဘာတရားကို သိပ္ေခါင္းရႈပ္ခံ စဥ္းစားေနေတာ့မွာမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ သူမအေနနဲ႕ သူမရဲ႕သူငယ္ခ်င္းကို ႏွစ္သက္လုိ႕သာ မင္းဒီေနရာ ေရာက္ေနတာပဲလုိ႕ ရိုးရိုးရွင္းရွင္းပဲ သေဘာက္ေပါက္သြားပါလိမ့္မယ္။
(၆)     အလြန္နီးနီးကပ္ကပ္ ရွိျခင္း
          တကယ္လုိ႕မ်ား အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ သူမရဲ႕ အိပ္ခန္း ၊ ဆိတ္ကြယ္ရာ ေနရာမ်ိဳး ေရာက္ေနတယ္ဆုိပါစို႕။ သူမနဲ႕ သိပ္မရင္းႏွီးေသးခင္ အေျခအေနဆုိရင္ မင္းရဲ႕လက္ေတြကို ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းေနပါ။ သူမရဲ႕ဘယ္လုိတု႔ံျပန္တယ္ဆုိတာကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး အလုိက္သင့္ေလးပဲ ေနပါ။ တကယ္လုိ႕မ်ား သူမက မင္းကိုစိတ္၀င္စားေၾကာင္း အခုိင္အမာျပေနၿပီး မင္းရဲ႕ လက္ကေလးကို မေတာ္တဆ ထိလုိက္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၾကင္နာတဲ့ တု႔ံျပန္မႈမ်ိဳး ျပန္ျပဖို႕လိုပါၿပီ။ ျဖည္းျဖည္းနဲ႕ မွန္မွန္သာ တည္ေဆာက္ပါ။ လူထူထပ္တဲ့ေနရာမ်ိဳးေတြမွာဆုိ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိေတြ႕မႈမ်ိဳးေတြကို ၾကင္နာစြာ ေရွာင္က်ဥ္ပါ။
ဒီအခ်က္ေတြကို အေလးအနက္ထား လုိက္နာၾကည့္မယ္ဆုိရင္ မင္းခ်ဥ္းကပ္လုိတဲ့ မိန္းမေကာင္းေလးကို ရရွိမွာမလြဲဧကန္ပါပဲ။
Ref:MENSXP
ထက္ဆု
Trend Myanmar
 Ref:MENSXP

Wednesday, November 27, 2013

သန္း ၆ဝ ေရွ႕က လူတစ္ေယာက္၏ ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္မွ ႏွလံုးသားဒဏ္ရာ

ဓာတ္ပံုတစ္ခုဟူသည္ သမိုင္းျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင္႔ ထိုသမိုင္းသည္ သံမဏိအမ်ိဳးသမီးဟု ကမၻာကအမည္ နာမတပ္ ရသည္အထိ ေလးစားၾကေသာ  ျမန္မာ႔ဒီမုိကေရစီ အေရးအတြက္ ဘဝကို ေပးဆပ္ျမႇဳပ္ႏွံထားခဲ႔သည့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရွ႕တန္းေရာက္ခြင္႔မရေသာ မိသားစုသမိုင္း။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ဝ ရက္၊ စေနေန႔က မိဘႏွစ္ပါးစံုညီစြာ ျဖင္႔ သားႏွစ္ဦးကို ရွင္ျပဳအလွဴေတာ္မဂၤလာ က်င္းပခြင္႔ရခဲ႔သည္႔  မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု။ အသံမဲ႔ စကားလံုးမ်ားက ခံစားတတ္သူတိုင္း၏
ႏွလံုးသားကို ခပ္ျပင္းျပင္းေခါက္လိုက္သလိုပင္ျဖစ္သည္။
ထိုပံုကို အင္တာနက္ေဖ့စ္ဘြတ္တြင္ တင္ခဲ႔သူက မစီစီ႐ိုဇာ။ သူက ထိုပံုကို ေက်ာ္ၾကားမႈႏွင့္ အက်ိဳးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တစ္စံု တစ္ရာအတြက္ တင္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္။ ထိုပံု တင္ျဖစ္ ခဲ့ျခင္း တြင္ အဓိပၸာယ္မ်ားစြာ ရွိၿပီး ထိုဓာတ္ပံုတြင္လည္း ျပန္ လည္တူးဆြစရာသမိုင္းႏွင့္ ခံစားခ်က္မ်ားစြာရွိပါသည္။
 ”ေမေမစု အေၾကာင္း ဆိုရင္ သူ အက်ယ္ခ်ဳပ္တုန္း က ဆင္းရဲဒုကၡခံခဲ့ရတာေတြ ပဲ လူေတြက ေျပာၾကတယ္။ မိသားစုလည္း ဥကြဲ သိုက္ ပ်က္ ဒုကၡေရာက္ခဲ့ရတယ္။ မိသား စုဆိုတာက ပင္လယ္ သမုဒၵရာေတြျခားေနရတယ္။ ဒီမွာက်ေတာ႔လည္း ေယာက်္ားလည္းမရွိ၊ သားေတြလည္းမရွိ၊ အေဖလည္းမရွိ အေမလည္းမရွိနဲ႔ ျမန္မာျပည္သူ သန္း ၆ဝ အတြက္ပဲ သူေနခဲ႔တာပါ။ တကယ္ေတာ႔ ဒီပံုတင္တာဟာ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္မို႔ မဟုတ္ဘူး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မို႔လို႔ မဟုတ္ဘဲ၊ အဲဒါ ေတြ ၾကားခ်ၿပီး လူသားဆန္ဆန္
ႏွလံုးသားေတြကို ျပခ်င္တာပါ” ဟု မစီစီက သူပံုတင္ျဖစ္ျခင္း၏ ခံစားခ်က္ကို ေျပာသည္။
သူ႔ခံစားခ်က္က ေျပာစရာမ်ားသည္။ တကယ္ေတာ႔လည္း အမွန္တရားျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚစု၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူက ကင္ဆာ ေရာဂါျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ က်န္းမာေရးအေၾကာင္းျပ ခ်က္ျဖင္႔ ျပည္ဝင္ ခြင့္မရခဲ့ခ်ိန္တြင္ေတာ႔ စိတ္ဂ်ံဳးဂ်ံဳးက်ကာ ကြယ္လြန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။
ထို႔ျပင္ ထိုဓာတ္ပံုတြင္ ေဒၚစုက သားျဖစ္သူကို ေငးၾကည္႔ေန သည့္ မ်က္ဝန္းမ်ားကိုလည္း မစီစီက”ပံုထဲမွာ သားကိုပဲ ၾကည့္ေန တာ။ သားကို ဘယ္ေလာက္ခ်စ္လဲ ဆိုတာ ေပၚလြင္ေနတာပဲ”ဟု သူ႕ခံစားခ်က္ကို ေျပာသည္။
တကယ္တမ္း မစီစီသာမက ဖတ္ဖူးသည့္လူသားတိုင္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရသည္ကNoriko Otsu ၏  Letter for Aung San Su Kyi (မသီတာ-စမ္းေခ်ာင္းဘာ သာျပန္) ‘ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္အတြက္ စာတစ္ေစာင္’စာအုပ္ထဲမွ ေဒၚစုက ခင္ပြန္း ျဖစ္သူကို ေနာက္ဆံုးေျပာခဲ႔သည့္စကား ျဖစ္သည္။
”အဲဒီစာကိုဖတ္ရတာ စိတ္ထိခုိက္ရတယ္။ အဲဒီမွာေရးတာက ”မိုက္..မင္းနဲ႔ငါနဲ႔အခ်စ္ကို ဘယ္သူမွ ေရြ႕လ်ားလို႔ မရႏုိင္ပါဘူး တဲ႔”ဟု မစီစီက သူ႔ခံစားျဖင့္ မွ်ေဝေျပာျပ သည္။ သူကပင္ဆက္၍ ”ဒီစာအုပ္က  ျမန္မာျပည္သားတုိင္း လူတုိင္းဖတ္သင့္တဲ႔စာအုပ္ပါ။ ဒီစာအုပ္ကို ဖတ္ရင္ ႏွလံုးသားရွိတဲ႔သူငိုမွာပဲ။ မငိုတဲ႔သူဟာ ႏွလံုးသားမရွိတဲ႔ သူျဖစ္မွာပါ”ဟုလည္း လႈိက္လွဲစြာဆိုခဲ႔သည္။
ထိုဓာတ္ပံုတြင္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ မိုက္ကယ္က ဇနီးႏွင့္ သား မ်ားကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးကာ ဗုဒၶဘာသာထံုးတမ္းစဥ္လာအတုိင္း သံဃာ ေတာ္ေတြကို ရွိခိုးကန္ေတာ႔ခဲ႔သည္ကို လည္း ျမင္ႏုိင္ၿပီး ထိုဓာတ္ ပံုကို ေဒၚစု အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္စဥ္က မစီစီကိုယ္တုိင္ ေဒၚစုထံေပးခဲ႔ဖူးၿပီး ထိုမွတ္တမ္းမ်ား အယ္လ္ဘမ္ႏွင့္ ရွိသည္ဟု လည္း ေျပာခဲ႔ သည္ဟု မစီစီက သမုိင္းကို ျဖည့္စြက္ခဲ့သည္။
တကယ္ေတာ႔ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း လူ သားတစ္ဦးပင္ျဖစ္ရာ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ႀကံ့ႀကံ့ခံရပ္တည္ရင္ဆုိင္ေနေသာ္လည္း သူ၏ႏွလံုးသားထဲ လူသားဆန္ေသာ အလြမ္း၊ ဆံုး႐ႈံးမႈႏွင္႔ မ်ိဳသိပ္ခံစားရျခင္းမ်ားလည္း ရွိႏုိင္ေပရာ ထိုဓာတ္ပံုကအမွတ္မထင္လွပ္ျပႏုိင္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
 Poppular Myanmar

