Thursday, October 31, 2013

" ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္မျပင္ ျပည္သူ႔အျမင္ "

" ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္မျပင္ ျပည္သူ႔အျမင္ "
================================

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အသံမ်ိဳးစံုထြက္လာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ လက္ရွိ အာဏာရပါတီအသိုင္းအဝိုင္းထံမွ သံုးသပ္ခ်က္ကေတာ့ ထိုဆႏၵသည္ ျပည္သူ႕ဆႏၵမဟုတ္။ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတြင္ ျပည္သူက ထိုမွ်ေလာက္ အသိဥာဏ္မရွိႏိုင္စသည္တို႔ႏွင့္အတူ ေလ့လာျခင္း၊ ဖတ္ဖူးျခင္းကိုပင္ သံသယျဖစ္ သည့္ သေဘာ ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ထိုဥပေဒျပင္ဆင္လိုျခင္းအသံမွာ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရး ပါတီအင္အားစုမ်ားထံမွ ျပည္သူကိုခုတံုးလုပ္ ထြက္လာျခင္း ဟု သံုး သပ္ေနၾကသည့္ အျမင္မ်ားလည္းရွိေနရာ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးမွ ျပည္သူမ်ား၏ အသံအစစ္အမွန္ကို ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

► ဦးစိုးၫြန္႔
(ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီစားေသာက္ဆိုင္ပိုင္ရွင္)

၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ေပၚေပါက္လာတဲ့ သမိုင္းက အားလံုး သိတဲ့အတိုင္းပဲေလ။ ဘယ္လို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ဘယ္လိုျဖစ္လာတယ္ဆိုတာ အားလံုးသိ ၿပီးသားပါ။ ရွင္းျပ စရာ မလုိေတာ့ပါဘူး။ အဲဒါေတြက ျပည္သူ႔ဆႏၵ လံုးဝပါတာ မဟုတ္ဘူးေလ။ သူတို႔ဘာသာ သူတို႔ စိတ္တိုင္းက် အဘက္ဘက္က ႀကိဳတင္ စီစဥ္ထားၿပီးမွ ......

Readmore >> http://www.popularmyanmar.com/mpaper/?p=78613

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အသံမ်ိဳးစံုထြက္လာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ လက္ရွိ အာဏာရပါတီအသိုင္းအဝိုင္းထံမွ သံုးသပ္ခ်က္ကေတာ့ ထိုဆႏၵသည္ ျပည္သူ႕ဆႏၵမဟုတ္။ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတြင္ ျပည္သူက ထိုမွ်ေလာက္ အသိဥာဏ္မရွိႏိုင္စသည္တို႔ႏွင့္အတူ ေလ့လာျခင္း၊ ဖတ္ဖူးျခင္းကိုပင္ သံသယျဖစ္ သည့္ သေဘာ ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ထိုဥပေဒျပင္ဆင္လိုျခင္းအသံမွာ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးပါတီအင္အားစုမ်ားထံမွ ျပည္သူကိုခုတံုးလုပ္ ထြက္လာျခင္း ဟု သံုး သပ္ေနၾကသည့္ အျမင္မ်ားလည္းရွိေနရာ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးမွ ျပည္သူမ်ား၏ အသံအစစ္အမွန္ကို ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

