Sunday, October 20, 2013

"အမည္ကိုေခါင္ကြန္႔ထားသည့္ ေတာင္ညြန္႔"

Photo: "အမည္ကိုေခါင္ကြန္႔ထားသည့္ ေတာင္ညြန္႔"

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ''ေရႊေျမ''(Golden Land)  ဟုတင္စားေခၚေဝၚေနၾကသလို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို စစ္ႀကိဳေခတ္က အာရွတိုက္၏ဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္ (Garden City of Asia) ဟုဂုဏ္ျပဳေခၚေဝၚျခင္းခံခဲ့ဖူးသည္။ ထိုသို႔ ဂုဏ္ထူးနာမရခဲ့ျခင္းမွာ ျမတ္ဘုရားေရႊတိဂုံ၏ ေျခေတာ္ရင္းက စိမ္းလန္းစုိျပည္သည့္ ကန္ေတာ္ႀကီးဝန္းက်င္က အဓိကပါဝင္ေနခဲ့၍ျဖစ္သည္။

“ေတာင္ညြန္႔မွသည္ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ျဖစ္တည္”

အေရွ႕ပုိင္းခ႐ုိင္မွာပါဝင္ေသာ မဂၤလာေတာင္ညြန္႕ၿမိဳ႕နယ္သည္ ကန္ေတာ္ႀကီးဝန္းက်င္တြင္ ျမတ္ဘုရားေရႊတိဂုံတည္ရာ သိဂုၤတၱရေတာင္စြယ္ေတာင္တန္းေတြမွေန၍ ဆင္ေျခေလွ်ာ သြယ္တန္းလာသည့္ေတာင္ကုန္း၊ ေတာင္ထြတ္မ်ားတည္ရာမွာ ျဖစ္တည္လာေသာၿမိဳ႕ကြက္ျဖစ္သည့္အတြက္ ကနဦးအမည္က ေတာင္ညြန္႕ျဖစ္ခဲ့သည္။

စစ္ႀကိဳေခတ္က ေက်ာ္ၾကားေသာလူရႊင္ေတာ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဒီေပါက္ႏွင့္ ညႇပ္ႀကီး တုိ႔က ျပက္လုံးထုတ္ခဲ့ၾကရာမွာ “လူပ်ဳိကာလသားေတြေနတဲ့အရပ္ကုိ ေတာင္ညြန္႕၊ အပ်ဳိကေလးေတြေနသည့္အရပ္ကေတာ့ Spark လမ္း(ယခုဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း)ေပါ့”ဟု ရယ္ရႊင္ဖြယ္ရာ အျပင္ မွတ္သားစရာပါျဖစ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေသာအခါမွာ မဂၤလာအေပါင္းခေညာင္းသည့္သိဂုၤတၱရကုန္းေတာ္၏ ဆင္ေျခေလ်ာအတြင္း ျဖစ္တည္လာခဲ့ေသာ ေတာင္ထြတ္အညြန္႔အဖူးမွာ တည္ရွိေနသည့္ဗ်ဴပၸတ္ႏွင့္ အမည္ကို ေခါင္ကြန္႔ကာ “မဂၤလာေတာင္ညြန္႔” အမည္သို႔ ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေတာင္ကုန္းေတာင္ထြတ္ထူထပ္မႈ နိမိတ္ပံုႏွင့္ ျမတ္ဘုရားေရႊတိဂံုအား ၿခံရံထားသည့္ ကုန္း ၉၉ကုန္းတြင္ ပါဝင္ေသာ ေတာင္ကုန္း (အမ်ားစု)သည္ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ တည္ရွိေနသည္။ အ႐ိုးကုန္း၊ ပ်ားရည္ကုန္း၊ သာယာကုန္း(ပါတာနီကုန္း)၊ ျမယာကုန္း၊ ပိႏၷဲကုန္းႏွင့္ ဒိုဘီကုန္းစေသာကုန္းေပါင္းမ်ားစြာ ပါဝင္ေနသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးကို နယ္ေျမ(၁၂) ခုႏွင့္ ပိုင္းျခားမႈျပဳခဲ့စဥ္က အမွတ္ (၉)နယ္ေျမ၏ ေဒသစိတ္ျဖစ္ခဲ့သည္။
ယခင္က ၈၇ လမ္းမွ ၉၄ လမ္းအထိကုိသာ ကန္ေတာ္ကေလးရပ္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ေသည္လည္း စနစ္သစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ ကန္ေရွ႕၊ ကန္ေနာက္၊ ကန္ေတာင္၊ ကန္ေျမာက္ ဟူ၍(၄)ရပ္ကြက္ျဖစ္လာသည္။ ၉၅ လမ္းမွေနလမ္း ၁ဝဝ အထိကို ဘဂၤါလီစု (Bengali busti)၊ ၁ဝ၁ လမ္းမွေန ၁ဝ၃ လမ္းအထိကို ဖို႕ေျမဟူ၍ ေခၚတြင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ “ေဒဝ+သာဂရ = နတ္ပင္လယ္” ဟုေခၚသည့္ေတာင္ကုန္းေအာက္မွာ သိမ္ျဖဴေခ်ာင္း၊ ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္းႏွင့္ ဒီတိုးေခ်ာင္းတို႔ေပါင္းဆံုစီးဆင္းေနသည့္အတြက္ ရႊံ႕ေျမကြက္ ျဖစ္ခဲ့၍ ၿမိဳ႕ကြက္တည္ရန္ ေျမဖို႔ျပဳျပင္ခဲ့ရလို႔ ဖို႔ေျမျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ယခုအခါ စည္ပင္သာယာ၏အလုပ္႐ံု၊ စက္႐ံုႏွင့္ ေရပုပ္စုပ္ယာဥ္မ်ား ထားရွိေနရာျဖစ္လာသည္။