ရထားလက္မွတ္

ဟုိတေလာက ရန္ကုန္ကေန မႏၱေလးသြားမယ္၊ ရထားမစီးျဖစ္တာ ၾကာၿပီ ဆုိၿပီး ရထားလက္မွတ္ ၀ယ္တယ္။
 အေကာင္းဘက္ကေျပာရရင္ ရထားလက္မွတ္က ေရွးေရွးတုန္းကလုိပါပဲ၊ ကတ္ထူစကၠဴေသးေသးေလးနဲ႔။ 
 


ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ေတာ့ "နုိင္ငံေတာ္"ရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္က မီးရထားနဲ႔ မဆုိင္ေသးဘူးထင္ပါရဲ႕ လုိ႔ ဆုိရမယ္။

ခပ္ညစ္ညစ္ကတ္ထူစကၠဴေပၚ မထင္မရွား ပုံႏွိပ္ထားတယ္။ ရက္စဲြ၊ ခရီးသည္အမည္၊ နုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ နံပါတ္ေတြကုိ လြတ္တ့ဲေနရာမွာ လုိက္ျဖည့္ထားတယ္။
ရထားေပၚမွာ လက္မွတ္စစ္ေတြက လက္မွတ္ေတာင္းၾကည့္ၿပီး လက္မွတ္ေပၚ ဟုိဟုိဒီဒီ ျခစ္ဦးမယ္။

အေျပာင္းအလဲ မလုပ္ခ်င္တာ မဟုတ္ပါ၊ စကၠဴေခြ်တာျခင္းပါ လုိ႔ ဆုိခ်င္ ဆုိႏုိင္တာေပါ့။

ျမန္မာ့မီးရထားလက္မွတ္က ဒီလုိအေျခအေန ျဖစ္ေနရင္ ရထားေတြကေရာ ဘယ္လုိအေျခအေန ရိွပါသလဲ။
ၾကမ္းပုိးကုိက္တယ္လုိ႔ တေယာက္က ဆုိပါတယ္။
ကံေကာင္းတယ္ ေျပာရမလား၊ ကံဆုိးတယ္ ေျပာရမလား... အဲဒီရထား မစီးျဖစ္လုိက္ဘူး။ ဘူတာဆင္းခါနီးမွေမာ္လၿမိဳင္ဘက္ကုိ အေရးေပၚသြားစရာကိစၥတခု ေပၚလာတယ္။ ဒါနဲ႔ပဲ ဒီလက္မွတ္ကုိ အမွတ္တရ သိမ္းထားမိတာပါ။


 


ရထားစီးရတာ ၾကမ္းပုိးကုိက္မယ္၊ အခ်ိန္ပုိၾကာမယ္ဆုိၾကေပမယ့္ သူ႔မွာ အားသာခ်က္ေတြ ရိွပါတယ္။
ျမိဳ႕ျပင္အေ၀းေျပးဂိတ္ကုိ တကူးတက မသြားရဘဲ ျမိဳ႕လယ္ေခါင္ ဘူတာႀကီးကေန တက္စီးနုိင္တယ္။
မႏၱေလးေရာက္ရင္လည္း ဘူတာႀကီးက ျမိဳ႕ထဲမွာပဲ ရိွေနေသးတယ္။ ကားႀကီး၀င္းလုိ ျမိဳ႕ျပင္ မဟုတ္ေသး။
ျပီးေတာ့ ကားခထက္ ထက္၀က္ သက္သာမယ္ - ရုိးရုိးတန္း သစ္သားခုံနဲ႔ ဆုိရင္ေပါ့ေလ။ ဒါကလည္း အေရးႀကီးတယ္။   ေခြ်တာေရးက အေရးႀကီးတယ္။ မီးရထားဝန္ႀကီးကလည္း က်ေနာ့္လုိပဲ ေခြ်တာေရးသမား ျဖစ္မယ္ ထင္တယ္။

ရထားလက္မွတ္ ၀ယ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္း ေနာက္တခုက  လြန္ခ့ဲတ့ဲ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္က အႀကိမ္ႀကိမ္ စီးခ့ဲတ့ဲ ရထားကုိ သံေယာဇဥ္မကုန္ေသး၊ ရထားလမ္းရႈခင္း ပ်င္းေနေအာင္ ၾကည့္ရတ့ဲအရသာကုိ ျပန္ခံစားၾကည့္ခ်င္လုိ႔ပါ။