ဦးစိုးၫြန္႔
(ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီစားေသာက္ဆိုင္ပိုင္ရွင္)
၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ေပၚေပါက္လာတဲ့ သမိုင္းက အားလံုး သိတဲ့အတိုင္းပဲေလ။ ဘယ္လို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ဘယ္လိုျဖစ္လာတယ္ဆိုတာ အားလံုးသိ ၿပီးသားပါ။ ရွင္းျပ စရာ မလုိေတာ့ပါဘူး။ အဲဒါေတြက ျပည္သူ႔ဆႏၵ လံုးဝပါတာ မဟုတ္ဘူးေလ။ သူတို႔ဘာသာ သူတို႔ စိတ္တိုင္းက် အဘက္ဘက္က ႀကိဳတင္ စီစဥ္ ထားၿပီး မွ ေရးဆြဲထားတဲ့ ဥပေဒဆို ေတာ့ ဒီမုိကေရစီ စံခ်ိန္စံၫႊန္းနဲ႔လည္း လံုးဝ မကိုက္ညီဘူးေလ။ အန္ကယ္တို႔ လိုခ်င္တဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ ဆိုတာလည္း မျဖစ္ႏုိင္ ဘူး။ အဲဒါေတြ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ ႏိုင္ငံေရး စနစ္မမွန္ရင္ စီးပြားေရးစနစ္လည္း မမွန္ႏိုင္ဘူး။ စီး ပြားေရးစနစ္ကလည္း လာဘ္ေပး လာဘ္ ယူေတြ နီးစပ္ရာ လက္သိပ္ထိုး၊ ခ႐ိုနီ ေတြပဲ ခ်မ္း သာေနတာ။ အဲဒီေတာ့ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံစီးပြားေရးတစ္ခု ဖြံ႕ၿဖိဳးေစခ်င္ တယ္ဆိုရင္ မွန္ကန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ရွိ ရမယ္။ မွန္ကန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ဆိုတာ ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္ စံၫႊန္းနဲ႔ ဒီမုိကေရစီ ေပတံနဲ႔ တိုင္းလို႔ အံဝင္ခြင္က် ျဖစ္ရမယ္။ အမ်ားျပည္သူရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ သေဘာ ထားဆႏၵပါရွိတဲ့ ေရးဆြဲထားတာ ျဖစ္ရ မယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ ရင္ေတာ့ ျပည္ သူ႔ကိုယ္ စားလွယ္ အစစ္အမွန္ေတြ ေရးဆြဲထား တာ ျဖစ္ရမယ္။ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ခုနလိုနာမည္ခံ ျပည္သူ႔ကိုယ္ စားလွယ္ေတြ က ေရးဆြဲ ထားတာ ဆိုေတာ့ လည္း ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ေကာင္းႏိုင္ေတာ့ မွာလဲ။ အန္ကယ္တို႔က ဒီလို အခြင့္အေရး ရတုန္းရခိုက္မွာ ျပင္ေစခ်င္တယ္။ ျပင္ေစ ခ်င္တယ္ဆိုတာက ဘယ္သူ႔ ဘယ္ သူ႔ကိုမွ အာဃာတထားၿပီးေတာ့မွ အၿငိဳးအေတး ေတြနဲ႔ မဟုတ္ဘူး။ တိုင္းျပည္ေကာင္း စားဖို႔အတြက္ အန္ကယ္တို႔ရဲ႕ သားသမီး ေျမးျမစ္ေတြေပါ့။ လူစဥ္ မီတဲ့ ႏိုင္ ငံေရး ျဖစ္ေစဖို႔ အဲဒီလို လုပ္လိုက္တဲ့အခါမွာ မႀကိဳက္ဘူး။ မျပင္ခ်င္ဘူးလို႔ ေျပာေနတဲ့ မိသားစုေတြရဲ႕ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြလည္း ပါသြားလိမ့္မယ္။ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အက်ိဳးခံ စားခြင့္ေတြ သူတို႔ရဲ႕ သားသမီးေျမး၊ ျမစ္ ေတြလည္း ပါသြားလိမ့္မယ္။ သူတို႔လည္း သန္း ၆ဝ ထဲမွာ အက်ံဳးဝင္တာပဲေလ။ အဲဒီေတာ့ အားလံုးေကာင္း ဖို႔ လုပ္ တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ကို ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံၫႊန္းနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ အမ်ားျပည္သူေတြ ေျပာေနတဲ့ ျပည္သူ လက္ခံတဲ့ ဖဲြ႕စည္း ပံု အေျခခံ ဥ ပေဒ ျဖစ္ ေစခ်င္တယ္။

ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္း
(Equality Myanmar -ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး)
၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ ျပန္ၿပီးျပင္မယ္ဆုိရင္ သေဘာက်ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ ဒီဟာကုိ အေျခခံ ၿပီးေတာ့ လိုအပ္တာ ျပန္ထည့္လို႔ရတဲ့ အရာေတြ ရိွတယ္။ ထည့္ခ်င္တဲ့ အရာေတြ လည္းရိွတယ္။ လူေတြ အမ်ားစုေျပာတာ ကေတာ့ ဒီသမၼတေရြးခ်ယ္မႈဆုိင္ရာကိစၥ အခ်က္ကုိအဓိကေျပာၾကတယ္။ ဒါလည္း ကြၽန္ေတာ္ေ ထာက္ခံပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ က လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရဲ႕ အခန္း(၈) မွာ တခ်ဳိ႕အခ်က္ေလးေတြ သတိထားဖတ္ၿပီး ထပ္ျဖည့္ ဖို႔ရိွပါ တယ္။ ဥပမာ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္း ပန္းမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဒီဥပေဒအခန္း (၈) မွာ တိတိက်က် ျပ႒ာန္းတာမရိွဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက ဒီအခြင့္အေရးကို က်င့္ သံုးမယ္ဆုိရင္ တည္ဆဲဥပေဒအရ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔က်င့္သံုးရမယ္ဆုိတဲ့ အရာေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီလို တခ်ဳိ႕အခ်က္ေတြက အခြင့္ အေရးေပးထားေပမယ့္ လက္ရိွ တည္ဆဲဥပေဒရဲ႕ ဖိႏွိပ္ တဲ့ဥပေဒအရ ျပန္ လည္ၿပီးေတာ့ ဒါေတြကို ခ်ဳပ္ကုိင္တဲ့ သေဘာရိွတယ္။ အဲဒီလိုမ်ဳိး ေႏွာင္ႀကိဳးနဲ႔ ျပန္လည္ ဆုပ္ကိုင္ထားတဲ့တခ်ဳိ႕ အေျခ အေနေတြကို ဒါကို လြတ္ လြတ္လပ္လပ္ က်င့္သံုးႏုိင္တဲ့ အေျခအေနအထိ ေျပာင္း ခ်င္ပါတယ္။

ဦးဘုန္း (ဓာတု)
ဆရာကေတာ့ ျပင္ဆင္သင့္တယ္လို႔ ျမင္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ အိမ္ တစ္လံုးလိုေပါ့။ ေဆာက္ၿပီးရင္ ၿပီးသြား တာမွ မဟုတ္တာ။ လုိအပ္တာေတာ့ ျပင္ၾကရမွာေပါ့။ အိမ္ႀကီး အမိုးယုိေနရင္ မျပင္ဘဲထားမွာလား။ တံခါးေပါက္ေတြ ယိုင္ေနတာ ဒီအတုိင္းထားမလား။ ျပင္ကို ျပင္ရမယ္။ မျပင္ဘဲနဲ႔ အိမ္ေကာင္းမျဖစ္ ႏုိင္ဘူး။  စၿပီး ေဆာက္ ကတည္းက စနစ္မက်ခဲ့ဘူးေလ။ တက္သုတ္႐ိုက္ၿပီး ေဆာက္ခဲ့ၾကတယ္ဆုိတာ လူတုိင္းသိပါ တယ္။ ျပင္ရမယ့္ အခ်က္ေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးပဲ။ ဥပမာ ဆုိၾကပါေတာ့။ သမၼတေရြးတယ္ဆုိပါစို႔။ အေမရိကန္မွာ ဆုိ သမၼတကို လူထုကေရြးတာ။ အဲဒီ ေတာ့ သူတုိ႔ သမၼတက လူထုသမၼတဆုိ တာ ေသခ်ာတယ္။ တို႔ဆီက သမၼတက လူထု က ေရြးတာမဟုတ္ဘူး။ ပါတီကေန ခ်ေပးတာေလ။ အႏုိင္ရပါတီကေန သမၼတကုိ သတ္မွတ္ေပးလိုက္တာေလ။ အဲဒီေတာ့အဲဒီသမၼတက တုိ႔သမၼတ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ အဲဒီ ပါတီသမၼတ ျဖစ္မွာေပါ့။ တတ္ႏိုင္ရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕ေတြ ကေန အစ ဟိုးသမၼတအထိ လူထုတုိက္႐ိုက္ေရြး တဲ့ဟာမ်ဳိး ဆရာအရမ္းျဖစ္ခ်င္တာပဲ။ ဒါ မွသာလွ်င္ လူထု တုိင္း သမၼတ လူထုတုိင္း ျပည္၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ျဖစ္မွာေလ။ ဒါ မွ တုိင္းျပည္က အေရြ႕ႀကီးမွာ ပါလာမွာေလ။ ဆရာ အဲဒီလိုျပင္ဆင္ေစခ်င္တယ္။ တျခား အမ်ားႀကီး ရိွပါေသးတယ္။ ဆရာတုိ႔အဘိုး ဆုိလည္း တပ္မေတာ္သားပါပဲ။ တပ္မေတာ္ သားေတြက ဂုဏ္သိကၡာအစကတည္းက ရိွၿပီးသားပါ။ ဆုိလိုတာက တည့္တည့္ေျပာ ရရင္ င႐ုတ္သီးဆုိတာ စပ္ဖို႔ပဲ လိုတယ္။ င႐ုတ္သီးက ခ်ဳိလို႔ မရဘူး။ ဆားကငန္ရ မယ္။ သၾကားကခ်ဳိရမယ္။ အခုက င႐ုတ္ သီးေတြက စပ္ခြင့္မရဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ င႐ုတ္ သီးေတြက င႐ုတ္သီး အလုပ္လုပ္ ပါ။

