Monday, September 30, 2013

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ စည္းကမ္းမဲ့ အမိႈက္စြန္႔ပစ္၍ အေရးယူမႈ တစ္လလွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၆၇ မႈခန္႔ရႇိၿပီး ဒဏ္ေငြ က်ပ္ ၃၃၀၀၀၀ ေက်ာ္ရရႇိ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ စည္းကမ္းမဲ့ အမိႈက္စြန္႔ပစ္၍ အေရးယူမႈ တစ္လလ်ွ်င္ ပ်မ္းမ် ၆၇ မႈခန့္ရႇိေနၿပီး ယင္းအေရးယူမႈ မႇ ဒဏ္ေငြက်ပ္ ၃၃၅၀၀၀ ခန္႔ ရရႇိေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ပထမအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မ ပံုမႇန္အစည္းအေ၀းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးလႇျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမႇတ္ (၂) မႇ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္ ဦးျမေငြ၏ ''ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လမ္းေဘးအမိႈက္မ်ား၊ ေရေျမာင္းပိတ္ဆို႔မႈမ်ား၊ လမ္းေဘး က်ဴးေက်ာ္မ်ား ျမင္ေတြ႕ရပါသျဖင့္ စည္ပင္သာယာ ဥပေဒႏႇင့္အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရႇိ-မရႇိႏႇင့္ တစ္ရက္လွ်င္ (သို႔မဟုတ္) တစ္လလွ်င္ မည္မွ် အေရးယူထားေၾကာင္း၊ ဒဏ္ေငြမည္မွ် ရရႇိေၾကာင္း'' ေမးျမန္းမႈအေပၚ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးလႇျမင့္က ထိုသို႔ ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အမိႈက္စြန္႔ပစ္မႈႏႇင့္ ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒပါ ေၾကာ္ျငာစာ ၁၀/၉၉၊ ပတ္ ၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏႇင့္ သန္႔ရႇင္းေရးဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ အခန္း ၇ တားျမစ္ခ်က္မ်ားပါ အပိုဒ္ ၅၁ တြင္ မည္သူမွ် ေရေျမာင္း အတြင္းသို႔ ျဖစ္ေစ၊ အမ်ားျပည္သူႏႇင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လမး္ေပၚသို႔ျဖစ္ေစ၊ ေနာက္ေဖး လမ္းၾကားသို႔ ျဖစ္ေစ အမိႈက္စြန္႔ပစ္၊ စက္ဆုပ္ဖြယ္ရာ အရာမ်ားကို သြန္ခ်ျခင္း၊ ပစ္ခ်ျခင္း၊ က်ေရာက္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ စြန့္ပစ္ျခင္း မျပဳရဟု ပါရႇိၿပီး ေကာ္မတီမႇ သတ္မႇတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားႏႇင့္ သတ္မႇတ္ေပးထားေသာ စနစ္မ်ား အတိုင္းသာ စြန္႔ပစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူမ်ား လြယ္ကူစြာ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ ႏိုင္ရန္အတြက္ အမိႈက္ကန္စနစ္၊ ေခါင္းေလာင္းတီးစနစ္၊ လႇည္းသိမ္းစနစ္၊ သီးျခားအမိႈက္သိမ္းစနစ္ (စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံု ႏႇင့္ ပုဂၢလိကေစ်းမ်ားမႇ ထြက္ရႇိအမိႈက္မ်ားကို သိမ္းဆည္းေပးရန္ ဆက္သြယ္သည့္အခါ သတ္မႇတ္ႏႈန္းထားျဖင့္ သိမ္းဆည္းေပးသည့္ စနစ္) ႏႇင့္ ေဆး႐ံုေဆးခန္းမ်ားမႇ ထြက္ရႇိသည့္ အမိႈက္မ်ားကို သီးျခားအမႈိက္သိမ္း ယာဥ္ႏႇင့္ သိမ္းဆည္းသည့္ စနစ္မ်ားျဖင့္ ေန႔ညႏႇစ္ဆိုင္းခြဲ၍ သိမ္းဆည္းေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးလႇျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

''သတ္မႇတ္ အမိႈက္သိမ္း စနစ္မ်ားအတိုင္း စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ေရးအတြက္ကိုလည္း ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရး ႏႇစ္မႇစၿပီး ယခုအခ်ိန္အထိ ၿမိဳ႕နယ္ရပ္ကြက္မ်ားသို႔ ၂၀၇ ႀကိမ္၊ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားသို႔ ၄၉ ႀကိမ္၊ ေက်ာင္းဖြင့္ရာသီတြင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသို႔ အႀကိမ္ ၁၀၀ စဥ္ဆက္မျပတ္ လိုက္နာရန္ ေဆြးေႏြးၿပီး မီဒီယာမ်ိဳးစံုမႇတစ္ဆင့္ အသိေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို တစ္ဖက္တစ္လမ္းက အသိေပးေဆြး ေႏြးမႈမ်ားႏႇင့္အတူ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏႇင့္ သန္႔ရႇင္းေရးဌာနရႇိ ခ႐ိုင္ေလးခုမႇာ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕ ရႇစ္ဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းၿပီး စည္းကမ္းမဲ့ အမိႈက္စြန္႔ပစ္မႈမ်ားကို ေန႔စဥ္ အေရးယူေနပါတယ္'' ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးလႇျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအရ စည္းကမ္းမဲ့ အမိႈက္စြန္႔ပစ္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးေတြ႕ရႇိလွ်င္ စည္ပင္သာယာေရး တရား႐ံုးသို႔ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားႏႇင့္ တရားစြဲ တင္ပို႔ၿပီး တရား႐ံုးမႇ အေရးယူျခင္းအျပင္ ဒဏ္ေငြတစ္ေသာင္းျဖင့္လည္း အေရးယူခဲ့ရာ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏႇစ္မႇ ယခုအခ်ိန္အထိ စည္းကမ္းမဲ့ အမိႈက္စြန္႔ပစ္မႈ ၁၈၈၀ မႈ အေပၚ ဒဏ္ေငြ က်ပ္ ၉၄ သိန္း တပ္႐ိုက္ အေရးယူခ့ဲၿပီး တစ္လလ်င္ ပ်မ္းမွ် ၆၇ မႈ ခန့္ႏႇင့္ ဒဏ္ေငြ ၃၃၅၀၀၀ ခန္႔ အေရးယူႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group

0 comments:

Post a Comment