ရထားနဲ႔သြားရင္ ဂ်ဳံးဂ်ဳံးဂ်က္ဂ်က္သံစုံကုိ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ ၾကားရမွာ သိေပမယ့္ ရထားစီးခ်င္စိတ္ မေပ်ာက္ေသး။
ရထားစီးရတ့ဲရသစုံကုိ ခံစားၾကည့္ခ်င္ေသး။ လူေတြကုိ ေလ့လာခ်င္ေသး။

အခုေတာ့ ခရီးက လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းသြားတာေၾကာင့္ ရထားလက္မွတ္ေလးကုိပဲ ေလ့လာေနရပါတယ္။

ဧရာ၀တီ


၂၇.၁၁.၂၀၁၃ ရက္ေန႕ 7Day Daily သတင္းစုစည္းမႈ

Tuesday, November 26, 2013

Monday, November 25, 2013

ပုဒ္မ (၁၈) သည္ အေျခခံဥပေဒအား လံုး၀ဆန္႔က်င္ ေနေၾကာင္းႏႇင့္ ျပစ္ဒဏ္နည္းေသာသူမ်ား ေထာင္ျပင္ပသို႔ ထြက္လွ်င္ ေျခခ်င္းခတ္ျခင္းမႇာ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာကို ခ်နင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရႇိေန

8.1.1
လက္ပံေတာင္းေတာင္ သပိတ္စခန္း အင္အားသုံးၿဖိဳခြင္းမႈအေပၚ ဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံခဲ့ရ သူမ်ားျဖစ္သည့္ ကုိျမင့္ေက်ာ္ဦး၊ ကုိဒီၿငိမ္းလင္း၊ ကုိမုိးေသြးတုိ႔အား
ႏုိ၀င္ဘာ ၂၅ ရက္က စမ္းေခ်ာင္းတရား႐ုံးတြင္ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေ၀လင္းေအာင္)
ၿငိမ္းစုစီ ဥပေဒဟု လူသိမ်ားသည့္ ပုဒ္မ ၁၈၊ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) သည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ ျဖစ္သည့္ ပုဒ္မ ၃၅၄ ႏႇင့္ လံုး၀ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ထိုဥပေဒအား ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရႇားသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ေဟာင္းမ်ားႏႇင့္ ေရႇ႕ေနမ်ားက တညီတညြတ္တည္း ေ၀ဖန္ေျပာၾကားလိုက္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ခ်မႇတ္ ခံထားရသူ တစ္ဦးကို ေနာက္တစ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ ေထာင္ေျပာင္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ က်န္းမာေရးအရ ေဆး႐ံုသို႔ တက္ေရာက္ကုသခံ ေနခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေစ ေျခခ်င္းခတ္ျခင္းမႇာ အေျခခံ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ပုဒ္မ ၄၄ (လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ ညိႇဳးႏြမ္းေသးသိမ္ေစသည့္ ျပစ္ဒဏ္ျပ႒ာန္းခြင့္ မရိႇေစရ) အား ေဖာက္ဖ်က္ေနျခင္း ျဖစ္သည့္အျပင္ လူ႔အခြင့္အေရးကိုလည္း ခ်ဳိးေဖာက္ေနမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း တစ္ဆက္တည္း ေ၀ဖန္လိုက္သည္။
၂၀၀၈ ဖြဲစည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၃၅၄ တြင္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္း သာယာေရးအတြက္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားအား မေဖာက္ဖ်က္လွ်င္ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆို ေရးသားျဖန့္ခ်ိခြင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလႇည့္လည္ခြင့္ ရႇိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း နည္းဥပေဒအရ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္လိုသူမ်ား အေနႏႇင့္ ၂၁ ရက္ ႀကိဳတင္စာတင္ ရမည္ျဖစ္ၿပီး တင္ျပထားေသာ္လည္း ၿမိဳ့နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႇဴးက ခြင့္ျပဳခ်က္ မေပးသည့္ ျဖစ္စဥ္ အမ်ားအျပား ရႇိသည္ဟု ဆႏၵျပခဲ့သူမ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရႇိဘဲ ဆႏၵျပပါက ပုဒ္မ ၁၈ အရ အျမင့္ဆံုး ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏႇစ္ သို႔မဟုတ္ ေငြဒဏ္ သံုးေသာင္း သို႔မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္၊ ေငြဒဏ္ ႏႇစ္ရပ္လံုး ခ်မႇတ္ႏိုင္သည္ ဟုလည္း သိရသည္။

“ေျမနိမ့္ရာ လွံစိုက္သလို မျဖစ္ဖို႔ အားလံုးမွာ တာ၀န္ရွိတယ္”

 လိင္အလုပ္သမ, HIV, စစ္ေဆးမႈ, ယဥ္ေက်းမႈ, လိင္ပညာေပး, ျပည့္တန္ဆာ, ကြန္ဒုံး
Marie Stopes International Myanmar မွ Country Director ေဒါက္တာ စစ္ႏိုင္ (ဓာတ္ပံု – စိုင္းေဇာ္ / ဧရာ၀တီ)

မူးယစ္ေဆးဝါးက ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ ကခ်င္ျပည္

ကခ်င္, မူးယစ္ေဆးဝါး, ဘိန္းျဖဴ, ေက်ာက္တူးသမား, ဖားကန္႔,  ျမစ္ႀကီးနား
ဘိန္းျဖဴ၊ မက္သဖက္တမင္းႏွင့္ ဘိန္း႐ႈျခင္း အေလ့အထက ျမစ္ႀကီးနား၊ ဗန္းေမာ္ႏွင့္ ဖားကန္႔ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္႕ေနသည္ (ဓာတ္ပံု – Reuters)

Sunday, November 24, 2013

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ႏြားဘ၀

ကၽြန္ေတာ္ မ်က္လံုးႏွစ္လံုး ဖြင့္ဖြင့္ခ်င္း ျမင္လိုက္ရတာက ကၽြန္ေတာ့္ကို စိတ္၀င္စားစြာ ငံု႕ၾကည့္ေသာ ဇနီးႏွင့္ သားေလး… ကၽြန္ေတာ္ ၀မ္းသာအားရ ေအာ္ေခၚလိုက္ခ်င္ေပမယ့္ ပါးစပ္ထဲက ဘာသံမွ ထြက္မလာခဲ့..။ ခ်စ္ႏွင့္ သားေလးကိုၾကည့္ရတာ ကၽြန္ေတာ့္ကိုၾကည့္ၿပီး အေတာ့္ကို ေပ်ာ္ရႊင္ေနပံုရသည္…။
"အေမေရ…၊ အထီးေလးဗ်..၊ အထီေလး…ဒီအေကာင္ကို သားယူမယ္.."
"အင္း..ဟုတ္တယ္ေနာ္.. စပ္ၾကားေလးနဲ႕.. ခ်စ္စရာေလး.."
အလို…၊ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္ကို ေရာက္ေနတာလဲ..၊ ကၽြန္ေတာ္ ဘာျဖစ္ေနတာလဲ..? ကၽြန္ေတာ္ ေနာက္ဆံုးသိလိုက္တာက ကၽြန္ေတာ္ ခ်စ္တို႕နဲ႕အတူ ေန႕လည္စာ ထမင္းစားၿပီး အထမွာ မူးကနဲ ျဖစ္ၿပီး ေမ့လဲသြားျခင္း..၊ အခု.. ကၽြန္ေတာ္..ဘယ္ေရာက္ေနတာလဲ..၊ ကၽြန္ေတာ္ ေသဆံုးသြားခဲ့တာလား….
"ဒီေကာင္ေလးကို ဘယ္လိုနာမည္ေပးရင္ေကာင္းမလဲ…အေမ…"