ဒါမွသာ အရသာရိွတဲ့ ဟင္းတစ္မယ္ ျဖစ္မွာေလ။ အခုက င႐ုတ္သီးေတြက စပ္ ခြင့္မရဘူး။ ဆားေတြ ငန္ခြင့္မေပးဘူးလို႔ ျဖစ္ေနတယ္။ အားလံုးက ကိုယ့္ေနရာ ကိုယ့္အ လုပ္မလုပ္ၾကဘူး။ တို႔တုိင္းျပည္ ကျဖစ္ေနတယ္။ ဆရာကတပ္မေတာ္သား ေတြကိုလည္း စစ္တန္းလ်ားကို ျပန္ၿပီး တ ကယ့္ကို ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးမွာေလ တကယ့္ ကို ကမၻာက ေလးစားရတဲ့ တပ္မ ေတာ္ သိပ္ျဖစ္ေစခ်င္တာပါ။ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက ျပင္ကိုျပင္ရမွာ။ ဆုိလို တာက ျပင္သင့္တာေတြ အမ်ားႀကီးရိွ တယ္။ အိမ္ လုိေပါ့။ ျပင္သင့္ေနတာကို ဒီ အတုိင္း ၾကည့္ေနမလား။ တံခါးေပါက္မရိွ ရင္ တံခါးေပါက္ျပင္ရမယ္။ ယိုင္ေနရင္ ျပင္ရမွာေပါ့။ အသစ္ျပန္ေဆာက္ဖို႔ဆုိ တာက ခ်က္ ခ်င္းမျဖ စ္ႏိုင္ဘူးေလ။ တ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းနဲ႔ အကုန္လံုးနီးပါး ျပင္ ရမွာေပါ့။ ခ်က္ခ်င္းႀကီးေတာ့ ေန႔ခ်င္းည ခ်င္းႀကီး ျပင္ဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္ေပမယ့္ တျဖည္း ျဖည္းခ်င္းေတာ့ အကုန္ လံုးျပင္ ရမွာပဲေလ။ ဆရာ ဥပမာေပးခ်င္တာက မေဟာ္သဓာ ဇာတ္လမ္းထဲက သားတရားစီရင္ခန္းလိုပဲ သားကို အေမက ေလွ်ာ့ေပးတာဟာ သား ကို ခ်စ္လြန္းလို႔ပါ။ တုိ႔ေတြ အေလွ်ာ့ေပး လိုက္ရမယ္။ တုိင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအ တြက္ဆုိရင္ တကယ္လို႔ တုိ႔ေတြ ဇြတ္လုပ္ ရင္ တုိင္းျပည္ဆုိတဲ့သားေလး နာသြားလိမ့္ မယ္။ သားအလုခံ ထားရ တာ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ရိွၿပီ။