“မဂၤလာေတာင္ညြန္႔အတြင္းက ထူးျခားမႈအစုစု”

တစ္ခ်ိန္က ကြမ္းၿခံစိုက္ မိလကၡဴေတြ ေနထိုင္ခဲ့သည့္ ကြမ္းၿခံရပ္၏နိမိတ္ပံုအျဖစ္ ကြမ္းၿခံဘူတာႀကီး (ယခုရန္ကုန္ဘူတာႀကီး)ႏွင့္ BAA အမည္ရခဲ့သည့္ ေအာင္ဆန္းအားကစားကြင္းအျပင္ ဘိုးဘြားရိပ္သာအစျဖစ္ေသာ Little Sister ခရစ္ယာန္အဘြားရိပ္သာပါ ရွိခဲ့သည္။စစ္ႀကိဳေခတ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စြန္တြင္ တည္ရွိခဲ့၍ ဘာသာေပါင္းစံုသခ်ႋဳင္းေတြအျပင္ ထူးထူးျခားျခား ဂ်ဴးလူမ်ဳိးတို႔၏ ဂူသခ်ႋဳင္းပါရွိခဲ့သည္။ 
ကူးစက္ေရာဂါကု ေက်ာက္ေဆး႐ံုရွိခဲ့၍ ေက်ာက္ေကြ႔ကားမွတ္တိုင္ရွိသလို၊ တစ္ျခမ္းပဲ့ဗလီႏွင့္ ကန္ေတာ္ကေလးရြာေဟာင္းဗလီမ်ားပါရွိသည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ား၏ စိန္အန္ေထာ္ Church ကလည္း ေရွးေဟာင္း လက္ရာစုစာရင္းဝင္ျဖစ္သည္။ 

ယခုအခါ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ စိန္အန္ေထာ္နီေက်ာင္းတည္ရာကုိ စိန္အန္ေထာ္နီလမ္း အမည္တြင္ရာမွေန အမ်ဳိးသားပညာဝန္ ဦးဖုိးက်ားအားဂုဏ္ျပဳကာ ဦးဖုိးက်ားလမ္း၊ Little
Sister Road ကို သခင္မႀကီးေဒၚသိန္းတင္ကို ဂုဏ္ျပဳကာ ေဒၚသိန္းတင္လမ္း၊ ဧရာဝတီဖလုိတီးယားကုမၸဏီက စာေရးႀကီးဝီလ်ံကေနဒီအမည္ႏွင့္ ရွိခဲ့သည့္ကေနဒီကြၽန္းကို လြတ္လပ္ေရးကြၽန္းကေနဒီလမ္းအမည္ကို ဝန္းသိုေစာ္ဘြားႀကီးအားဂုဏ္ျပဳကာ ဦးေအာင္ျမတ္လမ္းတို႕အျပင္ Arrow Lane ကိုေနာင္႐ုိးလမ္း၊ Bow Laneကို ဗညားဒလလမ္း၊ Culvertလမ္းကို ျမန္မာ့ဂုဏ္ရည္လမ္းႏွင့္ သဲေတာလမ္းက မႏၲေလးလမ္းအမည္ရေနၿပီျဖစ္ျဖစ္သည္။