"ညိဳေမာင္း လို႕ နာမည္ေပးလိုက္မယ္ေလ…သားၾကိဳက္လား"

"ေကာင္းတယ္အေမ.. အေဖသာရွိရင္ ဒီေကာင့္ကို သိပ္သေဘာက်မွာဗ်…"
ကၽြန္ေတာ္ သိလုိက္ပါၿပီ..၊ ကၽြန္ေတာ္ ေသဆံုးသြားခဲ့ပါၿပီ..၊ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ကၽြန္ေတာ္ ခ်စ္တဲ့ ခ်စ္ဇနီးနဲ႕ သားေလးတို႕နဲ႕ စည္းတစ္ခု ျခားထားတဲ့ ဘံုဘ၀ တစ္ခုမွာ ႏြားဘ၀နဲ႕ လာျဖစ္ေနရၿပီေလ…၊ ဒီအခ်ိန္မွာပဲ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေမြးဖြားေပးတဲ့ ႏြားမၾကီးကို ကၽြန္ေတာ့္ကို ညွင္သာစြာ လွ်ာနဲ႕လွ်က္ၿပီး ကိုယ္ေပၚက အညစ္အေၾကးေတြကို ဖယ္ရွားေပးလိုက္သည္။ လူ႕ဘ၀က အရက္ေသာက္..၊ ဖဲရိုက္ၿပီး မိသားစုေပၚ တာ၀န္မေက်ခဲ့တဲ့ကၽြန္ေတာ္ ဒီဘ၀မွာေတာ့ ႏြားဘ၀ နဲ႕ ေရွးဘ၀က ၀ဠ္ေၾကြးေတြ ဆပ္ရေတာ့မယ္ ထင္ပါရဲ႕ဗ်ာ…။

ကၽြန္ေတာ္ႏြားဘ၀ေရာက္ေနရေပမယ့္ ကံေကာင္းတာေလး တစ္ခုေတာ့ရွိသည္။ သားေလးက ကၽြန္ေတာ့္ကို ေတာ္ေတာ္ခ်စ္သည္..။ အရင္ဘ၀က သားအဖ ေတာ္စပ္ခဲ့တာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သားေလးရဲ႕ ေက်ာင္းသြား ေက်ာင္းျပန္ခ်ိန္ စီးေတာ္ယာဥ္မွာ ကၽြန္ေတာ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ သားေလးရဲ႕ ကစားေဖာ္ ကၽြန္ေတာ္သာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ေတြဆို သားေလးက ကၽြန္ေတာ့္ကို ေတာစပ္ေတြဆီ ေခၚသြားတတ္သည္။ သစ္ပင္ရိပ္ေအာက္မွာ သားေလးနဲ႕ အတူတူ အိပ္ခဲ့ရတဲ့ အခ်ိန္ အခိုက္အတန္႕ေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္ လက္ရွိ ဘယ္ဘ၀ေရာက္ေနလဲဆိုတာကိုေတာင္ ေမ့ေပ်ာက္ႏိုင္စြမ္းခဲ့သည္။
ခ်စ္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လူ႕ဘ၀တုန္းက ကၽြန္ေတာ့္ကိုအေတာ္ ခ်စ္ခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္ ဆိုးသမွ် သည္းခံခဲ့သည္။ ယခုလည္း သူ႕ရုပ္ သူ႕အရြယ္နဲ႕ ေနာက္အိမ္ ေထာင္ျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း သူစိတ္မ၀င္စားခဲ့..၊ သားေလးနဲ႕ ခ်စ္ရဲ႕ ၀မ္းေရးအတြက္ လယ္မ်ားကို သူရင္းငွားခ်ထားၿပီး ေျဖရွင္းခဲ့သည္။ ခ်စ္ကို ကၽြန္ေတာ္ မခ်ီးက်ဴးပဲ မေနႏိုင္…..။ တစ္ခါ တစ္ခါ ခ်စ္သည္ အေ၀းကို အၾကာၾကီး ေငးေမာေနတတ္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ကို လြမ္းေနသည္ဟု အတတ္ မေျပာႏိုင္ေသာ္ လည္း ကၽြန္ေတာ့္စိတ္က ကၽြန္ေတာ့္ကိုသာ လြမ္းေစခ်င္ေနမိသည္။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ ခ်စ္ကိုကၽြန္ေတာ္ ေျပးၿပီး ေထြးေပြ႕ထားခ်င္မိေသာ္ လည္း ဘ၀ခ်င္းစည္းျခား ေနၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ခ်စ္ကိုၾကည့္ၿပီးသာ ၀မ္းနည္းေနရသည္။
ဒီလိုနဲ႕ အခ်ိန္ေတြ တေရႊ႕ေရႊ႕ ကုန္ဆံုးမွန္းမသိ ကုန္ဆံုးခဲ့သည္။ ေႏြ၊ မိုး၊ ေဆာင္းတို႕ အလီလီေျပာင္းခဲ့သည္။ ထို႕အတူ ခ်စ္၊ သားေလးႏွင့္ ညိဳေမာင္း ဆိုေသာ ႏြားျပာၾကီး တစ္ျဖစ္လဲ ကၽြန္ေတာ္တို႕၏ သံေဃာဇဥ္သည္လည္း အတိုင္းအဆမရွိ ရစ္ပတ္ခ်ည္ေႏွာင္မိခဲ့ၾကသည္။ သားေလးသည္လည္း အလယ္တန္း ေက်ာင္းသား ျဖစ္လာသလို ကၽြန္ေတာ္သည္လည္း အရြယ္ေရာက္သည့္ ႏြားပ်ိဳတစ္ေကာင္ ျဖစ္လာသည္ပဲေလ…။
ဒီႏွစ္…. ခ်စ္ရဲ႕ လယ္ေတြ သီးႏွံထြက္ မေကာင္း၊ လယ္မ်ား ပိုးက်ေသာေၾကာင့္၊ ရွိသမွ် လယ္ေတြ ထုတ္ေရာင္းခဲ့ရသည့္ အျပင္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေမြးဖြားခဲ့သည့္ ႏြားမၾကီး တစ္ရွဥ္းကိုပါ ထုတ္ေရာင္းခဲ့ရသည္။ တစ္ခုေတာ့ရွိသည္။ ခ်စ္တို႕ စီးပြားေရး ဘယ္ေလာက္ပဲ က်က်၊ သူတို႕ ကၽြန္ေတာ့္ကို ဘယ္ေတာ့မွ ထုတ္ေရာင္းလိမ့္မည္ မဟုတ္မွန္း ကၽြန္ေတာ္ ရဲရဲၾကီး အာမခံရဲသည္။
တစ္ေန႕…...........
"အေမ…၊ ညိဳေမာင္းၾကီးကို မခုိင္းပါနဲ႕လားဗ်ာ…၊ "