အ႐ိုင္း (လူရႊင္ေတာ္)
မွားေနတယ္လို႔ အမ်ားကယူဆၿပီး တစ္တုိင္းျပည္လံုးအတြက္လိုအပ္ရင္ ျပင္သင့္တာ ျပင္ရမွာေပါ့။ အလကားအလုပ္ ႐ႈပ္ခံၿပီး ျပင္ခုိင္းတာမွမဟုတ္တာ၊ တကယ္ လိုအပ္လို႔ ျပင္ခုိင္းတာပဲ။ ျပင္သင့္တယ္။ တကယ္တတ္သိနားလည္တဲ့ လူႀကီးေတြ က ျပင္သင့္တယ္။ ဒါက တစ္တုိင္းျပည္လံုး က ျပည္သူျပည္သားေတြ၊ တုိင္းရင္းသား ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမေတြအတြက္ေရာ၊ ရိွ သမွ်ေသာ စစ္သားေတြေရာ၊ ပုလိပ္ေတြ အတြက္ေရာ၊ ျပင္သင့္လို႔ ျပင္ခုိင္းတာပါ။ ျပင္စရာရိွတာ ျမန္ျမန္ျပင္၊ ျမန္ျမန္ျပင္ ရင္ ျမန္ျမန္ေကာင္းလာမွာပဲ။ ၂ဝ၁၅ ေရြး ေကာက္ပဲြကို မီတာမမီတာထက္ အမ်ား ေကာင္းဖို႔အတြက္ဆုိရင္ ျပင္ကို ျပင္ရ မယ္။ စာေစာင္ေတြမွာလည္း ဖတ္ရ တယ္။ ႏိုင္ ငံေရးမွာ တာဝန္ရိွတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကတစ္မ်ဳိး၊ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ရိွတဲ့အာဏာရပါတီက တစ္မ်ဳိး၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ ပါတီကတစ္မ်ဳိး ဒါေတြဖတ္ေနရတာပဲ။ အမ်ဳိး မ်ဳိး ေဝ ဖန္ ျပစ္ တင္ ေျပာေနၾကမယ့္အစား ျပင္သင့္ တဲ့ အရာကို ျပင္ပါ။ အမ်ားက ေတာင္းဆုိ တာ လိုအပ္လို႔ ေတာင္းဆုိတာပါ။ အထူး သျဖင့္ သမၼတျဖစ္ ခြင့္အခ်က္ မွာ တရားမွ် တမႈ ရိွစြာျဖင့္ လုပ္ေစခ်င္တယ္။ ဒါလည္း အဓိကအေရးပါလွတဲ့အခ်က္ပါ။ ေထြ ေထြထူးထူး ေျပာစရာေတာင္ မလိုေတာ့ ဘူး။ အားလံုး ဥာဏ္ပ ညာေတြ ရိွၾက တာ ပဲ။ အခ်ိန္ ရိွေနတုန္း ျပန္ၿပီးျပင္ၾကပါ။

ေဆာင္းဦးလႈိင္ (ေတးေရးေတးဆို)
အထူးသျဖင့္အေမစုကို သမၼတမရ ေအာင္ျဖစ္ေနတဲ့အခ်က္ကို ျပင္ေစခ်င္ တယ္။ လူမႈေရးသမားတစ္ေယာက္အေန နဲ႔ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ မတုိင္ခင္ အျမန္ဆံုးျပင္ ေစခ်င္တယ္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ၿပီးမွ ျပင္ရင္ ေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ အခုသာျပင္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္က ပိုၿပီးလြတ္လပ္္ မွ်တၿပီး ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံၫႊန္းနဲ႔ ပိုကိုက္ သြားမယ္။ မဟုတ္ ရင္ေတာ့ သူတုိ႔စိတ္ တုိင္းက်လုပ္ စိတ္တုိင္းက်ေျပာရင္ေတာ့ သူတုိ႔ကိစၥပဲဆုိရင္ေတာ့ ဒီတုိင္းပဲဆက္ သြားမွာပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္း အေၾကာင္းေျပာရရင္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တုန္းက လည္း ေထာက္ခံမဲသြားထည့္ထားတဲ့ လူ မဟုတ္ဘူး။ သြားလည္းမထည့္ဘူး။ ကြၽန္ ေတာ့္ဆႏၵလည္းမပါဘူး။ အမ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္တာ အမ်ားအတြက္ မွ် တမယ့္ တရားေသာ ဥပေဒပဲလုိခ်င္တယ္။ အေရး ႀကီးဆံုးက အခ်ိန္ရဲ႕အတုိင္းအတာဆုိတာ ရိွတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့တဲ့ေနာက္ ၁၅ ႏွစ္ေ နမွ ဒီ ဟာျပင္ရင္ ေဒၚစုလည္း အသက္ေတာ္ ေတာ္ ႀကီးသြားၿပီ။ ဒါေတာ့ မတရားလုပ္ တာပဲေပါ့။ ဒါေတြ တျဖည္းျဖည္း အေရး ႀကီးလာမယ့္ ကိစၥေတြ ပါ။ ျပည္သူ လူထု ေတြလည္း ျပင္ေစခ်င္တာအကုန္လံုးပါပဲ။ အစကေန ျပန္ျပင္ဖို႔ဆုိတာ အခ်ိန္က စကားတအားေျပာတယ္။ အခ်ိန္ကို ေနာက္ျပန္ ဆဲြသလို ျဖစ္ မယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဓိ က ျဖစ္သင့္တဲ့အခ်က္ကို အရင္ဆံုး ျပင္ေစခ်င္တယ္။ ဒါမွတရား မွ်တမႈရိွလာမယ္။

