Friday, September 27, 2013

ဖြဲ႔စည္းပံုအသစ္ ထြက္ေပၚႏိုင္ရန္ လက္ရွိဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ဦးစြာလုိအပ္မည္

လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား ပါတီမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ မ်ားက ျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အသစ္ေရးဆြဲျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း ယင္းဥပေဒကို ဦးစြာျပင္ဆင္ၿပီးမွသာ ဖြဲ႕စည္းပံု အသစ္ေရးဆြဲႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေဌးဦးက စက္တင္ဘာ ၂၅ တြင္ မဇၩိမသို႔ ေျပာသည္။

လက္ရွိသံုးစြဲေနသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္မွာ လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ တပ္မေတာ္သား မ်ားမွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေနရာယူထားသျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိဘဲ အသစ္ေရး ဆြဲႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ပါသည့္ အပိုဒ္မ်ားအား ျပင္ဆင္သည့္ထဲတြင္ ထည့္သြင္းၿပီးမွသာလွ်င္ အသစ္ေရးဆြဲႏုိင္မည္ဟု ဆိုလိုျခင္း
ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၁၂)တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေထာက္ခံပါက ျပင္ဆင္မည့္ မူၾကမ္းကို တင္ႏိုင္ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေထာက္ခံမွသာ ျပင္ဆင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ပါရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ အခန္း ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၁၁၊ ၁၂ မွ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုမူ ျပင္ဆင္လိုပါက ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ရာခိုင္ႏႈန္း ေထာက္ခံသည့္ အျပင္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲကိုပါ က်င္းပရမည္ဟုလည္း ပါရွိသည္။

ဦးေဌးဦးက “အသစ္ေရးဆြဲဖို႕အတြက္ အေျခခံေတြ ထည့္ထားမွ ရမယ္၊ အဓိကကေတာ့ အသစ္ေရးဆြဲရင္ တိုက္႐ိုက္ေရးဆြဲဖို႔က ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအရေရာ၊ ႏုိင္ငံေရးအရေရာ အေျခအေန မေပးပါဘူး၊ အဲဒါေၾကာင့္ အသစ္ေရး ဆြဲမယ္ဆိုရင္ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲမွရမယ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအသစ္ တစ္ခုျဖစ္လာဖို႔ လိုအပ္တဲ့ဥပေဒေတြ ထပ္ထည့္မွရမယ္၊ ကာလသက္တမ္း တစ္ခုေရာက္ေတာ့မွ အသစ္ေရးဆြဲလို႔ရမွာပါ၊ အသစ္ေရးဆြဲဖို႔ကေတာ့ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အေျခအေနမေပးပါဘူး” ဟု သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။

၎က ဆက္လက္၍ “အသစ္ေရးဆြဲ ခ်င္တဲ့သူေတြေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားေနတယ္၊ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႕ ကေတာ့ အေျခအေန မေပးဘူးလို႔ ယူဆပါတယ္၊ လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ တပ္မေတာ္က ေနရာ ေတာ္ေတာ္ ရယူထား တယ္၊ တကယ္လို႔ လမ္းေၾကာင္းမဟုတ္တဲ့ ေနရာကေန ေရွ႕ဆက္တိုးမယ္ဆိုရင္ တပ္မေတာ္နဲ႔ ထိပ္တိုက္တိုးႏုိင္ ပါတယ္၊ လက္ရွိ ဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔လည္း ထိပ္တိုက္ တိုးႏုိင္တယ္၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကိုလည္း မထိခိုက္ဖို႔ ေသေသသပ္သပ္နဲ႔ တစ္ဆင့္ခ်င္းသြားမွ ရမယ္” ဟု ေျပာသည္။

ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႕ (UNA)အပါအ၀င္ က်န္တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး အေျခခံ ဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲမည္ဟု ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လကက်င္းပသည့္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ညီလာခံတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ထုိကိစၥအတြက္ ေကာ္မတီလည္း ဖြဲဲ႕စည္းခဲ့သည္။ အဆုိပါ ဖြဲ႕စည္းပံုအသစ္ကို လာမည့္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ အၿပီးသတ္ေရးဆြဲမည္
ျဖစ္သည္ဟု လည္း ၎င္းတို႔က ေျပာၾကားထားသည္။

UNA အဖြဲ႕၀င္ ဦးေအးသာေအာင္(ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ )မွလည္း လတ္တေလာ ကာလက လႊတ္ေတာ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီအား ျပင္ဆင္ရမည့္ အခ်က္အလက္ မည္မွ်ရွိသည္၊ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ကိုေစာင္ၾကည့္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေရးဆြဲေနသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအသစ္အား ျပင္ပ အမ်ိဳးသား ညီလာခံမွသာလွ်င္ထုတ္ျပသြားမည္ဟု မဇၩိမအား ေျပာဆိုထားသည္။

၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွ ကိုေဌးႂကြယ္က “လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပံုက ႏုိင္ငံသားေတြ အားလံုးကုိ အက်ဳိးမျပဳဘူး၊ အသံုးမ၀င္ေတာ့ဘူးဆိုတာ သက္ေသျပတာေတြ အမ်ားႀကီးပါပဲ၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလမွာ ဖြ႕ဲစည္းပံုကို ျပင္ကို ျပင္ရမယ္၊ မဟုတ္ရင္ အသစ္ေရးဆြဲဖို႔ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြလုပ္ရမယ္” ဟုလည္း မဇၩိမသို႔ ေျပာဆိုထားခဲ့ဖူးသည္။

အခန္းရွစ္ခန္း၊ ပုဒ္မေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ အသစ္ေရးဆြဲေရး တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကလည္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

ယင္းအျပင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ အစီရင္ခံစာကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ား ပူးေပါင္းကာ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္မည္လည္း ျဖစ္သည္။

Mizzima - News in Burmese

0 comments:

Post a Comment