"မခိုင္းလို႕ မရဘူးသားရဲ႕..၊ အေမတို႕မွာလည္း ဒီႏြားတစ္ေကာင္ပဲ က်န္ေတာ့တာ..၊ သူ႕မွ မခုိင္းရင္ အေမတို႕ ဘာနဲ႕စားၾကမလဲ.. "

"သား..ထမင္းမစားေတာ့ဘူးဗ်ာ…၊ ညိဳေမာင္းၾကီးကိုေတာ့ သူရင္းငွားေတြ လက္ထဲ မထည့္လိုက္နဲ႕.."

"ေၾသာ္.သားရယ္.. ညေနဆိုလည္း ကိုယ့္အိမ္ျပန္လာအပ္မယ့္ဟာပဲ..၊ ဘယ္သူမွလည္း မတရားမခိုင္း ပါဘူးကြယ္..၊ ေနာ္..၊ သားက လိမၼာပါတယ္.."

"………………………….."
ကၽြန္ေတာ္ ေက်နပ္ပါတယ္..။ သူတို႕ေျပာေနတာကို ကၽြန္ေတာ္ နားေထာင္ၿပီး ေပ်ာ္ရြင္ေနပါတယ္..။ ကၽြန္ေတာ္ မနက္ျဖန္ကစၿပီး လယ္ထဲမွာ စရုန္းရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ သားေလးရဲ႕ ကၽြန္ေတာ့္အေပၚ ထားရွိတဲ့ ေမတၱာတရားကို ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႕လိုက္ရသည္ေလ..။ ကၽြန္ေတာ္ ေပ်ာ္ပါတယ္ဗ်ာ..။ အလို….. ကၽြန္ေတာ့္ ပါးျပင္ေပၚ မ်က္ရည္ေတြ စီးက်ေနပါလား…၊ ကၽြန္ေတာ္ ငိုေနတာမဟုတ္ပါဘူး..။ ေပ်ာ္ေနတာပါဗ်ာ…။
ေနာက္ေန႕ ကၽြန္ေတာ့္ကို သူရင္းငွားေတြ လာေခၚေတာ့ သားေလးက အိမ္ေပၚကို ေဆာင့္ေအာင့္ၿပီး တက္သြားခဲ့သည္။ ခ်စ္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကို အစာေကၽြးဖို႕နဲ႕ ေရမွန္မွန္တိုက္ေပးဖို႕ မွာေနရွာသည္။ ခ်စ္လည္း ကၽြန္ေတာ့္အေပၚ သံေဃာဇဥ္ၾကီးေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ သိသည္။ ခ်စ္က ကၽြန္ေတာ့္ နဖားၾကိဳးကို ဆြဲၿပီး သူရင္းငွား လက္ထဲထည့္ေပးလိုက္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ကို ခ်စ္ဘယ္ထည့္ခ်င္ပါ့မလဲဗ်ာ..၊ ကၽြန္ေတာ့္ မိန္းမအေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္သိတာေပါ့..။
တစ္ကယ္ေတာ့ လယ္ထြန္ရတာ အေတာ့္ကို မလြယ္တဲ့ အလုပ္ျဖစ္သည္။ အရင္က သားေလးနဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ၾကီးပ်င္းလာၿပီး မိမိကိုယ့္ကုိ ဘ၀ေမ့ေနေသာ ကၽြန္ေတာ့္အဖို႕ ဒီေန႕သည္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ႏြားတစ္ေကာင္ျဖစ္ေၾကာင္း သင္ခန္းစာေပးလိုက္သည့္ေန႕ ျဖစ္ေတာ့သည္။ သူရင္းငွားကလည္း ခ်စ္မွာသည့္ အစာေကၽြးဖို႕ေနေနသာသာ ၾကိမ္လံုးႏွင့္သာ တေျဖာင္းေျဖာင္း တြယ္ေတာ့သည္။ ေက်ာေပၚ တရစပ္ က်ေနေသာ ၾကိမ္ခ်က္မ်ား၊ သူရင္းငွားပါးစပ္မွ ေအာ္ျမစ္ေတာက္တီး ဆဲဆိုသံမ်ား မိမိရဲ႕ ပုခံုးေပၚတြင္တင္ထားေသာ ေလးလံတဲ့ အရာမ်ား..၊ ေလွ်ာက္ရန္ပင္ခက္ခဲေသာ လယ္ထဲမွာ အားသြန္ ခြန္စိုက္ ရံုးကန္ေနရေသာ မိမိတစ္ကိုယ္လံုး ……..ေၾသာ္…. ခံေပအံုးေတာ့…၊ အရင္ဘ၀က ၀ဠ္ေၾကြး ေတြ ၀ဠ္ရွိ သမွ်ေတာ့ ခံလိုက္ေပအံုးေတာ့လို႕…ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေျဖသိမ့္ရင္းနဲ႕သာ……။
ညေန လယ္သိမ္း အိမ္ျပန္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ေျခလွမ္းေတြ တက္ၾကြေနသည္။ ေက်ာင္းမွ လႊတ္ေသာ ကေလးတစ္ေယာက္လို အိမ္ကို အေျပးျပန္ရန္ တာစူေနမိသည္။ သူရင္းငွားကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ အမူအရာကို ရိပ္မိသည္ထင့္..။

"ေၾသာ္..ညိဳေမာင္း..၊ အိမ္ျပန္ရေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ ၾကြေနတာပဲ..၊ အလုပ္ထဲမွာက်ေတာ့ ေလးတိေလးကန္နဲ႕…ငါလုပ္လိုက္ရ…ေသေတာ့မယ္.."

သူရင္းငွားရဲ႕ ၾကိမ္းေမာင္းသံကို ကၽြန္ေတာ္ ဂရုမျပဳအား..၊ ကၽြန္ေတာ့္အား ေစာင့္ၾကိဳေနမည့္ သားေလးရဲ႕ မ်က္ႏွာနဲ႕ ခ်စ္ရဲ႕ မ်က္ႏွာကို ျမင္ေယာင္ေနမိ သည္။ ကၽြန္ေတာ္ အိမ္အျမန္ ေရာက္ခ်င္လွၿပီ..။
ကၽြန္ေတာ့္ကို ေတြ႕ေတာ့ သားေလးက ျခံ၀န္းထိပ္က ေစာင့္ေနရာကေန ေျပးလာသည္။ ၿပီးေတာ့ သူရင္းငွားလက္ထဲက ၾကိဳးကို လူယူၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ကို ျခံ၀န္းထဲဆြဲေခၚခဲ့သည္။ ခ်စ္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကို ၾကည့္ၿပီး စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနပံုရသည္။ သားေလးက ကၽြန္ေတာ့္ကို ဆြဲေခၚသြားၿပီး အစာေကၽြး၊ ေရတိုက္သည္။

"ရွင္..၊ ညိဳေမာင္းကို ရိုက္တာလား.."