ေဇာ္ေမာင္ေမာင္ (အလုပ္သင္ေရွ႕ေန)
ျပင္ခ်င္လားလို႔ ေမးရင္ေတာ့ ျပင္ ခ်င္တယ္လို႔ပဲ ေျဖရမွာ။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ ကြၽန္ေတာ္ ဖတ္ မိသေလာက္၊ နားလည္သေလာက္ ေျပာ ရရင္ေတာ့ ျပင္ သင့္တဲ့အပိုင္းရိွသလို မျပင္သင့္တာလည္း ရိွတယ္။ ျပင္ရမွာက ပိုမ်ားလိမ့္မယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ အထင္ေျပာ ရရင္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မတုိင္မီ အဓိကထား ၿပီးေတာ့ ျပင္ရမွာက အခန္း (၁၁) အေရး ေပၚကာလဆုိင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ေခါင္း စဥ္ေအာက္က ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကုိ ျပင္ သင့္၊ ဖ်က္သင့္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိ ေတာ့ အဲဒီျပ႒ာန္းခ်က္ ထဲမွာ ႏုိင္ ငံအ တြင္း ဆူပူ၊ အၾကမ္းဖက္၊ အဓိက႐ုဏ္း၊ ဒါေတြ ျဖစ္ေပၚလာတာနဲ႔ တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္းစရာ မလိုဘဲ တပ္မေတာ္ကို အာဏာလႊဲေပးရ မယ္ဆုိ တာမ်ဳိး က လံုး ဝမ ျဖစ္သင့္ဘူး။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မွာ ဘာျဖစ္မယ္ ဆုိတာကို ဘယ္သူမွႀကိဳမေျပာႏုိင္ဘူး။ အဲ ဒါေၾကာင့္ အခန္း (၁၁) ကုိ အဓိကထားရ မယ္။ ေနာက္ တစ္ခုက ပုဒ္မ-၃၃၈၊ အဲဒီ မွာ ဘာျပ႒ာန္းထားလဲဆုိေတာ့ ”ႏုိင္ငံ ေတာ္အတြင္းရိွ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အ စည္းအားလံုးသည္ တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ ကဲမႈေအာက္တြင္ရိွရမည္” လု႔ိ ျပ႒ာန္း ထားတယ္။ အဲဒီမွာ ေမးစရာတစ္ခုက တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕အစည္း ေတြကုိ ဘယ္လိုမ်ဳိး သတ္မွတ္မွာလဲဆုိ တာပဲ။ သူတုိ႔ကို အၾကမ္းဖက္ ေသာင္း က်န္းသူလို႔ သတ္မွတ္ဦးမွာလား။ တုိင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ စာရြက္ ေပၚမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမယူဘဲ တကယ္စစ္ မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ မႈေတြ အမွန္တ ကယ္ျဖစ္လာေအာင္ တုိင္း ရင္းသားေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကုိ ညိႇႏိႈင္း သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းသင့္တယ္။ အေရးႀကီး တာတစ္ခုက ၅၉ (စ)၊ ျပည္သူအမ်ားစုက ေတာ့ ဒါ ကို ျပင္ ခ်င္ေနၾကတယ္။ ၅၉ (စ) ကုိ ျပင္ခြင့္ရလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ ထားသလို ျဖစ္လာတယ္ဆုိရင္ေတာင္မွ ဒီအခ်က္ က ေနာက္လူေကာင္း ဖို႔မ်ား ျဖစ္ ေန မလား လို႔ ထင္မိ တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဘာ ကိုမွ က်ိန္းေသတြက္ဆထားလို႔ မရဘူး။ တစ္ခုေတာ့ တိုက္တြန္းခ်င္တယ္။ အဲဒါ က ဘာလဲ ဆုိေတာ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ၅ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ဒါမွမ ဟုတ္ ၃ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလာက္က ဒီဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဖတ္ဖူး၊ ေလ့လာဖူးသင့္တယ္။ ျပည္သူကို ႀကိဳက္တဲ့ အခ်ိန္ေမး ျပင္ခ်င္တယ္လို႔ပဲေျဖ မွာ၊ ဘယ္အ ခ်က္ေတြ ကို ျပင္ ၾကမလဲဆုိ ေတာ့ သိတဲ့လူ အင္မတန္နည္းတယ္။ အဲ ဒီမွာပါတဲ့ အဆုိးအေကာင္းေတြကို ခဲြျခား သိဖို႔ လိုအပ္တယ္။

အိမ္စည္စိုးစံ၊ ထူးထူး
Popular Myanmar News Journal

0 comments:

Post a Comment