Ref: ေမာင္ျမတ္မြန္(ဆူးေလ)၊ ၿမိဳ႕ေတာ္သတင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ''ေရႊေျမ''(Golden Land) ဟုတင္စားေခၚေဝၚေနၾကသလို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို စစ္ႀကိဳေခတ္က အာရွတိုက္၏ဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္ (Garden City of Asia) ဟုဂုဏ္ျပဳေခၚေဝၚျခင္းခံခဲ့ဖူးသည္။ ထိုသို႔ ဂုဏ္ထူးနာမရခဲ့ျခင္းမွာ ျမတ္ဘုရားေရႊတိဂုံ၏ ေျခေတာ္ရင္းက စိမ္းလန္းစုိျပည္သည့္ ကန္ေတာ္ႀကီးဝန္းက်င္က အဓိကပါဝင္ေနခဲ့၍ျဖစ္သည္။
“ေတာင္ညြန္႔မွသည္ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ျဖစ္တည္”

အေရွ႕ပုိင္းခ႐ုိင္မွာပါဝင္ေသာ မဂၤလာေတာင္ညြန္႕ၿမိဳ႕နယ္သည္ ကန္ေတာ္ႀကီးဝန္းက်င္တြင္ ျမတ္ဘုရားေရႊတိဂုံတည္ရာ သိဂုၤတၱရေတာင္စြယ္ေတာင္တန္းေတြမွေန၍ ဆင္ေျခေလွ်ာ သြယ္တန္းလာသည့္ေတာင္ကုန္း၊ ေတာင္ထြတ္မ်ားတည္ရာမွာ ျဖစ္တည္လာေသာၿမိဳ႕ကြက္ျဖစ္သည့္ အတြက္ ကနဦးအမည္က ေတာင္ညြန္႕ျဖစ္ခဲ့သည္။

စစ္ႀကိဳေခတ္က ေက်ာ္ၾကားေသာလူရႊင္ေတာ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဒီေပါက္ႏွင့္ ညႇပ္ႀကီး တုိ႔က ျပက္လုံးထုတ္ခဲ့ၾကရာမွာ “လူပ်ဳိကာလသားေတြေနတဲ့အရပ္ကုိ ေတာင္ညြန္႕၊ အပ်ဳိကေလးေတြေန သည့္အရပ္ကေတာ့ Spark လမ္း(ယခုဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း)ေပါ့”ဟု ရယ္ရႊင္ဖြယ္ရာ အျပင္ မွတ္သားစရာပါျဖစ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေသာအခါမွာ မဂၤလာအေပါင္းခေညာင္းသည့္သိဂုၤတၱရကုန္းေတာ္၏ ဆင္ေျခေလ်ာအတြင္း ျဖစ္တည္လာခဲ့ေသာ ေတာင္ထြတ္အညြန္႔အဖူးမွာ တည္ရွိေနသည့္ဗ်ဴပၸတ္ႏွင့္ အမည္ကို ေခါင္ကြန္႔ကာ “မဂၤလာေတာင္ညြန္႔” အမည္သို႔ ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေတာင္ကုန္းေတာင္ထြတ္ထူထပ္မႈ နိမိတ္ပံုႏွင့္ ျမတ္ဘုရားေရႊတိဂံုအား ၿခံရံထားသည့္ ကုန္း ၉၉ကုန္းတြင္ ပါဝင္ေသာ ေတာင္ကုန္း (အမ်ားစု)သည္ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ တည္ရွိေနသည္။ အ႐ိုးကုန္း၊ ပ်ားရည္ကုန္း၊ သာယာကုန္း(ပါတာနီကုန္း)၊ ျမယာကုန္း၊ ပိႏၷဲကုန္းႏွင့္ ဒိုဘီကုန္းစေသာ ကုန္းေပါင္းမ်ားစြာ ပါဝင္ေနသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးကို နယ္ေျမ(၁၂) ခုႏွင့္ ပိုင္းျခားမႈျပဳခဲ့စဥ္က အမွတ္ (၉)နယ္ေျမ၏ ေဒသစိတ္ျဖစ္ခဲ့သည္။
ယခင္က ၈၇ လမ္းမွ ၉၄ လမ္းအထိကုိသာ ကန္ေတာ္ကေလးရပ္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ေသည္လည္း စနစ္သစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ ကန္ေရွ႕၊ ကန္ေနာက္၊ ကန္ေတာင္၊ ကန္ေျမာက္ ဟူ၍(၄)ရပ္ကြက္ျဖစ္လာသည္။ ၉၅ လမ္းမွေနလမ္း ၁ဝဝ အထိကို ဘဂၤါလီစု (Bengali busti)၊ ၁ဝ၁ လမ္းမွေန ၁ဝ၃ လမ္းအထိကို ဖို႕ေျမဟူ၍ ေခၚတြင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ “ေဒဝ+သာဂရ = နတ္ပင္လယ္” ဟုေခၚသည့္ေတာင္ကုန္းေအာက္မွာ သိမ္ျဖဴေခ်ာင္း၊ ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္းႏွင့္ ဒီတိုးေခ်ာင္းတို႔ေပါင္းဆံု စီးဆင္းေနသည့္အတြက္ ရႊံ႕ေျမကြက္ ျဖစ္ခဲ့၍ ၿမိဳ႕ကြက္တည္ရန္ ေျမဖို႔ျပဳျပင္ခဲ့ရလို႔ ဖို႔ေျမျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ယခုအခါ စည္ပင္သာယာ၏အလုပ္႐ံု၊ စက္႐ံုႏွင့္ ေရပုပ္စုပ္ယာဥ္မ်ား ထားရွိေနရာျဖစ္လာသည္။