"အမရယ္..၊ ႏြားပဲ..၊ ေပကပ္ၾကီးလုပ္ေနရင္ နည္းနည္းပါးပါး ေမာင္းေပးရမွာေပါ့.."
ခ်စ္ဘာမွ ျပန္မေျပာ….၊ အစာစားေနေသာ ကၽြန္ေတာ့္ေက်ာကို လက္နဲ႕ လာသပ္ေပးသည္။ ေသခ်ာပါတယ္.. ခ်စ္၀မ္းနည္းေနပါလိမ့္မယ္..၊ ဒါေပမယ့္ မ်က္ရည္ေတာ့ က်မွာ မဟုတ္ပါဘူး..၊ ခ်စ္က မ်က္ရည္အလြယ္တကူ က်တတ္တဲ့ မိန္းမမ်ိဳးမွ မဟုတ္တာပဲေလ…၊ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခ်စ္နဲ႕ သားေလးရယ္..၊ မင္းတို႕ ႏွစ္ေယာက္အတြက္နဲ႕ဆိုရင္ ကိုယ္ဘယ္ေလာက္ ပင္ပန္းပါေစ..။ အရင္ဘ၀က မေက်ခဲ့တဲ့ တာ၀န္ေတြကို ဒီဘ၀မွာ တတ္ႏိုင္သမွ် ေက်ခဲ့ခ်င္ပါတယ္... မင္းတို႕ရဲ႕ ခုိင္းႏြား တစ္ေကာင္ အျဖစ္နဲ႕ေပါ့ေလ…။
ဒီေန႕ ကၽြန္ေတာ္ အလုပ္လုပ္ရတာ.. လံုး၀ စိတ္မပါ…။ ကၽြန္ေတာ့္ စိတ္ထဲ တစ္ခုခုျဖစ္ေနသည္။  စိတ္ထင့္ေနသည္ဆို ပိုမွန္လိမ့္မည္။ တစ္ခုခုျဖစ္ေတာ့မည္ကို ၾကိဳသိေနသည္။ သူရင္းငွား ကေတာ့ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ကၽြန္ေတာ့္ကို ၾကိမ္ျဖင့္ နာနာႏွက္ရင္း ဆဲဆိုၾကိမ္းေမာင္းေနေလေတာ့သည္။ ဒီေန႕ အဖို႕ အရင္ေန႕ေတြက္ အခ်ိန္ကုန္တာ အရမ္းေႏွးလွတယ္လို႕ ကၽြန္ေတာ္ ထင္ေနမိသည္။
ညေန လယ္သိမ္းအိမ္ျပန္ခ်ိန္ေရာက္တဲ့အထိ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္မၾကည္ႏိုင္ေသး..၊ ကၽြန္ေတာ္ သိသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ သားေလး တစ္ခုခု ျဖစ္ေနၿပီ..။ သားသမီး တစ္ခုခုျဖစ္ရင္ စိတ္ထဲက သိေနတတ္ေသာ မိဘတို႕ရဲ႕ စိတ္ကေလး ကၽြန္ေတာ့္စီမွာ ရွိသည္ ထင္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ သားေလး ဘာမွ မျဖစ္ပါေစနဲ႕ ဘုရား..။ ျပဳခဲ့သမွ် ေကာင္းမႈေၾကာင့္ သားေလး ဘာမွ မျဖစ္ပါေစနဲ႕ဘုရား..။ လူ႕ဘ၀မွာ ဘုရား တရားေမ့ေနတတ္ ေသာ ကၽြန္ေတာ္သည္ ႏြားဘ၀ေရာက္မွ သားေလးအတြက္ ဘုရား တ တတ္ေလၿပီ…။
ထင္သည့္အတိုင္းပင္ အိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ့ သားေလးနဲ႕ ခ်စ္ကို မေတြ႕..၊ သူရင္းငွားကေတာ့ ေဘးအိမ္က လူေတြကို လွမ္းေအာ္ေမးေနသည္။

"ႏြားအပ္မလို႕ဗ်ိဳ႕..၊ ဒီကအမ ဘယ္သြားခဲ့လဲ မသိဘူး.."

"ေန႕လည္က ေက်ာင္းမွာ သူ႕သားေလး..၊ ပိုးထိလို႕တဲ့..၊ ေဆးေပးခန္း သြားတယ္…"
ကၽြန္ေတာ့္ေခါင္းတစ္ခုလံုး ခ်ာခ်ာလည္ သြားသည္ထင္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္မ်က္စိထဲ ဘာမွ မျမင္ရေတာ့..၊ ဘာမွ မလုပ္ရပဲနဲ႕ အသက္ရႈျမန္လာၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ရင္ဘတ္ အစံုတို႕သည္ နိမ့္ခ်ည္ျမင့္ခ်ည္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သားေလး ပိုးထိတယ္တဲ့..။ ဒီရြာမွာ ပိုးထိၿပီဆုိလွ်င္ ရွင္တဲ့သူက ရွားသည္။ ကေလးဆိုရင္ ပိုဆိုးသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ဆက္မေတြးရဲေတာ့… သူရင္းငွား က ကၽြန္ေတာ့္ကို ျခံထဲက တိုင္တစ္တိုင္မွာ ၾကိဳးခ်ည္ထားခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္ လုပ္စရာ တစ္ခုပဲ ရွိေတာ့သည္။ သားေလး ဘာမွ မျဖစ္ပါေစနဲ႕ဘုရားးး…။
ခဏၾကာေတာ့ ခ်စ္ တစ္ေယာက္တည္း အိမ္ျပန္လာသည္။ ခ်စ္ပံုစံၾကည့္ရတာ မ်က္ႏွာမေကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ့္ စိုးရိမ္စိတ္တို႕ ငယ္ထိပ္သို႕ေရာက္လာသည္။ သားေလး ေနေကာင္းရဲ႕လား..၊ သားေလး က်န္းမာရဲ႕လား..၊ ဂဏွာမျငိမ္ ျဖစ္ေနေသာ ကၽြန္ေတာ့္ကို ခ်စ္ေတြ႕ေသာ္လည္း ဂရုမစိုက္အားမွန္း ကၽြန္ေတာ္ သိသည္။ ေဘးအိမ္မွ ေဒၚၾကီးနဲ႕ ခ်စ္တို႕ရဲ႕ အျပန္အလွန္ ေျပာေနတာကို ကၽြန္ေတာ္ နားစြင့္ေနလုိက္သည္။
"မိေမာ္ေရ..၊ ညည္းသားေလး အေျခအေန..ဘယ္လိုလဲ..? "

"ခုေဆးေပးခန္းမွာ၊ ေဒၚၾကီး..၊ သားေလးကို ၿမိဳ႕ေဆးရံုပို႕ရမယ္တဲ့..၊ အဲ့ဒါမွ အသက္မွီမွာတဲ့.."

