Wednesday, October 23, 2013

တရုတ္ေၿပးမင္းနရသီဟပေတ့ႏွင့္ငေဆာင္ခ်မ္းတိုက္ပြဲမ်ား မွနတ္မ်ားအေၾကာင္း

သကၠရာဇ္(၆၄၃)ခုေအဒီ(၁၂၈၁)ခုႏွစ္ကၿဖစ္သည္တရုတ္ဘုရင္မွေနၿပီးပုဂံၿပည့္ရွင္နရသီဟပေတ့မင္းၾကီးထံေရႊေပါင္းေခ်ာင္၊ေငြေပါင္းေခ်ာင္(အခ်ဳိ ့ရာဇ၀င္မ်ားတြင္ဆင္ၿဖဴေတာ္)လာေတာင္းသည္ဟူ၏။ထိုအခါ
ပုဂံၿပည့္ရွင္မင္းၾကီးကစိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ကာလာေရာက္ေတာင္းဆိုေသာတရုတ္သံအဖြဲ ့ကိုအမတ္ တစ္က်ိတ္ႏွင့္ၿမင္းသည္တစ္ေထာင္ကိုအမတ္ၾကီးရာဇသၾကၤန္တားၿမစ္သည့္ၾကားမွ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး က်င့္၀တ္ကိုဖ်က္ကာတစ္ေယာက္မက်န္သတ္ေစ၏။ထိုအေၾကာင္းကို တရုတ္ဘုရင္ဥတည္ဘြား ၾကားေလေသာ္ အမ်က္ၿပင္းစြာထြက္ၿပီးၿမင္းသည္၊ေၿခာက္သန္း။ေၿခလ်င္စစ္သည္စ္ကုေဋၿဖင့္ ပုဂံကိုစစ္ဆင္ သိမ္းပိုက္ရန္လာေလ၏။
(စစ္သည္စာရင္းက်ဳပ္လည္းမယုံပါ။ဦးကုလားႏွင့္မွန္နန္းရာဇ၀င္ပါအတိုင္းရးၿပတာေသခ်ာရွင္းၿပရ တာဒီpageကိုlikeထားတဲ့ အထဲဖါင္းထုတဲ့လူေတြပါေနလို ့)ထိုသတင္း ၾကားေလေသာ္ နရသီဟပေတ့ မင္းလည္းၾကံစည္ရာမရပဲမွဴးမတ္မ်ားႏွင့္တိုင္ပင္၏။

ငါတို ့ပုဂံၿမိဳ ့သည္က်ဥ္းလွည္။ၿမိဳ ့ေစာက္လည္းနိမ့္လွ၏။ဆင္ၿမင္းဗိုလ္ပါၿဖင့္ဥတည္ဘြားကိုမခုခံနိဳင္ေပ။အေရွ ့ၿမစ္ညာပင္လယ္ရြာမွေတာင္ဖက္သို ့အေၿဖာင့္သြားကာရြာသာၿမိဳ ့ကိုအတြင္းသြင္းၿပီးၿမိဳ ့တည္မည္ဟု ငါၾကံသည္ၿပာဆိုကာအုတ္ဖုတ္ရန္အခိ်န္မမွီသၿဖင့္ပုဂံၿမိဳ ့မွဘုရားဂူအုတ္ေက်ာင္းတစ္ခုမက်န္ ဖ်က္စီးကာ အုတ္ကို ယူေစရန္အမိန္ ့ထုတ္ၿပန္လိုက္သည္။

ထိုအခါဂူၾကီးတစ္ေထာင္၊ဂူငယ္တစ္ေထာင္၊ကုလားဟိႏၵဴေက်ာင္း(ဟိႏၵဴထည့္ေရးရေသးတာမဟုတ္ရင္မူဆလင္ကသူ တို ့ေရာက္ေနတာၾကာလွၿပီေအာ္မွာစိုးလို ့)သုံးေထာင္ပ်က္သည္ဟူ၏။ထိုသို ့ဖ်က္ရာတြင္ဂူၾကီး တစ္လုံးထဲမွ(ပုဂံၿပည္တြင္သားၿမႊာတို ့အဘလက္ထက္တရုတ္ဖ်က္လို ့ၿပည္ပ်က္လတၱံ)ဟုသိုက္စာပါရွိေလရာမင္းၾကီးလည္းကိုယ္လုပ္ေတာ္မိဖုရားမ်ားစြာကို စစ္ေမးေသာ္တစ္ဦးေသာမိဖုရားသည္သား အမႊာေမြးထားသည္ ဟုၾကားသိရသၿဖင့္စိတ္ႏွလုံးမသာအယာၿဖစ္ကာၿမိဳ ့ေဆာက္လုပ္လည္းငါတို ့သည္ဤ တရုတ္မ်ားရန္မွလြတ္မည္မဟုတ္ဟုၾကံဆကာ-အနႏ ၱပစၥည္းႏွင့္ရႏ ၱပစၥည္းဟူေသာ၄င္းတို ့ဆရာရေသ့ထံမွ အၿမင့္ခုန္နိုင္သည့္သံေသခဲတစ္ခဲစီရထားေသာသူရဲေကာင္းႏွစ္ေယာက္ကို ဦးေဆာင္ကာတရုတ္တိို ့စစ္ခ်ီ လာရာ အထက္သို ့တက္ကာစစ္ခ်ီေစသည္။

ပုဂံၿပည္ဖက္မွခုခံစစ္ခ်ီအင္အားၾကည္း၊ေရ၊ရွစ္သန္းေသာဆင္လုံးၿမင္းရင္းၿဖင့္ခ်ီတက္သည္ဟုဆို၏။
ထိုအခါပုဂံၿပည္ကိုေစာင့္ေရွာက္ေသာ နတ္မ်ား၊ေစတီပုထိုးေစာင့္နတ္မ်ားကလည္း ပုဂံၿပည္မွေစတီ ဘုရားေပါ လွသည္ တရုတ္တို ့တက္လာေသာ္ငါတို ့အေဆာက္အဦးမ်ားယခုထက္ဖ်က္စီးခံရအံ့။           ထို ့ေၾကာင့္ဤတိုက္ပြဲတြင္ငါတို ့ပါရလတၱံဟုတိုင္ပင္ကာအထက္သို ့ရုကၡစိုး၊ဂႏၶဗၺနတ္ႏွင့္အၿပင္၃၇မင္းနတ္(ပုဂံလက္ထက္စာရင္းပါ)တို ့သည္ပူးေပါင္းကာအထက္၌ခုခံရန္ခ်ီတက္ၾကကုန္ေတာ့၏

ဆက္ရန္..........
ကြ်ႏ္ုပ္မအားေသးသၿဖင့္ရပ္လိုက္ရပါေၾကာင္း........

မိစၧာပေယာဂစြဲမ်ားႏွိမ္နင္းေနသူတစ္ဦး
ဂႏၶာရီမႏၲန္၀ိဇၨာက်င့္စဥ္ႏွင့္ သဘာ၀လြန္မိစၧာပေယာဂမွတ္တမ္းမ်ား

0 comments:

Post a Comment