“မဂၤလာေတာင္ညြန္႔အတြင္းက ထူးျခားမႈအစုစု”

တစ္ခ်ိန္က ကြမ္းၿခံစိုက္ မိလကၡဴေတြ ေနထိုင္ခဲ့သည့္ ကြမ္းၿခံရပ္၏နိမိတ္ပံုအျဖစ္ ကြမ္းၿခံဘူတာႀကီး (ယခုရန္ကုန္ဘူတာႀကီး)ႏွင့္ BAA အမည္ရခဲ့သည့္ ေအာင္ဆန္းအားကစားကြင္းအျပင္ ဘိုးဘြားရိပ္သာအစျဖစ္ေသာ Little Sister ခရစ္ယာန္အဘြားရိပ္သာပါ ရွိခဲ့သည္။စစ္ႀကိဳေခတ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စြန္တြင္ တည္ရွိခဲ့၍ ဘာသာေပါင္းစံုသခ်ႋဳင္းေတြအျပင္ ထူးထူးျခားျခား ဂ်ဴးလူမ်ဳိးတို႔၏ ဂူသခ်ႋဳင္းပါရွိခဲ့သည္။

ကူးစက္ေရာဂါကု ေက်ာက္ေဆး႐ံုရွိခဲ့၍ ေက်ာက္ေကြ႔ကားမွတ္တိုင္ရွိသလို၊ တစ္ျခမ္းပဲ့ဗလီႏွင့္ ကန္ေတာ္ကေလးရြာေဟာင္းဗလီမ်ားပါရွိသည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ား၏ စိန္အန္ေထာ္ Church ကလည္း ေရွးေဟာင္း လက္ရာစုစာရင္းဝင္ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ စိန္အန္ေထာ္နီေက်ာင္းတည္ရာကုိ စိန္အန္ေထာ္နီလမ္း အမည္တြင္ရာမွေန အမ်ဳိးသားပညာဝန္ ဦးဖုိးက်ားအားဂုဏ္ျပဳကာ ဦးဖုိးက်ားလမ္း၊ LittleSister Road ကို သခင္မႀကီးေဒၚသိန္းတင္ကို ဂုဏ္ျပဳကာ ေဒၚသိန္းတင္လမ္း၊ ဧရာဝတီဖလုိတီးယားကုမၸဏီက စာေရးႀကီးဝီလ်ံကေနဒီအမည္ႏွင့္ ရွိခဲ့သည့္ကေနဒီကြၽန္းကို လြတ္လပ္ေရးကြၽန္းကေနဒီလမ္းအမည္ကို ဝန္းသိုေစာ္ဘြားႀကီးအားဂုဏ္ျပဳကာ ဦးေအာင္ျမတ္လမ္းတို႕အျပင္ Arrow Lane ကိုေနာင္႐ုိးလမ္း၊ Bow Laneကို ဗညားဒလလမ္း၊ Culvertလမ္းကို ျမန္မာ့ဂုဏ္ရည္လမ္းႏွင့္ သဲေတာလမ္းက မႏၲေလးလမ္းအမည္ ရေနၿပီျဖစ္ျဖစ္သည္။

Ref: ေမာင္ျမတ္မြန္(ဆူးေလ)၊ ၿမိဳ႕ေတာ္သတင္း
ရွားရွားပါးပါးဗဟုသုတမ်ား

0 comments:

Post a Comment