"ဒါဆို..ေဆးရံုပို႕ဖို႕လုပ္ေလ…"

"………"

"ဟဲ့…ငါေျပာေနတာ မၾကာဘူးလား..၊ ေဆးရံုပို႕ဖို႕ လုပ္ပါဆို…"

"………."

"ဟဲ့….မိေမာ္…."

"ေဒၚၾကီးရယ္..၊ ဘယ္လိုေျပာလိုက္တာလဲ…။ ပို႕ခ်င္တာေပါ့ေတာ္… ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မမွာ ပိုက္ဆံက…..….."

"ေအး..၊ ဒါေတာ့ ငါတို႕လည္း ဆင္းရဲသားဆိုေတာ့ အမ်ားၾကီး မကူႏိုင္ဘူး..၊ တစ္ခုေတာ့ ရွိတယ္..၊ ငါတို႕ရြာက အမဲဒိုင္မွာ ညိဳေမာင္းၾကီး ခဏအပ္လိုက္ပါလား..၊ ညည္းပိုက္ဆံရမွ ျပန္ေရြးေပါ့.."

"အို… ညိဳေမာင္းၾကီးေတာ့ မအပ္ႏိုင္ပါဘူးေတာ္..၊….."

"ဟဲ့..၊ အပ္တာဆိုတာ ေရာင္းတာမွ မဟုတ္တာ..၊ ညည္းေငြေပၚရင္ ျပန္ေရြးလို႕ရတာပဲဟာကို..၊ ညည္းသားက ေသေရးရွင္ေရးေနာ္ မိေမာ္..သည္း ေသခ်ာစဥ္းစား"

"………………."

"အိုေအ…၊ နင္စဥ္းစားမေနနဲ႕ေတာ့..၊ လာငါ့ေနာက္သာလိုက္ခဲ့…"
ေျပာေျပာဆိုဆို ေဒၚၾကီးက ကၽြန္ေတာ့္ကို ဆြဲေခၚၿပီး ျခံ၀န္းထဲကေန ဦးေဆာင္ထြက္သြားသည္။ ဟုတ္ပါတယ္…။ ဒါအသင့္ေတာ္ဆံုး အၾကံဥာဏ္ပါ..။ ေဒၚၾကီးကို ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲကေန လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲကို ေက်းဇူးတင္မိပါတယ္..။ ဟုတ္တယ္ေလ..။ ကၽြန္ေတာ့္ေၾကာင့္ ရတဲ့ ပိုက္ဆံနဲ႕ သားေလး အသက္ကို ကယ္ႏိုင္ေတာ့မည္ေလ…..။
"ဘယ္ေလာက္ယူမွာလဲ…"

"တစ္သိန္းပါ…"

"တစ္လအတြင္း ျပန္မေရြးရင္ အဆံုးေနာ္…"

"………………"

"ဟဲ့..မိေမာ္..ေအာ္..ညည္းကလဲ..ေမးေနတယ္..ျပန္ေျပာလိုက္ေလ…"

"ဟုတ္…..ဟုတ္ကဲ့ပါ…"

"ကဲ..ေရာ့… တစ္သိန္း…၊ ဟိုေကာင္ေတြ လာစမ္းေဟ့…၊ ဒီေကာင္ၾကီးကို ဟိုးဘက္က ျခံထဲ ထည့္ထားလိုက္…"
ကၽြန္ေတာ့္ သူ႕တို႕ ဆြဲေခၚရာေနာက္ကို အသာတၾကည္ပဲ လိုက္ခဲ့လိုက္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ ခ်စ္ကို တစ္ခ်က္ၾကည့္လိုက္သည္။ ခ်စ္မ်က္၀န္းမွ မ်က္ရည္တို႕ စီးက်လာသည္။ ကၽြန္ေတာ္ အံ့ၾသသြားသည္။ ခ်စ္က ေတာ္ရံု ငိုခဲသည့္ မိန္းမမ်ိဳးမဟုတ္..။ ကဲ…ကၽြန္ေတာ္ မေျပာဘူးလား… ခ်စ္က ကၽြန္ေတာ့္အေပၚ သံေဃာဇဥ္ ၾကီးပါတယ္လို႕..။
ဒီလိုနဲ႕ ျခံထဲမွာ ေနရင္း ေန႕စဥ္ရက္ဆက္ ကၽြန္ေတာ္ သားေလးအတြက္ ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္ သားေလး အသက္ရွင္ဖို႕ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ့္ အသက္၊ ကၽြန္ေတာ့္ ခႏၶာကိုယ္ကို ေပးဖို႕ ကၽြန္ေတာ္ အသင့္ျဖစ္ေနၿပီ..၊ သားေလးသည္သာ ကၽြန္ေတာ့္ ဘ၀..၊ သားေလးသည္သာ ကၽြန္ေတာ့္ ကမၻာ…..။ သားေလး က်န္းမာဖို႕ အေရးသည္သာလွ်င္ ဒီအခ်ိန္မွာ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ..။ ဒါေပမယ့္ ေသခ်ာပါတယ္..။ ကၽြန္ေတာ့္ သားေလး ျပန္က်န္းမာ လာမွာပါဗ်ာ။ ၿပီးေတာ့ ခ်စ္နဲ႕ သားေလး ကၽြန္ေတာ့္ကို ျပန္လာေခၚၾကလိမ့္မယ္.. ၿပီးေတာ့ အရင္လို ကၽြန္ေတာ္ သူတို႕ေတြကို လုပ္ေကၽြးမယ္..။ ကၽြန္ေတာ္ ေနာက္ဆံုး ထြက္သက္ထိ ခ်စ္နဲ႕ သားေလး ေဘးမွာ ေနသြားမယ္…
ဒီေန႕……. ကၽြန္ေတာ့္ကို သူတို႕ ျခံထဲက ဆြဲထုတ္ေနၾကသည္။ ခ်စ္တို႕ ကၽြန္ေတာ့္ကို ျပန္လာေရြးတာျဖစ္လိမ့္မည္။ ကၽြန္ေတာ္ ေမွ်ာ္လင့္ ေစာင့္စားခဲ့တဲ့ ေန႔ရက္ တို႕ ေရာက္လာၿပီေလ…။ သားေလးနဲ႕ ေတြ႕ရေတာ့မည္။ ခ်စ္နဲ႕ ေတြ႕ရေတာ့မည္။ သို႕ေပမယ့္ ျခံျပင္ေရာက္ေတာ့..၊ ခ်စ္နဲ႕ သားေလးကို ကၽြန္ေတာ္မေတြ႕….၊
"ဒီေကာင္ၾကီးကို ၾကိဳးခ်ည္လိုက္..၊ ျမဲေအာင္ခ်ည္ေနာ္…. အေကာင္ကၾကီးေတာ့ ရုန္းကန္ရင္ လြတ္သြားႏိုင္တယ္.."
လူေလးေယာက္ေလာက္ ကၽြန္ေတာ့္ကို တြန္းလွဲၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ေရွ႕ေျခေထာက္ႏွစ္ေခ်ာင္းနဲ႕ ေနာက္ေျခေထာက္ ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ပူးတြဲၿပီး ခ်ည္လုိက္ သည္။ တစ္ခုခုေတာ့မွားေနၿပီ..၊ သူတို႕ ဘာလုပ္ၾကတာလဲ..၊ ကၽြန္ေတာ့္ကို ျပန္လာေရြးမွာေလ..၊ ကၽြန္ေတာ့္ကို သူတို႕ ျပန္လာေရြးၾကမွာ…။
"ဟိုေကာင္၊ ခြက္တစ္လံုးယူခဲ့..၊ ေသြးခံရေအာင္၊ အမဲေသြးခဲေတြက ေစ်းေကာင္းတယ္…"
အို…ကၽြန္ေတာ့္ကို သတ္ၾကေတာ့မွာပါလား..။ ကၽြန္ေတာ့္ကို သူတို႕ လည္လွီးဖို႕ လုပ္ေနၾကတာပါလား..။  ကၽြန္ေတာ္ အခုမွ အသိတရား၀င္ၿပီး ရွိသမွ် အားႏွင့္ ရုန္းကန္သည္။ ေသရေတာ့မယ္ ဆိုတဲ့ အသိ၊ ခ်စ္နဲ႕ သားေလးတို႕ကို ခြဲသြားၾကရေတာ့မယ္ ဆိုတဲ့အသိေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ပိုရုန္းကန္မိသည္။ သို႕ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ဖမ္းခ်ဳပ္ထားတာ ဥာဏ္ရည္ျမင့္တဲ့ လူေတြေလဗ်ာ…။ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္ရုန္းႏိုင္ပါ့မလဲ……
"ကဲ..စမယ္…ေျခ လက္ေတြကို ခ်ဳပ္ထား..၊ တစ္ေယာက္က ျဂိဳလ္ကို လာကိုင္ထားစမ္း…"

ကၽြန္ေတာ္ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ထိ ခ်စ္တို႕ကို ေမွ်ာ္ေနမိသည္။ သူတို႕လာမွာပါ..။ သူတို႕ ကၽြန္ေတာ့္ကို လာေခၚၾကမွာပါ..။ ခ်စ္နဲ႕ သားေလးက ကၽြန္ေတာ့္ကို အရမ္းခ်စ္တာမွတ္လား..။ သူတို႕ ကၽြန္ေတာ့္ကို ဒီလို ဘယ္အျဖစ္ခံပါ့မလဲ..၊ သူတို႕လာေခၚၾကမွာပါ…။

"ဟုတ္ၿပီ..၊ ေသခ်ာကိုင္ထား..၊ ကဲ..ဓါးသြားယူခဲ့ေတာ့.."

ကၽြန္ေတာ့္ကို ၾကိဳးခ်ည္ထားသည့္အျပင္ လူေလးေယာက္ေလာက္ ခ်ဳပ္ထားတာေၾကာင့္ လံုး၀ လႈပ္လို႕မရေတာ့..၊ ကၽြန္ေတာ္လဲလ်က္ကပင္ ျခံေပါက္၀ လူ၀င္လမ္းကို ခ်စ္နဲ႕သားေလးတို႕ လာမလားလို႕ ေမွ်ာ္ၾကည့္မိေနသည္။

ေဟာ.. ေျပာရင္း ဆိုရင္း.. လူတစ္ေယာက္လာေနၿပီ..ခ်စ္နဲ႕ တူလိုက္တာ…. ဟုတ္ပါတယ္…ခ်စ္ပါ…. မလြဲပါဘူး..၊ အဲ့ဒါ ကၽြန္ေတာ့္ မိန္းမ ခ်စ္ပါ..။ ခ်စ္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ျပန္လာေရြးတာေလ…ကၽြန္ေတာ္ မေသေတာ့ ဘူးေပါ့.. ဒါနဲ႕ ေနပါအံုး… ခ်စ္က ဘာလို႕ ကခုန္ ေနတာပါလိမ့္..…၊ ပါးမွာလည္း သနပ္ခါးအေဖြးသားနဲ႕..၊ ႏႈတ္ခမ္းနီေတြလည္း ဆိုးလို႕၊ ရင္ဘတ္မွာလည္း ႏို႕ဆီဗူးေတြ တို႕လို႕ တြဲေလာင္း……အို…ေခါင္းမွာ ပန္းေတြလည္း ပန္လို႕ပါလား..…. သီခ်င္းေတြလည္း ေအာ္ဆိုလို႕…. ေဘးနားမွာလည္း ခ်စ္ကို လိုက္ေဟာင္ ေနတဲ့ ေခြးတစ္အုပ္…. အို…ဘယ္လိုျဖစ္ရတာလဲ ခ်စ္ရယ္… ဘာျဖစ္လို႕ ဒီလို ျဖစ္သြားရတာလဲ… ေနပါအံုး.. ခ်စ္လက္ထဲမွာ ဘာေလး ကိုင္ထားတာပါလိမ့္…. အိုး… ကေလး အရုပ္ေလး တစ္ရုပ္ပါလား…..။

ကၽြန္ေတာ္ မ်က္လံုး မိွတ္လိုက္သည္။ ဓါးသြားနဲ႕ ကၽြန္ေတာ့္ လည္ပင္း ေသြးေၾကာအထိအေတြ႕ကို ကၽြန္ေတာ္သိသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ လည္ပင္းက ေသြးေတြ ပန္းထြက္ေနတာ ကၽြန္ေတာ္သိသည္။ ကၽြန္ေတာ္ မရုန္းခ်င္ေပမယ့္ မသိစိတ္ရဲ႕ ခိုင္းေစမႈေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္ ခႏၶာကိုယ္ေတြ ရုန္းကန္ေနတာ ကၽြန္ေတာ္ သိသည္။ ဒါေပမယ့္ ဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ နာက်င္မႈဆိုတာ မရွိေတာ့ပါဘူးဗ်ာ….။ ကၽြန္ေတာ္ ေနာက္ဆံုး အခ်ိန္မွာ ဘ၀ကူးေကာင္းဖို႕ ဘုရားတရားကို အာရံုျပဳေနခ်င္ေပမယ့္ ျမင္ေနရတာက သားေလးနဲ႕ ခ်စ္တို႕ရဲ႕ ၀ိုးတ၀ါး မ်က္ႏွာ ႏွစ္ခု..….၊ ကၽြန္ေတာ္ မငိုပါဘူး..။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ မ်က္ရည္ေတာ့ က်ေနပါလိမ့္မယ္……..

ၿပီးေအာင္ ဖတ္ေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္..။ ကၽြန္ေတာ့္စာေလး ဖတ္ၿပီး စာဖတ္ရင္ထဲ တစ္ခုခု ခံစားရမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ ေရးရက်ိဳး နပ္ပါတယ္..။

ေအာင္ထြန္းဦး